PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 | 1--7
Tytuł artykułu

Zmiany poziomu zatrudnienia osób w wieku 55+ w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2017

Autorzy
Warianty tytułu
Specific Aspects of Employment People of Aged 55 and Over in the European Union Members in 2004-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany demograficzne stanowią jeden z megatrendów, który wpływa na wiele obszarów życia społeczno-ekonomicznego Europy, w tym na rynek pracy. Podczas gdy w każdym kraju członkowskim UE udział osób w wieku 55+ wzrasta, wskaźnik aktywności zawodowej i zatrudnienia maleje wraz z wiekiem. Jedną z cech, które wpływają na poziom zatrudnienia tej grupy wieku obok płci, jest poziom wykształcenia. Uwzględniając powyższe przesłanki, celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w krajach członkowskich UE w latach 2004-2017 oraz projekcji ich zatrudnienia w perspektywie roku 2070. Analiza obejmuje lata 2004-2017, a jej głównym źródłem są dane pozyskane z badania aktywności ekonomicznej ludności, prowadzonych przez Eurostat. (abstrakt oryginalny)
EN
The demographic change is one of megatrends, that affects many areas of socio-economical life in Europe, including labour market. The share of people aged 55 and over in the population of every EU member is growing, while the activity and employment rates are decreasing with age. One of the features that affect the employment level of this age group alongside gender is the level of education. Therefore, the aim of the article is to present spatial diversity of employment of people aged 55-64 in EU-28 between 2004 and 2017 and employment projection till 2070. The analysis covers the period between 2004 and 2017, the main source of data using in the article is Labour Force Survey, downloaded from Eurostat database. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • D'Addio A.C., Keese M., Whitehouse E. (2010), Population ageing and labour markets, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 26, Issue 4, s. 613-635.
 • Employment in Europe Report (2007), European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • Grotkowska G. (2013), Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem, PARP, Warszawa.
 • Heywood J.S, Jirjahn U. (2016), The hiring and employment of older workers in Germany: A comparative perspective, "Journal for Labour Market Research", Vol. 49, Issue 4, s. 349-366.
 • Kotowska I.E., Grabowska I. (2007), Ogólna charakterystyka ludności w wieku 45 lat i więcej na rynku pracy, w: Przejście z pracy na emeryturę, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Palmer K.T. et al. (2017), Frailty, prefrailty and employment outcomes in Health and Employment After Fifty (HEAF) Study, "Occupational and Environmental Medicine", Vol. 74, Issue 7, s. 476-482.
 • Skórska A. (2016), Rynek pracy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Skórska A. (2018), The Aging Workforce as the Challenge for Sustainable Development, Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, s. 394-404.
 • Skórska A., Ugryumova A., Wąsowicz J. (2018) Employment or self-employment of people aged 50 and over in the European Union? w: W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska, M. Hadaś-Dyduch, J. Acedański (eds.), Methods and Models of Regional Development, Conference Proceedings of 9th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2018". Publishing House of the University of Economics in Katowice, s. 119-129.
 • Stypińska J. (2015), Starszy pracownik na rynku pracy w Polsce: 40+? 50+? Czy tylko "plus"?, "Studia Socjologiczne", nr 2 (217), s. 143-165.
 • The 2018 Ageing Report Underlying Assumptions and Projection Methodologies (2017), European Economy Institutional Papers 065, European Commission Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Uścińska G. (2011), Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych. Aspekt prawny, IPiSS, Warszawa.
 • Wassel J.J., Cutler N.E., (2016), Yet Another Boomer Challenge for Financial Professionals: The "Senior" Sandwich Generation, "Journal of Financial Service Professionals", Vol. 70, s. 61-73.
 • Wiemers E.E., Bianchi S.M. (2015), Competing demands from aging parents and adult children, "Population Development Review", Vol. 41, s. 127-176.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.