PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 | 25--32
Tytuł artykułu

Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy

Warianty tytułu
The Specifics of Conflict Situation in Individual Labour Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest interdyscyplinarna analiza cech charakterystycznych dla sytuacji konfliktowych, jakie mogą wystąpić w relacjach między pracownikiem a pracodawcą. Stosowana przez autorów metoda dogmatyczno-prawna ma na celu przedstawienie funkcji indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozjemczej, a także przedstawienie sposobów rozwiązywania sporów przez prawo pracy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Analiza socjologiczna, wykorzystująca w szczególności elementy teorii konfliktów interpersonalnych, posłuży za podstawę do omówienia przykładów różnych rodzajów sytuacji, które mogą tworzyć tło sporów sądowych między pracownikiem a pracodawcą. Motywem, który zainspirował autorów do podjęcia tego tematu, jest refleksja nad specjalnym charakterem więzi społecznej łączącej pracodawcę i pracownika. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the text is an interdisciplinary analysis of characteristics of conflict situations that may occur in relations between an employee and an employer. The dogmatic and legal method used by the authors is aimed at presenting the function of individual labour law, with particular emphasis on the adjudicative function, as well as presenting the modes of dispute resolution through labour law in the light of the current polish regulations. Sociological analysis, using in particular elements of the theory of interpersonal conflicts, will serve as a basis for discussing examples of various types of situations that can determine the background of court disputes between an employee and an employer. The motive that inspired the authors to take up this topic is a special type of social bond between the employer and employee. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Arkuszewska A., Bosak M. (2008), Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacje, Warszawa, s. 155-177.
 • Baran K. W. (2002), O funkcjach zbiorowego prawa pracy uwag kilka, w: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku: księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa, s. 399-400.
 • Borucka-Arctowa M. (1982), Społeczne funkcje prawa formułowane w doktrynie, ustawodawstwie i orzecznictwie, w: Borucka-Arctowa M. (red.), Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wrocław 1982, s. 7-27.
 • Cybulko A. (2009), Konflikt, w: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Warszawa, s. 53-56.
 • Ćwiertniak B.M., Salwa Z., (2010), Funkcje prawa pracy, w: K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, tom I: Część ogólna prawa pracy, Warszawa, s. 172.
 • Duszka-Jakimko H. (2008), Konflikty prawne a alternatywne rozwiązywanie sporów, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008, s. 345-356.
 • Folta M. (2013), Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Golema K., Sławicki P. (2017), Zasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.9.2015 r., "ADR Arbitraż i Mediacja", nr 4, s. 16.
 • Goździewicz G. (1998), Funkcje prawa pracy w nowym ustroju w Polsce, w: B.M. Ćwiertniak (red.), Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna: wybrane zagadnienia, Opole, s. 27 i nast.
 • Grudziecka M., Książek J. (2009), Mediacje pracownicze, "Mediator: kwartalnik Polskiego Centrum Mediacji", nr 3, s. 27-28.
 • Guza Ł. (2016), Obowiązkowe mediacje w sprawach pracowniczych mają zmniejszyć liczbę pozwów, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/928883 [dostęp 11.07.2018].
 • Guza Ł. (2017), Mediacje w sporach pracowniczych coraz popularniejsze, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/1090173,duzezdjecie,1,mediacje-w-sporach-pracowniczych-coraz-popularniejsze.html [dostęp 11.07.2018].
 • Hajn Z. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r., I PKN 563/00, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne," nr 6, s. 39.
 • Sprawy mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych w latach 2006-2017), Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowaniawieloletnie/ [dostęp 6.08.2018].
 • Jakubiak-Mirończuk A. (2008), Instytucja mediacji cywilnej w Polsce w perspektywie prawnoporównawczej, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin.
 • Jończyk J. (1984), Prawo pracy, Warszawa.
 • Kalisz A. (2013), Konflikt społeczny a prawo, w: A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa, s. 109-111.
 • Kłóska I. (2007), Konflikty w miejscu pracy, w: D. Czakon, A. Margasiński (red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Częstochowa, s. 31-42.
 • Kolbus A. (2009) Zasada ugodowego załatwiania sporów indywidualnych ze stosunku pracy, w: J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja: aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, Rzeszów, s. 149-160.
 • Korybski A. (1993), Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin.
 • Majewski A., Mularczyk K. (2010), Mediacja jako ADR w prawie pracy, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 3, s. 45-64.
 • Mitrus L. (2018), Wypowiedzenie umowy o prace z przyczyn dotyczących pracownika, Warszawa.
 • Moore Ch.W. (2009), Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, tłum. A. Cybulko, M. Zieliński, Warszawa.
 • Morawski L. (1993), Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych), "Państwo i Prawo", nr 1, s. 12-24.
 • Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2007), Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza, umiejętności, przekład P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, redakcja naukowa U. Jakubowska, Warszawa.
 • Musiała A. (2007), Prawo do godziwego wynagrodzenia a roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę - glosa I PK 230/05, "Monitor Prawa Pracy", nr 10, s. 548-550.
 • Muszalski W. (1995), Przemiany funkcji ochronnej i organizacyjnej w prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 3 , s. 11.
 • Nordhelle G. (2010), Mediacja: sztuka rozwiązywania konfliktów, tłum. K. Drozdowska, Gdańsk.
 • Nowosielska K. (2016), Spory pracownicze rozwiązywane w drodze mediacji, http://www.rp.pl/Kadry/308119991-Spory-pracownicze-rozwiazywane-w-drodze-mediacji.html [dostęp 11.07.2018].
 • Pieniążek A., Stefaniuk M. (2000), Socjologia prawa - zarys wykładu, Kraków.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z. (1992), Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa.
 • Rewald R., Miszkin-Wojciechowska M. (2018), Skoro już tu jesteśmy, to porozmawiajmy - o obowiązkowej mediacji, http://www.rp.pl/Rzeczo-prawie/305259965-Skoro-juz-tu-jestesmy-to-porozmawiajmyo-obowiazkowej-mediacji.html [dostęp 18.07.2018].
 • Rycka A. (2016), w: J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa, s. 625.
 • Skąpski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy, Kraków.
 • Stawecki T., Winczorek P. (2003), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa.
 • Szuber W. (1972), Zarys prawa pracy, Warszawa.
 • Szubert W. (1974), Prawo jako narzędzie polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 12-13.
 • Wąsowska A. (2016), Włoskie laboratorium mediacji, "Forum Obywatelskiego Rozwoju: Analiza" nr 17.2016, 18.10.2016, s. 9-10, https://for.org.pl/pl/d/970aab7d3b4020ea6fbc1a5f760ffa18 [dostęp 18.07.2018].
 • Wróblewska U. (2018), Obowiązkowa mediacja w sprawach pracowniczych? Pomysł znów wraca, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1052763 [dostęp 11.07.2018].
 • Zieliński T. (1986), Prawo pracy: zarys systemu: część 1: ogólna. Warszawa, Kraków.
 • Zienkiewicz A. (2005), Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce na tle procesów integracji Europy, w: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków, s. 385-398.
 • Żurawska M. (2006), Mediacja - nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski, B. Sagan, R. Uliasz (red.), Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 22-23 września 2006 r., Rzeszów, s. 222.
 • Żurawska M. (2008), Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacje, Warszawa, s. 101-127.
 • Żurawska M. (2009), Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy, w: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Warszawa, s. 231-253.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558864

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.