PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 212--217
Tytuł artykułu

Wpływ środowiska zamieszkania na zachowania żywieniowe dzieci w wieku 10-12 lat

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania była ocena wpływu środowiska zamieszkania, w podziale na wieś i miasto, na zachowania żywieniowe dzieci w wieku 10-12 lat. W badaniu ankietowym wykorzystano metodę audytoryjną. Kwestionariusze wypełniło po 100 dzieci zamieszkałych na wsi i w mieście. Metodą Food Attitude Survey (FAS-R) oceniono znajomość i stopień akceptacji przez dzieci 20 prezentowanych w badaniu produktów spożywczych. Sformułowano wniosek, że dzieci pochodzące ze wsi częściej od swoich rówieśników mieszkających w mieście, jedzą między posiłkami produkty o właściwościach prozdrowotnych. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w fazie projektowania oraz wprowadzania na rynek nowych produktów dla dzieci i młodzieży.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the impact of the living environment on the nutritional behavior of children aged 10-12. There was used an auditory method. Questionnaires were filled in by 100 children residing in the countryside and in the city. The Food Attitude Survey (FAS-R) method had been used to assess the knowledge and acceptance of 20 food products presented in the study by children. The conclusion was formulated as follows: children from villages more often than their peers living in the city eat between meals some products with health-promoting properties. The results obtained can be used in the design and marketing phase of new products for children and adolescents. The article has a research nature.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
212--217
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Białokoz-Kalinowska Irena, Jerzy Konstantynowicz, Paweł Abramowicz, Janina Piotrowska-Jastrzębska. 2006. Uwarunkowania środowiskowe a nawyki żywieniowe młodzieży z regionu Podlasia (Environmental conditions and eating habits of young people from the Podlasie region). Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 8 (2): 117-120.
 • 2. Charzewska Jadwiga, Bożena Wajszczyk, Elżbieta Chabros, Małgorzata Rogalska-Niedźwiedź, Zofia Chojnowska. 2003. Aspekty zdrowotne częstości spożywania posiłków - nowe spojrzenie na tradycyjne zwyczaje (Health aspects of the frequency of eating meals - a new look at traditional customs). Żywienie Człowieka i Metabolizm 30 (1/2): 68-75.
 • 3. Falkowska Agnieszka, Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska. 2011. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10-12 lat o zróżnicowanym stopniu odżywienia (Evaluation of the diet of children aged 10-12 with a varied degree of nutrition). Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 7 (4): 222-228.
 • 4. Frank Robert A., Nicolette J. van der Klaauw. 1994. The contribution of chemosensory factors to individual differences in reported food preferences. Appetite 22 (2): 101-123.
 • 5. Harton Anna. 2013. Zachowania żywieniowe dzieci w Polsce. [W] Zdrowie Publiczne. Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym (Eating behaviour of children in Poland. [In] Public health. Health of children and adolescents in the socio-medical dimension), ed. Janusz Szymborski, Witold Zatonski, 115-133. Warszawa: Wszechnica Polska.
 • 6. Jeżewska-Zychowicz Marzena. 2004. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania (Nutritional behaviors and their determinants). Warszawa: SGGW.
 • 7. Kasperczyk Janusz, Jadwiga Jośko, Joanna Bilska. 2007. Sposób odżywiania się oraz wybrane czynniki zdrowego stylu życia wśród młodzieży licealnej (Nutrition and selected factors of a healthy lifestyle among high school students). Problemy Higieny i Epidemiologii 88 (2): 157-161.
 • 8. Kryska Sandra, Mateusz Grajek, Karolina Sobczyk. 2015. Czynniki rodzinne wpływające na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci (Family factors affecting the formation of children's eating habits). Pielęgniarstwo Polskie 2 (56): 212-215.
 • 9. Kołłajtis-Dołowy Anna, Elżbieta Matysiuk, Iwona Boniecka. 2007. Zwyczaje żywieniowe wybranej grupy dzieci 11-12-letnich z Białegostoku (Nutritional habits of one selected group of 11-12 years old children from the city of Białystok). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (55): 335-342.
 • 10. Lemanowicz Marzena. 2015. Rola reklamy telewizyjnej w kształtowaniu postaw żywieniowych dzieci w wieku szkolnym (The role of TV advertising in shaping the nutritional attitudes of school-age children). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 146-150.
 • 11. Ostachowska-Gąsior Agnieszka, Joanna Jankowska, Barbara Wójtowicz. 2010. Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Occurrence of eating disorders among students of Kraków gymnasium and post-gymnasium schools). Problemy Higieny i Epidemiologii 91 (3): 400-404.
 • 12. Pilch Wanda, Renata Janiszewska, Robert Makuch, Dariusz Mucha, Tomasz Pałka. 2011. Racjonale odżywianie i jego wpływ na zdrowie (Rational nutrition and its impact on health). Hygeia Public Health 46 (2): 244-248.
 • 13. Posłuszna Małgorzata. 2010. Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole - program prozdrowotny (Health education in modern school - pro-health program). Problemy Pielęgniarstwa 18 (2): 226-231.
 • 14. Serwis Zdrowie. 2017. Raport NIZP-PZH: Nierówni w zdrowiu, https://zdrowie.pap.pl/raport/raport-nizp--pzh-nierowni-w-zdrowiu, access: 30.06.2018.
 • 15. Socha Dominika. 2012. Nawyki żywieniowe kształtowane przez sklepiki szkolne jako wyraz działań polityki zdrowotnej wobec dzieci (Eating habits shaped by school shops as an expression of health policy actions towards children). Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 10: 227-239.
 • 16. Socha Jerzy, Piotr Socha, Halina Weker, Joanna Neuhoff-Murawska. 2010. Żywienie dzieci a zdrowie wczoraj, dziś i jutro (Feeding children and health yesterday, today and tomorrow). Pediatria Współczesna. Gastroenterolgia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 12 (1): 34-37.
 • 17. Szczęsna Teresa, Katarzyna Waszkowiak, B. Krawiecka. 2005. Wpływ wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia na preferencje i częstość spożycia produktów mlecznych wśród młodziezy szkolnej z rejonu Wielkopolski i Kujaw (Influence of age, place of residence and education on preferences and frequency of consumption of dairy products among school youth from the region of Wielkopolska and Kujawy). Żywienie Człowieka i Metabolizm XXXII (1/2): 1318-1323.
 • 18. Szreder Mirosław. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii (Methods and techniques of opinion polls). Warszawa: PWE.
 • 19. Tomaszewska Marzena, Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Wiesław Przybylski. 2014. Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych (Functional food as a possibility for development of polish food companies). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 295-29.
 • 20. Zimna-Walendziak Ewa, Agnieszka Kolmaga, Elżbieta Tafalska. 2009. Styl życia - aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową (Lifestyle - physical activity, dietary preferences of children finishing primary school). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (65): 195-203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558638

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.