PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2 | 29--34
Tytuł artykułu

Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej - przesłanki i bariery

Autorzy
Warianty tytułu
Professionalization of Family Foster Care - Supporting Factors and Barriers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu profesjonalizacji opiekunów zastępczych. Przedstawia podstawowe przesłanki rozwoju tego kierunku reform rodzinnej pieczy zastępczej oraz bariery, jakie proces ten napotyka, odwołując się do doświadczeń zagranicznych i krajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issue of professionalization of foster carers. It presents the basic conditions for develop this direction of reform of foster care and the barriers that this process encounters on its way, referring to foreign and domestic experiences. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--34
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Abbot P., Wallace C. (1998), The Sociology of the caring professions, Falmer Press, Londyn.
 • Acil Allen Consulting (2013), Professional foster care: barriers, opportunities and options, Melbourne.
 • Basiega J. (2014), Zawodowa miłość. O opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Bitner M., Luberadzka-Gruca J., Wojtasińska E. Skalec A., Kulig B., Kwaśniewska-Sadkowska A., Iwanowski A. (2018), Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce. Raport, Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Warszawa.
 • Corrick H. (1999), The professionalisation of foster care, w: A. Wheal The RHP Companion to Foster Care, Lyme Regis, Russell House.
 • Danecka M., Cieślar J. (2016), Portret rodzin zastępczych - przekaz medialny a opinia społeczna, "Kultura i Społeczeństwo", t. 60, nr 3, s. 133-149.
 • De-institutionalisation and quality alternative care for children in Europe. Lessons learned and the way forward (2012), Working paper, Eurochild, Bruksela.
 • European Commission (2009), Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care, Bruksela.
 • Fojkowska M. (2008), Problemy prawne rodzicielstwa zastępczego, "Analizy, Raporty. Ekspertyzy" nr 8, www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-808-problemy-prawne-rodzicielstwa-zastepczego.pdf [dostęp 31.11.2016].
 • GUS (2015), Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna, Warszawa.
 • Hochschild A.R. (2009), Zarządzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć, PWN, Warszawa.
 • GUS (2017a), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r., Warszawa.
 • GUS (2017b), Rocznik Statystyczny Pracy 2017, Warszawa.
 • Hrynkiewicz J. (2006), Odrzuceni. Analiza procesu umieszczanie dzieci w placówkach opieki, IPS, Warszawa.
 • Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2017), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2018), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Kirton D. (2007), Step Forward? Step Back? - The professionalisation of fostering, "Social Work and Social Sciences Review", Vol. 13(1), s. 6-24.
 • Kusio U. (1998), Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 • Kwak A. (2006), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • NIK (2012), Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowanie w rodzinie, Warszawa.
 • NIK (2014), Informacja o wynikach kontroli: Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, Warszawa.
 • NIK (2016), Informacja o wynikach kontroli: Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych, Warszawa.
 • Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnej społeczności (2012), Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, Bruksela.
 • Racław M. (2017), Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze - między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", Warszawa.
 • Ramon V. (2011), Foster care in France. Joints Efforts towards the Realisation of Children Rights in Croatia, Zagrzeb.
 • Raport z oceny realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych (2015), Koalicja na rzecz rodzinnej opieki zastępczej, Warszawa.
 • Stelmaszuk Z.W. (1999), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, Wydawnictwo "Żak", Warszawa.
 • Testa M., Rolock N. (1999), Professional foster care: a future worth pursuing?, "Child Welfare", Vol. 78, No. 1, s. 108-124.
 • Wilson K., Evetts J. (2006), The professionalisation of foster care, "Adoption and Fostering", Vol. 30, No. 1, s. 39-47.
 • Założenia do projektu zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2014), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.