PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 369--381
Tytuł artykułu

Ewolucja rozwiązań ustawy o rachunkowości w zakresie identyfikowania i sprawozdawczego prezentowania grup kapitałowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Solutions of the Accounting Act in Identifying and Reporting Presenting Capital Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa o rachunkowości na przestrzeni 20 lat obowiązywania podlegała wielokrotnie zmianom. Część z tych zmian dotyczyła definiowania grupy kapitałowej oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zmiany w MSR/MSSF oraz UoR w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego są ukierunkowane na potrzeby informacyjne właścicieli kapitału i wynikają z przyjęcia różnych koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
During the last 20 years The Polish Accounting Act was changed several times. Some of changes were concerned with definition of capital group, the other were related to preparation of consolidated of financial statements. Changes put a low of IAS/IFRS and Polish Accounting Act into force concerned with process of financial reports consolidation were directed to satisfy owners of capital in their information needs. The base of this changes are theoretical conceptions of consolidated financial statements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek zmieniająca dyrektywę Parlamentu europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 29.06.2013, L 182/19.
 • 2. Ignatowski R., Koncepcje grup kapitałowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1995, nr 31, Warszawa 1995.
 • 3. Ignatowski R., Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk 2003.
 • 4. Kwiecień M., Turczański T., Dylematy konsolidacji sprawozdań z przepływów środków pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, nr 40, nr specjalny, Warszawa 1997.
 • 5. Maruszewska E., Połączenia spółek. Prawo Rachunkowość Podatki, Difin 2008.
 • 6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994, SKwP, Warszawa 1994.
 • 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I, II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011. MSR 27,MSR 28, MSR 31, MSSF 3.
 • 8. Remlein M., Metody konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle ustawy o rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1995, nr 32.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Dz.U. z 2009 r. Nr 169.
 • 10. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. 2008, nr 162, poz. 1004.
 • 11. Strojek M., Metody konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości [w:] Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, H. Buk (red.) i A. Kostur (red.), "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2009.
 • 12. Strojek M., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [w:] Rachunkowość finansowa, Z. Messner (red.), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • 13. Strojek-Filus M., Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • 14. Strojek-Filus M., Information on Capital Relations in a Unit Financial Reports on the Basis of Polish and International Accounting Standards, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business 2012, Vol. 6.
 • 15. Świątek W., Rozwój rachunkowości w świetle konwergencji ustawodawstwa międzynarodowego [w:] Problemy harmonizacji rachunkowości, A.M. Kostur (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 73, Katowice 2011.
 • 16. Ustawa z dnia 21 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591
 • 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. z 11.03.2013, poz. 330.
 • 18. Wszelaki A., Transformacja polskich rozwiązań prawnych dotyczących rozrachunków na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej - wybrane problemy [w:] Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej, J. Pfaff (red.), H. Buk (red.), "Studia Ekonomiczne UE w Katowicach" nr 164, Katowice 2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558782

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.