PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 181--188
Tytuł artykułu

Uwarunkowania postaw i zachowań konsumentów na rynku nowej żywności jako indykatory ewolucyjnych zmian rynku żywności

Warianty tytułu
Determinants of Consumers' Attitudes and Behaviors in the Novel Food Market as Indicators of the Evolutionary Changes in the Food Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba uporządkowania definicji i relacji zachodzących między pojęciami postaw i zachowań konsumentów. Dokonano także syntetycznego omówienia uwarunkowań rozwoju rynku nowej żywności. Przedstawiono koncepcję zmian zachodzących na rynku żywności opartej na teorii ekonomii darwinowskiej. Część badaczy skupiała się jedynie na ocenie częstości i/lub wielkości spożycia, czyli na ocenie zachowań lub też na ocenie wiedzy na ten temat. Natomiast pominięto problem badawczy dotyczący oceny postaw w stosunku do określonego typu żywności. Wyniki nielicznych badań dotyczących postaw względem określonych produktów żywnościowych wskazują, że postawy badanych osób korespondowały z częstotliwością i wielkością spożycia określonych produktów żywnościowych, wskazując tym samym na zależność między postawami a zachowaniami konsumentów na rynku żywności, również nowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to organize definitions and relations between the concepts of the consumers' attitudes and behaviors. The work also included a synthetic discussion of the conditions for the development of the novel food market. The concept of changes taking place in the food market, which was based on the Darwinian economics, was an important part of the paper. Some researchers focused only on the assessment of the frequency and / or volume of consumption, i.e. on the assessment of behavior or on the assessment of knowledge on the subject. However, the research problem concerning the assessment of attitudes towards a specific type of food has been omitted. The results of a few studies on attitudes towards specific food products indicate that the attitudes of the respondents correspond with the frequency and volume of consumption of specific food products, thus indicating that there is a relationship between attitudes and consumer behavior in the food market, including market of new products.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
181--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Bagehot Walter. 1873. Lombard street: A Description of the money market. London: Henry S. King.
 • 2. Barry Matthew. 2017. Power to the people: energy drinks reach out to low-income consumers. Euromonitor Inernational, https://blog.euromonitor.com/2017/03/power-to-the-people-energy-drinks-reach-out-to-lowincome-consumers.html, access: 15.02.2018.
 • 3. Domański Tomasz, Paweł Bryła. 2010. Marketing produktów żywnościowych (Marketing of food products). Warszawa: PWE.
 • 4. Bylok Felicjan. 2011. "Zdrowy" styl życia jako determinant zachowań konsumentów (A "healthy" lifestyle as a determinant of consumer behaviour). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 689 (78): 3-46.
 • 5. Ferguson Niall. 2010. An evolutionary approach to financial history. [In] Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology 74: 449-454, doi: 10.1101/sqb.2009.74.050.
 • 6. Gajewski Stanisław. 1994. Zachowania się konsumenta a współczesny marketing (Consumer behavior and modern marketing). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 7. Huotilainen Anna, Hely Tuorila. 2005. Social representation of new foods has a stable structure based on suspicion and trust. Food Quality and Preference 16 (7): 565-572. doi.org/10.1016/j.foodqual.2005.01.001.
 • 8. Jachnis Anna. 2007. Psychologia Konsumenta (Consumer psychology. Psychological and sociological determinants of consumer behavior). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • 9. Kotler Philip, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong. 2002. Marketing-podręcznik europejski (European marketing-textbook). Warszawa: PWE.
 • 10. Jeżewska-Zychowicz Marzena. 2009. Nieznana żywność a postawy i zachowania konsumentów (Unknown food and the attitudes and behavior of consumers). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 11. KPMG. 2016. Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce (The soft dinks market in Poland) 47: 49-50.
 • 12. Maliszewski Norbert. 2011. Dynamiczna teoria postaw. O relacji postaw jawnych i utajonych. (Dynamic Theory of Attitudes. On the relationship of open and hidden attitudes) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 13. Mróz Bogdan. 2013. Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy (A consumer in the global economy. Three perspectives). Warszawa: SGH.
 • 14. Reissig Chad J., Eric C. Strain, Roland R. Griffiths. 2009. Caffeinated energy drinks - A growing problem, Drug and Alcohol Dependence. 99: 1-10. doi:10.1016/j.drugalcdep.2008.08.001.
 • 15. Research and Markets. 2017. Global energy drinks market 2017-2021, https://www.researchandmarkets.com/research/w9phv8/global, access: 15.02.2018.
 • 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1168/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council andCommission Regulation (EC) No 1852/2001).
 • 17. Shiv Baba, Alexander Fedorikhin. 1999. Heart and mind in conflict: the Interplay of affect and cognition in consumer decision making. Journal of Consumer Research 26 (3): 278-292, doi: 10.1086/209563.
 • 18. Sojkin Bogdan (ed.). 2012. Komercjalizacja produktów żywnościowych (Commercialization of food products). Warszawa: PWE.
 • 19. Stacey Nicolas, Corné van Walbeek, Mashekwa Maboshe, Aviva Tugendhaft, Karen Hofman. 2017. Energy drink and marketing in South Africa. Preventive Medicine 105: 32-36, doi: 10.1016/j.ypmed.2017.05.011.
 • 20. Szwacka Joanna. 2007. Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce (Directions of changes on the food market in Poland). Zeszyty Naukowe EIOGZ 62: 81-95.
 • 21. Szwacka-Salomonowicz Joanna. 2003. Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (Changes in the behavior of buyers as a determinant of shaping the segmentation strategies of food industry enterprises in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 22. The Economist. 2015. Green food: Silico Valley gets a taste for food, https://www.economist.com/news/technology-quarterly/21645497-tech-startups-are-moving-food-business-make-sustainable-versions-meat, access: 25.02.2018.
 • 23. Thurstone Luis L. 1946. Comment. American Journal of Sociology 52: 39-50.
 • 24. Weber Robert F. 2012. Structural regulation as antidote to complexity capture. American Business Law Journal, 49 (3): 643-738, doi: 10.1111/j.1744-1714.2012.01140.x.
 • 25. Wiadomości Handlowe. 2018. Główne trendy na rynku żywności w 2018 roku (analiza), https://www.wiadomoscihandlowe. pl/artykuly/glowne-trendy-na-rynku-zywnosci-w-2018-r-analiza,44847/3, access: 25.02.2018.
 • 26. Wojciszke Bogdan. 2008. Postawy i ich zmiana. [W] Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (Attitudes and their change. [In] Psychology. Academic handbook. Vol. 3. An individual in society and elements of applied psychology), ed. Jan Strelau, 79. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 27. Zucconi Silvia, Chiara Volpato, Felice Adinolfi, Enrica Gentile, Alberico Loi, Linda Fioriti. 2013. Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks. EFSA Supporting Publications, doi: 10.2903/sp.efsa.2013.EN-394.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558910

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.