PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 22 | nr 2 | 141--158
Tytuł artykułu

Human Capital and Intellectual Capital in Modern International Business - Based on Studies of the Strategies of Transnational Corporations

Warianty tytułu
Kapitał ludzki i kapitał intelektualny we współczesnym biznesie międzynarodowym : na podstawie badań strategii korporacji transnarodowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main objective of the article is to discuss the direction of changes in the strategies of the most powerful transnational corporations as a result of adjustments to the new challenges created by the growing role of human capital in contemporary international business. Based on the concept of Grounded Theory Methodology, the author will indicate the main pillars of the strategy which can be considered effective for new challenges.
The study has been divided into three parts. The first part discusses the most important theoretical issues concerning the place of human capital in the strategies of contemporary enterprises. In the second part, the author characterizes new trends in international transfers of human capital. In the next part, based on the research, the author discusses the impact of changes on the organizational and management system of enterprises - on the example of the most powerful transnational corporations. The studies have shown that all the most powerful transnational corporations notice the growing role of intellectual capital in contemporary business. The basis of corporations' strategies is the emphasis put on the development of subsystems of intellectual capital, which refers to the activation of international transfers of human capital. In consequence, the strategies of the development of the most powerful transnational corporations are based on three pillars: networking, orchestration, and coopetition, and they are based on the three subsystems of intellectual capital: organizational capital, innovations, and the institutional environment. (original abstract)
Główny celem artykułu jest ukazanie kierunków zmian w strategiach najpotężniejszych korporacji transnarodowych w efekcie wyzwań związanych z rosnącą rolą kapitału intelektualnego i szczególnym miejscem kapitału ludzkiego we współczesnym biznesie międzynarodowym. Dodatkowo bazując na Grounded Theory Methodology wskazanie kluczowych filarów strategii pozwalających przedsiębiorstwom efektywnie sprostać nowym wyzwaniom. Opracowanie zostało podzielone na trzy części.
W części pierwszej omówiono najważniejsze kwestie teoretyczne dotyczące miejsca kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego w strategiach współczesnych przedsiębiorstw.
W drugiej części scharakteryzowano nowe trendy w międzynarodowych transferach kapitału ludzkiego. W kolejnej części, na podstawie przeprowadzonych badań, omówiono wpływ zachodzących zmian na system organizacyjno-zarządczy przedsiębiorstw - na przykładzie najpotężniejszych korporacji transnarodowych. Badania wykazały, że wszystkie najpotężniejsze korporacje transnarodowe zauważają rosnącą rolę kapitału intelektualnego we współczesnym biznesie. Podstawą strategii korporacji jest nacisk na rozwój podsystemów kapitału intelektualnego, odnoszący się do aktywizacji międzynarodowych transferów kapitału ludzkiego. W konsekwencji strategie rozwoju najpotężniejszych korporacji transnarodowych oparte są na trzech filarach: sieciowości, orkiestracji, kooperencji i bazują na trzech podsystemach kapitału intelektualnego: kapitale organizacyjnym, innowacyjnym, instytucjonalnym. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
141--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Andelin, M., Karhu, J., Junnila, S. (2015), Creating Shared Value in a Construction Project - a Case Study, "Procedia Economics&Finance", Vol. 21, Elsevier Science B.V, Nordic Conference on Construction-Economics-and-Organization, Tampere, Finland.
 • Bonache, J., Brewster, C. (2001), Knowledge Transfer and the Management of Expatriation, "Thunderbird International Business Review", Vol. 43 (1), Thunderbird School of Global Management, John Wiley & Sons, Inc., https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf (accessed: 11.05.2018).
 • Bontis, N. (2001), Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models used to Measure Intellectual Capital, "International Journal of Management Reviews", Vol. 3 (1), British Academy of Management, John Wiley & Sons, Inc.
 • Bounfour, A. (2003), The IC-dVAL Approach, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 4, MCB UP Ltd, Emerald Publishing.
 • Brennan, N., Connell, B. (2000), Intellectual Capital: Current Issues And Policy Implications, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1 (3), MCB UP Ltd, Emerald Publishing.
 • Choong, K. (2008), Intellectual Capital: Definitions, Categorization and Reporting Models, "Journal of Intellectual Capital" Vol. 9 (4), Emerald Publishing.
 • Coorens, A. (2013), Increasing the Effectiveness of International Assignments: Aligning them with the Goals of the Organization and Assignees, http://essay.utwente.nl/64098.pdf (accessed: 13.07.2018).
 • Coviello, N.E., Jones, M.V., McDougall-Covin, P. (2014), Is International Entrepreneurship research a viable spin-off from its parent disciplines? [in:] Fayolle, A., Riot, P. (ed.), Institutionalization of Entrepreneurship: Hopes and Pitfalls for Entrepreneurship Research, Routledge.
 • Dhanaraj, C., Parkhe, A. (2006), Orchestrating Innovation Networks, "Academy of Management Review", Vol. 31 (3).
 • D'Costa, A.P., (2006), The International Mobility of Technical Talent. Trends and Development Implication, Research Paper, United Nations University, No. 143, https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2006-143.pdf (accessed: 19.07.2018).
 • Dowling, P.J., Festing, M., Engle, A.D., (2013), International Human Resource Management, Cengage Learning EMEA, Andover.
 • Global Mobility Trends Survey Report 2015, Brookfield Global Relocation Services. http://globalmobilitytrends.brookfieldgrs.com (accessed: 11.06.2018).
 • Gorynia, M., Dzikowska, M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej? "Gospodarka Narodowa", Vol. 4, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Hagen, B., Denicolai, S., Zuchella, A. (2014), International entrepreneurship at the crossroads between innovation and internationalization, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 12 (2), Springer Science & Business Media, New York.
 • Håkansson, H., Snehota, I. (1995), Developing Relationship in Business Networks, Routledge, London.
 • Harzing, A-W. (2001), Of Bears, Bumble-bees, and Spiders: The Role of Expatriates in Controlling Foreign Subsidiaries, "Journal of World Business", Elsevier, Vol. 36 (4), https://harzing.com/download/spiders.pdf (accessed: 11.06.2018).
 • Harzin A-W., Christense C. (2004), Expatriate Failure: Time to Abandon the Concept? "Career Development International", Vol. 9 (7), Emerald Group Publishing Limited.
 • Harzin A-W., Reiche, S.B. (2009), International Assignment, [in:] Harzing, A-W. Pinnington A. (eds.) International Human Resource Management, Sage Publications, London.
 • Hodgson, G.M., Knudsen, T. (2006), The Nature and Units of Social Selection, "Journal of Evolutionary Economics", Vol. 16 (5).
 • Klaila, D. (2000), Using Intellectual Assets as a Success Strategy, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1 (1), Emerald Publishing.
 • Kostova, K., Roth, T.K. (2003), Social Capital in Multinational Corporations and a micro-macro Model of its Formation, "Academy of Management Review", Vol. 28, Academy of Management Briarcliff Manor, New York, USA.
 • Kourtit, K., Nijkamp, P., van Vught, F. (2014), Clusters of Supernova Stars in knowledge-based Spaces: Value Creation through Cooperation, "International Journal of Global Environmental Issues", Vol. 13 (2-4), Inderscience Publishers.
 • Massey, D.S. Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, J.E. (2005), World in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium, Oxford University Press.
 • McCutcheon, G. (2008), EVVICAE, a valuation model for intellectual asset-rich businesses, "Measuring Business Excellence", Vol. 12 (2), Emerald Publishing.
 • McDougall-Covin, P., Jones, M.V., Serapio, M.G. (2014), High-Potential Concepts, Phenomena, and Theories for the Advancement of Entrepreneurship Research, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38 (1), Wiley.
 • Myloni, B., Harzing, A-W., Mirza, H. (2004), Host Country Specific Factors and the Transfer of Human Resources Management Practices in Multinational Companies, "International Journal of Manpower", Vol. 25 (6), Emerald Publishing.
 • Lyles, M.A., Salk, J.E. (1996), Knowledge Acquisition from Foreign Parent in International Joint-ventures: An Empirical Examination in the Hungarian Context, "Journal of International Business Studies", Vol. 27 (5), Palgrave Macmillan.
 • Petty, R., Guthrie, J. (2000), Intellectual Capital Literature Review. Measurement, Reporting and Management, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1 (2), Emerald Publishing.
 • Pedersen, T., Venzin, M., Devinney, T.M., Tihanyi, L. (2014), Orchestration of the Global Network Organization, "Advances in International Management", Vol. 27, Emerald Insight.
 • Pike, S., Rylander, A., Roos, G. (2001), Intellectual Capital Management and Disclosure, Paper presented at the 4th World Congress on Intellectual Capital, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
 • Reagans, R., Zuckerman, E.W. (2001), Networks, Diversity and Productivity: The Social Capital of Corporate R&D Teams, "Organization Science", Vol. 12 (4), Informs PubsOnLine.
 • Reiche, S., Kraimer, M., Harzing, A.W. (2008), Inpatriates as Agents of Cross-Unit Knowledge Flows in Multinational Corporations, http://www.harzing.com/download/inpatsbc.pdf (accessed 14.07.2018).
 • Rosińska-Bukowska, M. (2012), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Publishing House of University of Lodz.
 • Rosińska-Bukowska, M. (2017), Strategic changes in transnational corporation as an adjustment to the challenges of the 21st Century, "Entrepreneurial Business and Economics Review", Vol. 5 (2), Publishing House of Cracow University of Economics.
 • Ross, G., Ross, J. (1997), Measuring your Company's Intellectual Performance, "Long Range Planning" June, https://www.researchgate.net/publication/222479978 (accessed: 12.05.2018).
 • Sarvary, M. (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review", Vol. 41 (2), SAGE Journals, BerkeleyHaas.
 • Saxenian, A.L. (2006), International Mobility of Engineers and the Rise of Entrepreneurship in the Periphery, WIDER Research Paper 2006/142, UNU-WIDER, Helsinki.
 • Skyrme, D.J. (1999), Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Stahle, P., Stahle, S, Aho, S. (2011), Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): A Critical Analysis, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 12 (4), Emerald Publishing.
 • Stewart, T.A. (2001), The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Stępka, P., Subda, K. (2009), Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor", No. 1 (28), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/618 (accessed: 23.07.2018).
 • Sveiby, K.E. (2015), Methods for Measuring Intellectual Capital, www.sveiby.com (accessed: 23.07.2018).
 • Thomson, G., Frances, J., Levacic, R., Mitchell, J. (1991), Markets, Hierarchies and Networks: The Co-ordination of Social Life, Sage Publications, London.
 • Vahlne, J.E., Ivarsson, I. (2014), The globalization of Swedish MNEs: Empirical evidence and theoretical explanations, "Journal of International Business Studies", Vol. 45 (3), Palgrave Journals, University of Gothenburg.
 • Viedma, J.M. (2001), ICBS Intellectual Capital Benchmarking System, "Journal of Intellectual Capital", No. 2, Emerald Publishing.
 • Wach, K. (2015), Incremental versus Rapid Internationalisation of Firms: Results of Exploratory Investigation from Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", Vol. 3 (4), Publishing House of Cracow University of Economics.
 • Wall, A., Kirk, R., Martin, G. (2004), Intellectual Capital. Measuring the Immeasurable?, CIMA Publishing Elsevier, Oxford.
 • Zucchella, A., Scabini, P. (2007), International Entrepreneurship - Theoretical Foundations and Practice, Palgrave Macmillan, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558704

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.