PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 45 Oblicza współczesności. Perspektywa psychologiczna | 169--198
Tytuł artykułu

Dla kogo Brand Hero? O wpływie bohatera marki dziecięcej na intencje zakupowe osób dorosłych

Warianty tytułu
Faces of Modernity. A Psychological Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Brand Hero Is a cha racter identifying the brand. It is also the tool of marketing communication especially uses in the case of brands addressed to children. For them, the brand hero is a character with which they create an emotional bond.Therefore is possible, that Brand Hero accompanying product increases its sale, because in the influence market children largely decide about the purchases of goods intended for them. The study was conducted for parents and childless persons (N = 770) and its aim was to identify the influence of 3 types of brad heroes (no-name, multigenerational, mainstream) and lack of brand hero on purchase decisions regarding juice. The outcomes show the participants for themselves chose juice without the hero. When they chose juice for children comparably often chose juice without the hero and with the multigenerational and mainstream hero. The justifications of the choice allowed getting to know the motives that were directed.The most surprising fact was that, for the large group of participants (also parents), the presences of brand hero evoked adverse associations for the brand, and first of all lower quality of the product and manipulation of marketing.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Altkorn, J., Kramer, T. (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Barber, B. R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Bogunia-Borowska, M. (2006). Infantylizacja kulturowa. Adolescencia dzieci oraz infantylizacja dorosłych. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (ss. 13-44). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Brzezińska, A. I. (2005). Jak przebiega rozwój człowieka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka (ss. 21-39). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Buuren, van, I. (2017). Bajka jako centrum sprzedażowe. W: A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka (red.), Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież (ss. 63-76). Warszawa: Liberi Libri.
 • Całka, D. (2006). Jak zbudować wizerunek silnej marki dziecięcej, Marketing przy kawie, 118, http://www.marketing-news.pl/theme.php7ailF360, dostęp: 30.12.2008.
 • Chodorowska, M. (2013). Wpływ obecności maskotki na skojarzenia związane z produktem w reklamach nisko angażujących, niepublikowana praca magisterska. Warszawa: SWPS.
 • Comstock, G., Scharrer, E. (2007). Media and the American Child. Oxford: Elsevier Science Ltd.
 • Dołhasz, M. (2013). Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 777,311-324.
 • Domska, A. (2016). Wpływ bohatera marki (Brand Hero) na decyzje zakupowe dorosłych konsumentów, niepublikowana praca magisterska. Poznań: Instytut Psychologii UAM.
 • Duhigg, C. (2013). Siła nawyku, przeł. M. Guzowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dykalska-Bieck, D. (2017). Budujemy społeczność - konsument od kołyski. W: A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka (red.), Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież (ss. 63-76). Warszawa: Liberi Libri.
 • Frąckiewicz, S. (2007). Popmarketing - reklamy z grzechem, Marketing przy kawie, 163, .. http://www.marketing-news.pl/theme.php7arlF538, dostęp: 30.12.2008.
 • GfK (2015). Raport "Junior Shopper 2015", http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press- release/miesieczna-sila-nabywcza-dzieci-w-polsce-wynosi-niemal-348-mln-zl/, dostęp: 20.08.2016.
 • Godlewska, M., Gorbaniuk, O. (2007). Cechy strukturalne przekazu reklamowego a jego odbiór przez dzieci. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t.14 (ss. 153-170). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Gunter, B., Furnham, A. (1998). Children as Consumers: A Psychological Analysis of the Young People's Market. London-New York: Routledge.
 • Halawa, M. (2006). Korńercjalizacja dzieciństwa. Kosztorysowanie rodzicielstwa. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w święcie mediów i konsumpcji (ss. 45-55). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • IRCenter (2012). Raport "Matka 2.0. Potencjał marketingowy matek w polskich mediach społecznościowych", https://marketingprzykawie.pl/artykuly/matka-2-0-potencjal- marketingowy-matek-w-polskich-mediach-spolecznosciowych/, dostęp: 13.12.2018.
 • Iwasiński, Ł. (2015). Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana. Kultura i Społeczeństwo, 4, 3-22.
 • Jasielska, A., Kaczmarek, L. (2010). Decyzje konsumenckie rodziców na rynku wpływowym na przykładzie zabawek. Marketing i Rynek, 4, 38-44.
 • Jasielska, A., Maksymiuk, R. A. (2010a). Wpływ infantylizacji kultury na zmiany w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kultura i Społeczeństwo, 2, 5-20.
 • Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2010b). Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2011). Skomercjalizowane rodzicielstwo - nowy aspekt wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16 (3), 33-49.
 • Jasielska, A., Maksymiuk, R. (2017). Skuteczność działań marketingowych wykorzystujących seksualizację wizerunku dziewczynek w promowaniu produktów dla dzieci. Dziecko Krzywdzone, 16 (4), 119-137.
 • Jędrkiewicz, T. (2006). Licencja na własnego bohatera, Marketing przy kawie, 121, http:// www.marketing-news.pl/theme.php7artF375, dostęp: 30.12.2008.
 • Kahrieman, D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak. Poznań: Media Rodzina.
 • Kall, J. (1998). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kasser, T., Kanner, A. D. (red.) (2004). Psychology and Consumer Culture: The Struggle for a Good Life in a Materialistic World. Washington: APA.
 • Kołodziejczyk, A. (2012), Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej. Psychologia Społeczna, 3, 272-280.
 • Kozielski, R. (2012). Czego pragną kobiety? Konferencja "Customer Empowerment, czyli klient ma głos". Organizator portal Prekursorki.pl, Warszawa, 6 listopada 2012.
 • Lewandowski, G. (2007), Fenomen alfamamy. Marketing przy kawie, http://www.marketing- news.pl/artide.php7artFll37, dostęp: 28.03.2010.
 • Lindstrom, M. (2005). Dziecko reklamy, przeł. A. M. Kawalec. Warszawa: Wydawnictwo "Świat Książki".
 • Linn, S. (2004). Consuming Kids. The Hostile Takeover of. Childhood. New York-London: The New Press.
 • Maison, D. (1998). Techniki oddziaływania i typy przekazu stosowane w reklamie. W: Konferencje i Seminaria. Dziecko jako konsument - zagrożenia i ochrona. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
 • Maison, D., Furman, A., Sekścińska, K., Trzcińska, A., Poraj-Weder, M. (2018). Edukacja i socjalizacja ekonomiczna dzieci - rodzice jako źródło wiedzy, wzorców zachowań, wartości i emocji wobec finansów. Marketing i Rynek, 5,15-27.
 • Mark, M., Pearson, C. S. (2001). The hero and the outlaw. Building Extrordinary Brands Through the Power of Archetypes. NewYork: McGraw-Hill.
 • Matuszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • McNeal, J. U. (1998). Kids' markets. American Demographics, 20 (4), 3&-42.
 • Moskowitz, L. (2000), What kind of mother are you ? Marketing mavens dissect moms for eager advertisers,http://www.salon.com/mwt/feature/2000/02/28/marketing/index. html, dostęp: 15.03.2010.
 • Muller, J. (2016). Jak sobie radzą polscy brand heroes? Przegląd 20-lecia. Marketing przy kawie, 594, http://Www.marketing-news.pl/theme.php?art=2123, dostęp: 16.07.2018.
 • Oczachowska, A. (2010). Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 594,239-248.
 • Pallach, P., (2013). Jak dotrzeć do generacji Z, czyli marketing wśród tubylców ery cyfrowej. Marketing przy kawie, 433, http://www.marketing-news.pl/theine.php7artFl624, dostęp: 22.07,2018.
 • Piaget, J. (2006). Jak sobie dziecko wyobraża świat, przeł. M. Gawlik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Podlaszewska, K., Szlendak, T. (2003). Dlaczego dzieci lubią to, co lubią? O psycho-ewolucyjnych argumentach na rzecz hipotezy o wrodzonym zamiłowaniu do kiczu. Czasopismo Psychologiczne, 9, 79-88.
 • Postman, N. (1994). The Disappearance of Childhood. NewYork: Vintage Books.
 • Riegel, M., Wierzba, M., Wypych, M., Żurawski, Ł., Jednoróg, K., Grabowska, A., Marchewka, A. (2015). Nencki Affective Word List (NAWL): the cultural adaptation of the Berlin Affective Word List - Reloaded (BAWL-R). Behavior Research Methods, 47 (4), 1222-1236.
 • Rotkiewicz, M. (1995). Moralność reklamowa. Rzeczpospolita, 98, 6.
 • Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na tynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rudnicki, S., Szwed, A. (2014). Przepis na brand hero - podpowiedzi semiotyków. Marketing przy kawie, 482, http://www.marketing-news.pl/theme.php7artFl826, dostęp: 13.06.2018.
 • Ryłko-Kurpiewska, A. (1997). Bohater z bajki. Aida Media, 12, 6-11.
 • Schor, J. (2005). Bom to buy: the commercialized child and the new consumer culture. New York-London-Toronto-Sydney: Scribner.
 • Sewera, I. (2013). Gwiazdka dla matki z pokolenia Y. Marketing przy kawie, https:// marketingprzykawie.pl/artykuly/gwiazdka-dla-matki-ż-pokolenia-y/, dostęp: 16.07.2018.
 • Solomon, M. R. (2004). Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Styś, M. (2006a). Konsument bez metryki. Marketing w Praktyce, 6,10-12.
 • Styś, M. (2006b). Czy marce potrzebny bohater? Marketing w Praktyce, 4,49-51.
 • Sutterby, J. A. (2009). Toys and child development. W: R. Carlisle (red.), Encyclopedia of play in today's society (ss. 725-729). New Brunswick: A SAGE Reference Publication.
 • Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Szol, E. (1979). Identyfikacja z bohaterem jako psychologiczny mechanizm odbioru filmu. W: M. Tyszkowa (red.), Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria - Recepcja - Oddziaływanie. Warszawa Poznań: PWN.
 • Szubielska, M., Dziopa, K. (2017). Media a rozwój pojęciowy: badanie nazywania zwierzęcych bohaterów filmów animowanych przez dzieci. Psychologia Społeczna, 12, 304-318.
 • Szymańska, K. (2008). Analiza i ocena reklam dla kobiet w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa, niepublikowana praca magisterska. Łódź: Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Trempała, J. (2002). Rozwój poznawczy. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red ), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych (ss. 13-44). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wilcox, B. L., Kunkel, D., Cantor, J., Dorwrick, R, Linn, S., Palmer, E. (2004). Report of the APA task forcé on advertising and children, https://www.apa.org/pi/families/resources/ advertising-children.pdf, dostęp:16.07.2018.
 • Witek-Hajduk, M. K. (2010). Cykl życia marki na rynku. Zeszyty Naukowe Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, 27,181-201.
 • Zajonc, R. (1985). Uczucie a myślenie: nie trzeba się domyślać, żeby wiedzieć, co się woli. Przegląd Psychologiczny, 28, 27-72.
 • Zawadzka, A. M., Niesiobedzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.) (2014). Kultura konsumpcji - wartości cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.
 • Zawadzka, A. M., Skwira, M., Solecka, S. (2017). Równowaga w świecie materializmu i reklamy? Edukacja konsumencka i edukacja społeczna dzieci młodzieży. W: A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka (red.), Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież (ss. 117-128). Warszawa: Liberi Libri.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.