PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 10 Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego | 97--108
Tytuł artykułu

Wspieranie innowacji w sektorze rolnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Support of Innovations in the Agricultural Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano nową koncepcję wdrażania innowacji w sektorze rolnym - Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI-AGRI), oraz działanie "Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące innowacji w projektowanej wspólnej polityce rolnej w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. Problematyka innowacji w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym jest niezwykle ważna, ponieważ konieczne jest dalsze prowadzenie badań w zakresie innowacyjnych rozwiązań i wprowadzania ich do praktyki. Wymaga to jednak podejmowania odpowiedniej współpracy w zakresie transferu wiedzy między podmiotami działającymi na rzecz sektora rolnego. Aby to osiągnąć, konieczne jest zaprojektowanie dodatkowych instrumentów wsparcia dedykowanych innowacyjności w kolejnej perspektywie budżetowej UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a new concept of implementing innovations in the agricultural sector -Innovative Partnership for efficient and sustainable agriculture (EPI-AGRI) and "Cooperation" under the Rural Development Program for 2014-2020. Issues regarding innovation in the proposed common agricultural policy in the next EU budget perspective for 2021-2027 were also presented. The issue of innovation in agriculture and the agri-food sector is extremely important, as it is necessary to continue research in the field of innovative solutions and putting them into practice. However, this requires undertaking appropriate cooperation in the field of knowledge transfer between entities operating for the benefit of the agricultural sector. To achieve this, it is necessary to design additional support instruments dedicated to innovation in the next EU budget perspective. (original abstract)
Rocznik
Strony
97--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Bibliografia
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: Razem możemy więcej - Działanie "Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Brwinów 2017.
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: Wspieranie innowacyjnych rozwiązań poprzez działanie "Współpraca" oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), Brwinów 2018.
 • European Network for Rural Development: DP analysis: Measure 16 'Cooperation' M16.1, EIP Operational Groups [b.d.], https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/rdp_analysis_m16-1.pdf.
 • Europejskie Partnerstwo Innowacji: Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014, https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/.../tpo_eip_dossier_pl_201404.pdf (dostęp: 05.01.2019).
 • Grochowska R.: Partnerstwa innowacyjne jako nowa koncepcja wdrażania innowacji w sektorze rolnym w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2015, nr 17(3), s. 103-107.
 • Komisja Europejska: Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa [b.d.], http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_pl (dostęp: 11.12.2018).
 • Komunikat KE "Przyszłość żywności i rolnictwa UE", COM(2017) 713 final, Bruksela, dnia 29 listopada 2017 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowoczesny budżet dla unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027", COM(2018) 321 final.
 • Nosecka B: Wsparcie innowacyjności w polskim rolnictwie, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2018, nr 20(4), s. 133-138.
 • Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 {SEC(2018) 305 final}-{SWD(2018) 301 final. COM(2018) 392 final 2018/0216 (COD).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.