PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 226
Tytuł artykułu

Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce - ujęcie modelowe

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zainteresowanie badawcze problematyką innowacyjności i innowacji ma swoje uzasadnienie w zasadniczym znaczeniu tych kategorii dla rozwoju organizacji i osiągania przez nie strategicznej przewagi konkurencyjnej na rynku. Znajduje ono odzwierciedlenie w opracowaniach naukowych powstających w wyniku badań prowadzonych w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Badania te dotyczą różnych gospodarek, rynków i podmiotów. W przemyśle są one prowadzone w trzech nurtach badawczych: dyfuzji innowacji (diffusion innovation research), innowacyjności organizacyjnej (organizational innovativeness research) oraz teorii procesu innowacji (process theory research) . Natomiast w sektorze usług bankowych większość badań prowadzona jest w nurcie dyfuzji innowacji. Dotyczą one głównie innowacyjnych produktów finansowych i innowacji procesowych, w tym czynników determinujących ich adaptację przez klientów oraz związanych z nimi korzyści i zagrożeń dla klientów, banków i systemu finansowego. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Acharya V., Engle R., Richardson M. (2012), Capital shortfall: A new approach to ranking an regulating systemic risk, "American Economic Review", Vol. 102, Iss. 3, s. 59-64.
 • Aczel A.D. (2007), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Adamowicz W. (1995), Plastikowy pieniądz (1): Problemy małych płatności, "Bank", nr 9, s. 42-44.
 • Aghion P., Reenen J., Zingales L. (2013), Innovation and institutional ownership, "American Economics Review", Vol. 103, s. 277-304.
 • Aken J.E. van, Weggeman M.P. (2000), Managing learning in informal innovation networks: Overcoming the Daphne-dilemma, "R&D Management", Vol. 30, Iss. 2, s. 139-150.
 • Akhavein J., Frame W.S., White L.J. (2005), The diffusion of financial innovations: An examination of the adoption of small business credit scoring of large banking organizations, ''The Journal of Business", Vol. 78, No. 2, s. 577-596.
 • Akhisar I., Tunay K.B., Tunay N. (2015), The effects of innovations on bank performance: The case of electronic banking services, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 195, s. 369-375.
 • Akova B., Ulusoy G., Payzin E., Kaylan A.R. (1998), New product development capabilities of the Turkish electronic industry [w:J Proceedings of the Fifth International Product Development Management Conference, Como, Italy, s. 863-876.
 • Alegre J., Lapiedra R., Chiva R. (2006), A measurement scale for product innovation performance, "European Journal of Innovation Management", Vol. 9, No. 4, s. 333-346.
 • Ali A., Krapfel R. Jr., Labahn D. (1995), Product innovativeness and entry strategy: Impact on cycle time and break-even time, "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 12, No.l, s. 54-70.
 • Al-Kaber M. (2010), Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Allen F., Gale D. (1991), Arbitrage, short sales and financial innovation, "Econometrica", Vol. 59, s. 1041-1068.
 • Allen F., Gale D. (1994), Financial innovation and risk sharing, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Amit R., Schoemaker P. (1993), Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal", Vol. 14, No. 1, s. 33-46.
 • Anderloni L., Bongini P. (2009), Is financial innovation still a relevant issue? [w:] L. Anderloni, D.T. Llewellyn, R.H. Schmidt (eds.), Financial innovation in retail and corporate banking, Edward Elgar, Cheltenham, s. 41-43.
 • Anderloni L., Llewellyn D.T., Schmidt R.H., eds. (2009), Financial innovation in retail and corporate banking, Edward Elgar, Cheltenham.
 • C. Anderson J.C., Gerbing D.W. (1988), Structural equation modelling in practice: A review and recommended two-step approach, "Psychological Bulletin", Vol. 103, s. 411-423.
 • Andrews J., Smith D.C. (1996), In search of marketing imagination: Factors affecting the creativity of marketing programs and mature products, "Journal of Marketing Research", Vol. 33, s. 17-37.
 • Anning-Dorson T. (2018), Innovation and competitive advantage creation. The role of organisational leadership in service firms from emerging markets, "International Marketing Review", Vol. 35, Iss. 4, s. 580-600.
 • Anning-Dorson T., Hinson R.E., Amidu M. (2015), Environmental moderators and performance effect of interactivity innovation: Study of the service sector of an emerging economy, Proceedings of 2015 Annual Conference of the Emerging Markets Confrence Board, Dubai, s. 31-32.
 • Anning-Dorson T., Nyamekye M.B., Odoom R. (2017), Effects of regulations and competition on the innovativeness-performance relationship: Evidence from the financial services industry, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 35, No. 6, s. 925-943.
 • Ansell T. (1997), Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, ZBP, Warszawa.
 • Antkiewicz S. (2008), Fundusze z wydzielonymi subfunduszami jako innowacja na rynku powierniczym [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 14-27.
 • Antonelli C. (1993), Investment and adoption in advanced telecommunications, "Journal of Economic Bahavior and Organization", Vol. 20, s. 227-245.
 • Armbruster H., Bikfalvi A., Kinkel S., Lay G. (2008), Organizational innovation: The challenge of measuring non-technical innovation in large-scale survey, "Technovation", Vol. 28, Iss. 10, s. 644-657.
 • Armour H., Teece T. (1978), Organizational structure and economic performance: A test of the multidivisional hypothesis, "The Bell Journal of Economics and Management Studies", Vol. 9, s. 106-122.
 • Arhisar I., Tunay K.B., Tunay N. (2015), The effects of innovations on banks performance: The case of electronic banking services, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 195, s. 369-375.
 • Aspadarec W. (2013), Przyszłość funduszy hedge na świecie i w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 7-20.
 • Aspadarec W. (2014a), Atrakcyjność inwestycyjna funduszy kontraktów terminowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka", nr 8, s. 111-120.
 • Aspadarec W. (2014b), Fundusze hedge a kryzys finansowy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 29, s. 115-126.
 • Aspadarec W. (2015), Fundusze hedgingowe - definicja i tendencje rozwoju, "Ekonomista", nr 6, s. 892-909.
 • Augusto M., Coelho F. (2009), Market orientation and new-to-the-world products: Exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental forces, "Industrial Marketing Management", Vol. 38, Iss. 1, s. 94-108.
 • Autio E. (1997), New, technology-oriented firms in innovation networks symplectic and generative impacts, "Research Policy", Vol. 26, Iss. 3, s. 262-281.
 • Avlonitis G.J., Kouremenos T., Tzokas N. (1994), Assessing the innovativeness of organizations and its antecedents: Project Innovstrat, "European Journal of Marketing", Vol. 28, No. 11, s. 5-28.
 • Bachnik K. (2014), Zasady skutecznego stosowania strategii crowdsourcingu, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 140, s. 163-177.
 • Baczko T., red. (2010), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Bailey K.D. (1994), Typologies and taxonomies: An introduction to classification techniques. Sage, Thousand Oaks, California.
 • Bakalarczyk S. (2006), Innowacje bankowe. Bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna i inżynieria finansowa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", No. 17, Iss. 1, s. 99-120.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Batterink M.H., Wubben E.F., Klerkx L., Omta S.W.F. (2010), Orchestrating innovation networks: The case of innovation brokers in the agri-food sector, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 22, Iss. 1, s. 47-76.
 • Beck T., Chen T., Lin C., Song F.M. (2016), Financial innovation: The bright and the darksides, "Journal of Banking and Finance", Vol. 72, s. 28-51.
 • Bednarz J., Markiewicz M., Ploska A. (2017), The theory of crowdfunding and its development in the visegrad countries, "Trends in the World Economy", Vol. 9, s. 25-41.
 • Berger A.N. (2003), The economic effects of technological progress: Evidence from the banking industry, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 35, s. 141-176.
 • Bernstein S. (2015), Does going public affect innovation! "The Journal of Finance", Vol. 70, s. 1365-1403.
 • Berry L.L., Shankar V., Parish J.T., Cadwallader S., Dotzel T. (2006), Creating new markets though service innovation, "MIT Sloan Management Review", Vol. 47, No. 2, s. 54-63.
 • Białoń L., red. (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa.
 • Binda J. (2017), Crowdfunding as a kind of social support of business ventures, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa", nr 2, s. 5-26.
 • Binkowski P., Beck H. (1998), Innowacje bankowe, Poltex Warszawa.
 • Błach J. (2011), Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse", vol. 7, nr 3, s. 14-28.
 • Błach J. (2012), Koszty zastosowania innowacji finansowych w działalności przedsiębiorstwa - identyfikacja problemu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio H", Vol. XLVI, 4, s. 23-32.
 • Błach J. (2018), Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty, mechanizmy, efekty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Black J. (2010), Risk-based regulation: Choices, practices and lessons being learnt [w:J Risk and regulatory policy: Improving the governance of risk, OECD, Paris, s. 185-224.
 • Blinder A.S. (2014), Financial entropy and the optimality of over-regulation, Working Paper, No. 242, Griswold Center for Economic Policy Studies, Princeton University, Princeton, NJ.
 • BMO Wealth Institute (2014), Wealth generation. The financial challenges for generations X & Y, BMP Wealth Institute Report, Canadian Edition, www.bmo. com/wealthinstitute (dostęp: 14.04.2018).
 • Bolibok P., Matras-Bolibak A. (2014), Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", t. 6, nr 42, s. 7-22.
 • Borowski K. (2007), Applied forms of structured products on the retail market of structured products, "Studies and Works of the Collegium of Management and Finance", z. 83, s. 99-108.
 • Bowen F.E., Rostami M., Steel P. (2010), Timing is everything: A meta analysis of the relationship between organizational performance and innovation, "Journal of Business Research", Vol. 63, s. 1179-1185.
 • Boyer K.K., Leong G., Ward P.T., Krajewski L. (1997), Unlocking the potential of advanced manufacturing technologies, "Journal of Operations Management", Vol 15 Iss. 4, s. 331-347.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brunnermeier M. (2009), Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 23, s. 77-100.
 • Brzeziński M. (2009), Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brzoskowski B. (2010), Crowdsourcing - pytania mogą się opłacać, "Marketing w Praktyce", nr 8, s. 66-69.
 • Buczek J. (2017), Od crowdsourcing do citizensourcing, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 1(46), s. 7-15.
 • Burżacka M. (2012), Rynek bancassurance w Polsce, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne", t. 15, s. 43-52.
 • Buszko M. (2008), Odwrócona pożyczka hipoteczna - nowoczesny instrument konwersji kapitału na rynku nieruchomości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1200, s. 84-91.
 • Buszko M. (2009), Fundusze hedgingowe jako innowacyjna forma inwestowania na rynkach finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 13, s. 257-269.
 • Buszko M. (2011), Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego (reverse mortgage) w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 171, s. 444-452.
 • Calantone R.J., Cavusgil S.T., Zhao Y. (2002), Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance, "The Industrial Marketing Management", Vol. 31, Iss. 6, s. 515-524.
 • Calantone R.J., Vickery S.K., Dröge C. (1995), Business performance and strategic new product development activities: An empirical investigation, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 12, s. 214-223.
 • Cameron B. (2016), Default annuities: Umbrella funds show the way, "In the News", 1594, https://digitalcommons.theamericancollege.edu/news/1594 (dostęp: 20.09.2018).
 • Camision-Zomoza C., Lapiedra-Alcami R., Segarra-Cipres M., Boronat-Nawarro M. (2004), A meta-analysis of innovation and organizational size, "Organization Studies , Vol. 25, Iss. 3, s. 331-363.
 • Cohen K.J., Cyert R.M. (1973), Strategy: Formulation, implementation, and monitoring, "The Journal of Business", Vol. 46, Iss. 3, s. 349-367.
 • Canals J. (1997), Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Capiga M. (2010), Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cameiro A. (2007), What is requiredfor growth? "Business Strategy Series", Vol. 8, No. 1, s. 51-57.
 • Carrothers A. (2017), Friends or foes? Activist hedge funds and other institutional investors, "Economics and Business Review", Vol. 3(17), No. 1, s. 38-72.
 • Chandy R.K., Tellis G.J. (1998), Organizing for radical product innovation: The overlooked role to willingness to cannibalize, "The Journal of Marketing Research", Vol. 35(4), s. 474-487.
 • Chava S., Oettl A., Subramanian A., Subramanian K.V. (2013), Banking deregulation and innovation, "Journal of Financial Economics", Vol. 109, No. 3, s. 759-774.
 • Cheng M.-Y., Lin J.-Y., Hsiao T.-Y., Lin T.W. (2010), Invested resources, competitive intellectual capital and corporate performance, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 11, No. 4., s. 433-450.
 • Chesbrought H. (2003), Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H. (2010), Business model innovation: Opportunities and barriers, "Long Range Planning", Vol. 42, Iss. 2, s. 354-363.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The role of business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies, "Industrial and Corporate Change", Vol. 11, Iss. 3, s. 529-555.
 • Chesbrought H., Teece D.J. (1996), When is virtual virtuous, "Harvard Business Review", Vol. 74, Iss. 1, s. 65-73.
 • Chin W.W. (1998), The partial least squares approach for structural equation modeling [w:J G.A. Marcoulides (ed.), Modern methods for business research, Lawrence Erlbaum Associates, London, s.. 295-236.
 • Choi T.Y., Eboch K. (1998), The TQM paradox: Relations among TQM practices, plant performance, and customer satisfaction, "Journal of Operations Management", Vol. 17, Iss. 1, s. 59-75.
 • Chou Y.K. (2007), Modelling financial innovation and economic growth, "The Journal of Economic Education", Vol. 38, Iss. 1, s. 78-90.
 • Chwiałkowska A. (2012), Crowdsourcing as a customer relationship building tool, "Journal of Positive Management", Vol. 3, No. 1, s. 18-32.
 • Cichy R. (2007), Parasol nad inwestorem: jak uniknąć podatku od zysków kapitałowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 2, s. 68.
 • Cichy J., Gradoń W. (2016), Crowdfunding as a mechanism for financing small and medium-sized enterprises, "e-Finanse", vol. 12, nr 3, s. 38-48.
 • Ciechan-Kujawa M., Goldmann K. (2018), Kluczowe czynniki sukcesu projektów crowdfundingowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 513, s. 55-65.
 • Constantine G. (2010), Tapping into Generation Y: Nine ways community financial institutions can use technology to capture young customers, A First Data White Paper, First Data Corporation, https://www.firstdata.com/downloads/thought-leadership/geny_wp.pdf(dostęp:14.07.2018).
 • Cooper F.G., Brentani U. de (1991), New industrial financial services: What distinguishes the winners, "Journal od Product Innovation Management", Vol. 8, No. 1, s. 75-90.
 • Comaggia J., Mao Y., Tian X., Brian W. (2015), Does banking competition affect innovation! "Journal of Financial Economics", Vol. 115(1), s. 189-209.
 • Cowan R., Jonard N., Zimmermann J.B. (2007), Bilateral collaboration and the emergence of innovation networks, "Management Science", Vol. 53, Iss 7 s 1 OS 1 1067.
 • Cronbach L.J. (1991), Coefficientalpha and the internal structure of tests "Psychometria", Vol. 16, s. 297-334.
 • Crossan M.M., Apaydin M. (2010), A multidimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature, "Journal of Management Studies", Vol. 47, No. 6, s. 1154-1191.
 • Cycoń M., Jedynak T. (2012), Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 19-28.
 • Czajkowska A. (2017), Crowdfunding jako instrument finansowania przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 1.18, z. 11, cz. 3, s. 13-24.
 • Czapiewski L., Nowaczyk T. (2010), Asymetryczne strategie opcyjne jako zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko walutowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 143, s. 203-213.
 • Czech M. (2014), Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186, cz. 2, s. 131-143.
 • Czechowska I.D. (2008), Efektywność strategii bancassurance, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 218, s. 361-367.
 • Czechowska I. (2014), Innowacje finansowe na przykładzie bankowych usług dla klientów 60+, "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186, s. 48-58.
 • Czemiachowicz B. (2014), Wybrane uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca, kooperacja, sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego - Fundacja UE, Kraków, s. 83-90.
 • Czyż M. (2010a), Rozwój rynku produktów strukturyzowanych w Polsce a globalny kryzys finansowy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 30, s. 55-67.
 • Czyż M. (2010b), Sterowanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu opcji walutowych - aspekt praktyczny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 29, s. 157-166.
 • Czyż M. (2013), Wybrane aspekty funkcjonowania odwróconego kredytu hipotecznego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 26, s. 145-155.
 • Czyżewska M. (2007), Private equity w finansowaniu młodych innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP, "e-Finanse", nr 3, s. 1-14.
 • Dąbkowski A. (2015), Rynek inwestorów wysokiego ryzyka - Aniołowie biznesu, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4 (46), s. 18-35.
 • Daft R.L. (1982), Bureaucratic versus nonbureaucratic structure and the process of innovation and change [w:] S.B. Bacharach (ed.), Research in the sociology of organisation, JAI Press, Greenwitch, CT, s. 129-166.
 • Damanpour F. (1991), Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators, "Academy of Management Journal", Vol. 34 Iss. 3, s. 555-590.
 • Damanpour F., Childers T. (1985), The adoption of innovations in public libraries, "Library and Information Science Research", Vol. 7, s. 231-246.
 • Damanpour F., Evan W.M. (1984), Organizational innovation and performance: The problem of organizational lag, "Administrative Science Quaterly", Vol. 29, s. 392-409.
 • Damanpour F., Evan W.M. (1990), The adoption of innovations over time: Structural characteristic and performance of organizations, Proceedings of National Decision Science Institute Conference, San Diego.
 • Damanpour F., Gopalakrishnan S. (1998), Theories of organizational structure and innovation adoption: The role of environment change, "The Journal of Engineering and Technology Management", Vol. 15, Iss. 1, s. 1-24.
 • Damanpour F., Schneider M. (2006), Phases of adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization and top managers, "British Journal of Management", Vol. 17, Iss. 3, s. 215-236.
 • Damanpour F., Szabat K.A., Evan W.M. (1989), The relationship between types of innovation and organizational performance, "Journal of Management Studies", Vol. 26, Iss. 6, s. 587-602.
 • Danneels E., Kleinschmidt E.J. (2000), Product innovativeness from the firm's perspective: its dimensions and their impact on project selection and performance, ISBM Report 4-2000, Institute for the Study of Business Markets, The Pennsylvania State University, University Park, PA.
 • Dapp T.F. (2014), Fintech - the digital (Revolution in the financial sector. Algorithm-based banking with the human touch, Deutsche Bank Resarch, Frankfort am Main, Germany.
 • Dębski W. (2010), PE/VC sector in Poland between 2005 and 2008, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 1, s. 115-127.
 • Deloitte (2015), Foreword look. Top regulatory trends for 2016 in banking, London.
 • Deloitte (2016), Navigating the year ahead. Banking regulatory outlook 2017, Centre for regulatory strategy Americas, London.
 • Desouza K., Awazu Y. (2005), What do they know? "Business Strategy Review", Vol. 16, No. 1, s. 43-45.
 • Dess G.G., Robinson R.B. (1984), Measuring organizational performance in the absence of objective measures: The case of privately-held firm and conglomerate business unit, "Strategic Management Journal", Vol. 5, Iss. 3, s. 265-273.
 • Devlin J.F. (1995), Technology and innovation in retail banking distribution, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 13, Iss. 4, s. 19-25.
 • Dewar R.D., Dutton J.E. (1986), The adoption of radical and incremental innovations: An empirical analysis, "Management Science", Vol. 32, Iss. 11, s. 1422-1433.
 • DeYoung R. (2001a), The Internet's place in the banking industry, "Chicago Fed Letter", No. 163, https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2001/ march-163 (dostęp: 30.09.2018).
 • DeYoung R. (2001b), The performance of internet based business models: Evidence from the banking industry, "The Journal of Business", Vol. 78, No. 3, s. 893-948.
 • De Young R., Lang W.W., Nolle D.L. (2007), How the Internet affects output and performance at community banks, "Journal od Banking & Finance", Vol. 31, Iss. 4, s. 1033-1060.
 • Dhanaraj C., Parkhe A. (2006), Orchestrating innovation networks, "Academy of Management Review", Vol. 31, Iss. 3, s. 659-669.
 • Dibrell C., Craig J.B., Neubaum D.O. (2014), Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance. "Journal of Business Research", Vol. 67, Iss. 9, s. 2000-2007.
 • Dobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach" działających w "nowej gospodarce", "Organizacja i Kierowanie" nr i s. 61-67.
 • Dobni C.B. (2008), Measuring innovation culture in organization: The development of generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis "European Journal of Innovation Management", Vol. 11, No. 4, s. 539-559.
 • Dodgson M. (1993), Organizational learning: A review of some literatures "Organizational Studies", Vol. 14, Iss. 3, s. 375-394.
 • Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Donovan K. (2012), Mobile money and financial inclusion [w:] Maximising mobile. Information and communications for development, International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank, Washington, DC, s. 61-73.
 • Drachal K. (2010), Perspektywy wprowadzenia hipoteki odwróconej w warunkach polskich, "Świat Nieruchomości", nr 4(74), s. 44-47.
 • Drewniak Z. (2013), Private equity czy venture capital - rozważania teoretyczne o właściwym stosowaniu terminologii, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 2, nr 1, s. 51-63.
 • Drucker P.F. (1985), Innovation and entrepreneurship, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Duffle D., Rahi R. (1995), Financial market innovation and security design: An introduction, "Journal of Economic Theory", Vol. 65, s.1-42.
 • Dyduch W. (2011), Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 101-126.
 • Dyduch R. (2017), Efektywność finansowa obligacji strukturyzowanych, "Wiadomości Statystyczne", nr 9, s. 63-78.
 • Dziekoński K., Ignatiuk S. (2015a), Venture capital and private equity investment preferences in selected countries, "e-Finanse", vol. 11, nr 3, s. 128-137.
 • Dziekoński K., Ignatiuk S. (2015b), Venture capital and private equity investment strategies in selected European countries, "e-Finanse", vol. 11, nr 4, s. 34-45.
 • Dziuba D.T. (2012a), Crowdsourcing internetowy i jego ekonomiczno-społeczne implikacje. Segment rynku odpłatnego crowdsourcingu, "Informatyka Ekonomiczna", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 4 (26), s. 64-80.
 • Dziuba D.T. (2012b), Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania, "Problemy Zarządzania", vol. 10, nr 3(38), s. 83-103.
 • Dziuba D.T. (2015), Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 36, s. 181-196.
 • Dziuba D.T. (2017), Rozwój systemów pożyczek społecznościowych, determinowany potrzebami użytkownika IT (konsumenta), "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 4(71), s. 116-126.
 • Dziuba D. (2018), Finansowanie społecznościowe: prognozy długookresowe vs. uwarunkowania rozwoju, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", Szkoła Główna Handlowa, nr 48, s. 123-135.
 • EBC (2009), Jednolity obszar płatności w euro. Zintegrowany rynek płatności detalicznych, Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem.
 • ECB (2017), Statistical Data Warehourse, Structural Financial Indicators, https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691551 (dostęp: 15.08.2018).
 • Elaniuk G. (2017), 50 największych banków w Polsce 2017: z uśmiechem pod wiatr - TABELE GŁÓWNE RANKINGU, "Bank" czerwiec, https://alebank.pl/50- najwiekszych-bankow-w-polsce-2017-z-usmiechem-pod-wiatr-tabele-glowne-rank ingu/?id=228226&catid=964 (dostęp: 15.08.2018).
 • Elul R. (1995), Welfare effects of financial innovation in incomplete markets economies with several consumption goods, "Journal of Economic Theory", Vol. 65, s. 43-78.
 • Eriksson K., Kerem K., Nilsson D. (2008), The adoption of commercial innovations in the former Central and Eastern European markets: The case of internet banking in Estonia, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 26 Iss. 3, s. 154-169.
 • Ettlie J.E. (1983), Organizational policy and innovation among suppliers to the food processing sector, "Academy of Management Journal", Vol. 26, Iss. 1, s. 27-44.
 • Ettlie J.E., Bridges W.P., O'Keefe R.D. (1984), Organization strategy and structural differences for radical versus incremental innovation, "Management Science", Vol. 30, Iss. 6, s. 682-695.
 • Evangelista R., Vezzani A. (2010), The economic impact of technological and organizational innovations. A firm-level analysis, "Research Policy", Vol. 30, Iss. 10, s. 1253-1263.
 • Fabozzi F.J., Modigliani F. (2003), Capital markets. Institutions and instruments, Pearson Education, Upper Saddle River.
 • Fell D.R., Hansen E.N., Becker B.W. (2003), Measuring innovativeness for the adoption of industrial products, "Industrial Marketing Management", Vol. 32, Iss. 4, s. 348-350.
 • Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Flejterski S. (2007), Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Florek I. (2017), Ochrona i prawa klientów kanału bancassurance w kontekście ubezpieczeń na życie, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. 4, nr 2, s. 41-52.
 • Fomell C., Larcker D.F. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, "Journal of Marketing Research", Vol. 18, No. 2, s. 39-50.
 • Fowler F.J. (1994), Survey research methods, Sage, Beverly Hills, CA.
 • Frambach R.T.,Schillewaert N. (2002), Organizational innovation adoption: A multilevel framework of determinants and opportunities for future research, "Journal of Business Research", Vol. 55, Iss. 2, s. 163-176.
 • Frame W.S., White L.J. (2002), Empirical studies of financial innovations: Lots of talk, little action? "Journal of Economic Literature", Vol. 42, No. 1, s. 116-144.
 • Frame W.S., White L.J. (2009), Technological change, financial innovation and diffusion in banking, Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta.
 • Frańczuk M. (2014), Crowdfunding - finansowanie społecznościowe. Zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6(930), s. 47-57.
 • Freeman C. (1982), The economics of industrial innovation, Frances Printer, London.
 • Freixas X., Rochet J. (1998), Microeconomics of banking, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Friedman M., Schwartz A.J. (1963), A monetary history of the United States, 1867- 1960, Princeton University Press, Princeton.
 • Gajdek M. (2016), Bancassurance, nowe zjawisko we współczesnej bankowości, "Journal of Modem Management Process", vol. 1, nr 1, s. 18-26.
 • Gallego J., Rubalcaba L., Hipp C. (2013), Organisational innovation in small European firms: A multidimensional approach, "International Small Business Jour nal", Vol. 31, No. 5, s. 563-579.
 • Gancarczyk A. (2016), Crowdfunding, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 54-60.
 • Garcia R., Calantone R. (2002), A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 19, No. 2, s. 110-132.
 • Garcia-Murillo M., Annabi H. (2005), Customer knowledge management, "Journal of the Operational Research Society", Vol. 53, No. 8, s. 875-884.
 • Gassmann O., Enkel E., Chesbrought H. (2010), The future of open innovation, "R&D Management", Vol. 40, Iss. 3, s. 213-221.
 • Gatnar E. (2003), Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Gebert H., Gelb M., Kolbe L., Brenner W. (2003), Knowledge-enabled customer relationship management integrating customer relationship management and knowledge management concepts, "Journal of Knowledge Management", Vol. 7, No. 5, s. 107-123.
 • Gemünden H.G., Ritter T., Heydebreck P. (1999), Network configuration and innovation success: An empirical analysis in German high-tech industries, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 13, Iss. 5, s. 449-462.
 • Gemzik-Salwach A. (2009), Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych, "e-Finanse", nr 3, s. 1-10.
 • Gennaioli N., Shleifer A., Vishny R. (2012), Neglected risks, financial innovation, andfinancial fragility, "Journal of Financial Economics", Vol. 104, s. 452-468.
 • Gerardi K.S., Rosen H.S., Willen P. (2010), The impact of deregulation and financial innovation on consumers: The case of mortgage market, "Journal of Finance", Vol. 65(1), s. 333-360.
 • Gibbert M., Lelbold M., Probst G. (2002), Five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to create value, "European Management Journal", Vol. 20, No. 5, s. 459-469.
 • Giulia I. (2004), An analysis of systemic risk in alternative securities settlement architectures, ECB Working Paper, No. 404, European Central Bank (ECB), Frankfurt am Maim.
 • Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", nr 4, s. 457-474.
 • Górski M., Chrust K. (2009), Fundusze parasolowe w Polsce - efektywność i ryzyko strategii inwestycyjnych, "Problemy Zarządzania", vol. 7, nr 1 (23), s. 46-76.
 • Gostomski E. (2010), Obligacje katastrofalne, "Gazeta Bankowa", nr 9, s. 59-63.
 • Gostomski E. (2011), Perspektywy rozwoju bancassurance w Europie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 9, s. 119-130.
 • Gostomski E. (2014), Czy pożyczki społecznościowe P2P stanowią konkurencję dla banków? "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 32, s. 205-213.
 • Greenbaum S.I., Thakor A.V., Boot A.W.A. (2015), Contemporary financial intermediation, Elsevier, Oxfort.
 • Gregorczuk-Fedorowicz K. (1997a), Pod rządami plastikowego kartonika, "Bank , nr 7,s. 48-51.
 • Gregorczuk-Fedorowicz K. (1997b), Rozwój kart płatniczych w Polsce, "Bank , nr 8, s. 47-51.
 • Grenda S. (2010), Produkty strukturyzowane jako element oferty bankowości detalicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 124, s. 35-49.
 • Grewiński M. (2017), Innowacje społecznie i innowacje w polityce społecznej, "Biuletyn PTE", vol, 4, nr 7, s. 47-55.
 • Grinblatt M., Longstaff F.A. (2000), Financial innovation and the role of derivative securities: An empirical analysis of the Treasury STRIPS program, "Journal of Finance", Vol. 55, s. 1415-1436.
 • Gronert M. (2011), Idea bancassurance w rynkowych ofertach kredytów hipotecznych [w:] M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 87-96.
 • Grostal A. (2009), Kredytowe instrumenty pochodne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 113, s. 208-219.
 • Grover V., Goslar M.D. (1993), The initiation, adoption, and implementation of telecommunications technologies in U.S. organizations, "Journal of Managenet Information System", Vol. 10, s. 141-163.
 • Gubler ZJ. (2010), Instruments, institutions and the modern process of financial innovation, Paper presented at the annual meeting of the The Law and Society Association, Renaissance Chicago Hotel, Chicago, IL, http://citation.allacademic. com/meta/p407416_index.html (dostęp: 24.10.2018).
 • Gunday G., Ulusoy G" Kilic K., Alpkan L. (2011), Effects on innovation types on firm performance, "International Journal of Production Economics", Vol. 133, s. 662-676.
 • Gupta A.K., Govindarajan V. (2000), Knowledge management's social dimension: Lessons from nucor steel, "Sloan Management Review", Vol. 42, No. 1, https:// sloanreview.mit.edu/article/knowledge-managements-social-dimension-lessons- ffom-nucor-steel/ (dostęp: 1.09.2018).
 • GUS (2017), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014- 2016, Warszawa.
 • Gwizdała J.P. (2011), Rynek kredytowych instrumentów pochodnych - prognozy rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 174, s. 206-214.
 • Gwizdała J. (2013), Kierunki rozwoju bancassurance w polskim sektorze bankowym, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 27, s. 169-180.
 • Gwizdała J.P. (2015a), Fundusze private equity jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", R. 13, nr 3, cz. 1, s. 21-31.
 • Gwizdała J.P. (2015b), Wpływ czynników demograficzno-społecznych na rozwój odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", nr 3, t. 2, s. 177-192.
 • Gwizdała J.P. (2018), Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", vol. 52, nr 1, s. 61-69.
 • Gwizdała J.P., Jędrzejewski L. (2018), Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 52, s. 77-89.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Produkty strukturyzowane - ujęcie algorytmiczne zysku z uwzględnieniem oddziaływania wskaźników rynku finansowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 371, s. 101-111.
 • Hair J.F.J., Hult,G.T.M., Ringle C., Sarstedt M. (2017), A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), 2nd edition, Sage Publications,Thousand Oaks, CA.
 • Hair J.F., Ringle C.M., Sarstedt M. (2011), PLS-SEM: Indeed a silver bullet, "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 19, No. 2, s. 139-151.
 • Hair J.F. Jr., Ringle C.M., Sarstedt M. (2013), Partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance "Long Range Planning", Vol. 46, No. 1-2, s. 1-12.
 • Halamainen T.J., Heiskala R., eds. (2007), Social innovations, institutional change and economic performance, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA.
 • Haliassos M. (2013), Financial Innovation. Too much or too little? The MIT Press, Massachusetts, London.
 • Hambrick D.C. (1983), High profit strategies in mature capital goods industries: A contingency approach, "The Academy of Management Journal", Vol. 26, No. 4, s. 687-707.
 • Harańczyk G. (2012), Co z czym i po czym, czyli analiza asocjacji i sekwencji w programie Statistica, Statsoft Polska, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/ downloads/co_z_czym_i_po_czym.pdf (dostęp: 6.11.2018).
 • Harasim J. (1998), Nowe kanały usług bankowych a zmiany w strategiach dystrybucyjnych banków, "Bank i Kredyt", nr 3, s. 66-75.
 • Harasim J. (2000), Segmentacja kart płatniczych, "Marketing w Praktyce", 2000, nr 1, s. 47-49.
 • Harasim J. (2003), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Harasim J. (2004), Wprowadzanie nowych produktów do oferty banku skierowanej do klientów indywidualnych, "Bank i Kredyt", nr 7, s. 47-55.
 • Harasim J. (2005), Bankowość detaliczna w Polsce, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Harasim J. (2008a), Formy płatności w rozliczeniach z udziałem ludności, "Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 51, s. 127-145.
 • Harasim J. (2008b), The role of intangible assets in bank's competitiveness and effectiveness, "Journal of Economics and Management", Vol. 4, s. 41-57.
 • Harasim J. (2009), Konkurencja w sektorze bankowym a konkurencyjność banku [w:] J. Harasim (red.), Konkurencyjność i efektywność działania banku -podejście zasobowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 15-27.
 • Harasim J. (2012), Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomica", vol. 46, nr 4, s. 243-252.
 • Harasim J. (2013), Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Harasim J., Klimontowicz M. (2013), Payment habits as a determinant of retail payment innovations diffusion: The case of Poland, "Journal of Innovation Management", No. 2, s. 86-102.
 • Harasim J., Klimontowicz M. (2014), Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego a rozwój innowacyjnych form płatności, "Nauki o Finansach", nr 1(18), s. 113-123.
 • Harmancioglu N., Droge C., Calantone R.J. (2009), Theoretical lenses and domain definitions in innovation research, "European Journal of Marketing", Vol. 43, Iss. 1-2, s. 229-263.
 • He J., Tian X. (2013), The dark side of analyst coverage: The case of innovation, "Journal of Financial Economics", Vol. 109, No. 3, s. 856-878.
 • Helfat C., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M.A., Singh H., Teece D., Winter S. (2007), Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organisations, Blackwell, Malden, MA.
 • Helleiner E., Pagliari S. (2009), The end of self-regulation? Hedge funds and derivatives in global financial governance [w:J E. Helleiner, S. Pagliari, H. Zimmerman (eds.), Global finance in crisis: the politics of international regulatory change, Taylor & Francis, Milton, Oxfordshire, s. 123-152.
 • Henderson B.J., Pearson N.D. (2011), The dark side of financial innovation: A case study of the pricing of a retail financial product, "Journal of Financial Economics", Vol. 100, s. 227-247.
 • Henseler J., Dijkstra T.K. (2015), ADANCO 2.0, Composite Modeling, Kleve, www.compositemodeling.com (dostęp 15.11.2018).
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Camp S.M., Sexton D.L. (2001), Guest editors' introduction to the special issue strategic entrepreneur ship: Entrepreneurial strategies for wealth creation, "Strategic Management Journal", Vol. 22, s. 479-491.
 • Hofinarcher P., Hornik K. (2013), First significant digits and the credit derivative market during the financial crisis, "Contemporary Economics", Vol. 7, No. 2, s. 21-29.
 • Houston J., Chen L., Lin P., Ma Y. (2010), Creditor rights, information sharing, and bank risk taking, "Journal of Financial Economics", Vol. 96, s. 485-512.
 • Howe J. (2006), The rise of crowdsourcing, "The Wired", January, http://www.wired.com/2006/06/crowds/ (dostęp:26.01.2016).
 • Huizingh E.K. (2011), Open innovation: State of the art and future perspective, "Technovation", Vol. 31, Iss. 1, s. 2-9.
 • Hult, G.T.M., Hurley, R.F., Knight, G.A. (2004), Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance, "Industrial Marketing Management:, Vol. 33, Iss. 5, s. 429-438.
 • Hurt H.T., Joseph K., Cook C.D. (1997), Scales for the measurement of innovativeness, "Human Communication Resarch", Vol. 4, No. 1, s. 58-65.
 • Inkpen A.C., Tsang E.W. (2005), Social capital, networks, and knowledge transfer, "Academy of Management Review", Vol. 30, Iss. 1, s. 146-165.
 • Iwańczuk A. (2007), Ograniczanie ryzyka stopy procentowej i walutowego w przedsiębiorstwie a instrumenty zabezpieczające w ofercie banków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 55-62.
 • Iwańczuk A. (2011), Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. (2013), Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 174, s. 160-172.
 • Jabkowski P. (2015), Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru, Seria Socjologia, nr 77, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Janasz W. (1999), Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Janasz W. (2012), Kreatywność i innowacyjność w organizacji [w:] J. Wiśniew V K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa, s. 41-42.
 • Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • ? Janc A., Kotliński G. (1999), Determinanty wykorzystania bankowości elektronicznej w rozwoju wybranych usług bankowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 828, s. 66-75.
 • Janc A., Kotliński G. (2004), Nowe technologie we współczesnym banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Janczewska D. (2010), Strategie innowacji [w:] L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 241-274.
 • Janus A. (2017), Idea crowdfundingu i kierunki jego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo" nr 1, s. 107-120.
 • Janusz A. (2009), Identyfikacja parametrów porównawczych produktów strukturyzowanych oferowanych na rynku polskim, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach", nr 61, s. 125-139.
 • Janusz A. (2013), Safety of the capital invested in the structured products available at the financial market in Poland, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 302, s. 73-81.
 • Jędraszka A., Zatoń M. (2010), Social lending jako alternatywne źródło pożyczek dla klientów indywidualnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 104, s. 108-115.
 • Johnson J.D. (2005), Innovation and knowledge management, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA.
 • Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann G. (2008), Reinventing your business model, "Harvard Business Review" December, Vol. 86, https://hbr.org/ 2008/12/reinventing-your-business-model (dostęp: 15.07.2018).
 • Johnson S.C., Jones C. (1957), How to organize for new products, "Harvard Business Review", Vol. 35, No. 3, s. 49-62.
 • Jong J.P.J. de, Hartog D.N.D. (2007), How leaders influence employees innovative behaviuor, "European Journal of Innovation Management", Vol. 10, No. 1, s. 41-64.
 • Juchnowicz M. (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Juhkam A. (2003), Financial innovation in Estonia, Working Paper, No. 6, PRAXIS, International Bank for Reconstruction and Development, Washington.
 • Jurek K. (2010), Fundusze parasolowe - nowa generacja funduszy na polskim rynku usług finansowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 233, s. 263-276.
 • Jurkowska A. (2015), Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1(937), s. 69-84.
 • Juszczyk S., Nagórka A. (2010), Fundusze parasolowe i lokaty bankowe jako miejsce gotówki przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 77, s. 19-30.
 • Kadys E. (2010), Emeryt odwraca hipotekę, "Bank", nr 5, s. 30-31.
 • Kalinowski Ł. (2015), Crowdfunding - nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej: wyzwania prawne, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 3(15), s. 38-45.
 • Kalinowski M. (2008), Fundusze hedgingowe jako forma alternatywnych inwestycji [w:J S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 28-36.
 • Kamukama N., Ahiauzu A., Ntayi J.M. (2012), Competitive advantage: Mediator of intellectual capital and performance, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 12, No. 1, s.152-154.
 • Kane E.J. (2002), The metamorphosis in financial services delivery and production [w:] J.F. Sinkey Jr., Commercial bank financial management in the financial service industry, 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, s. 33.
 • Karczewska R. (2013), Fundusze hedgingowe jako ogniwo ryzyka systemowego, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 174, s. 107-117.
 • Karkowska R. (2009), Fundusze hedgingowe - identyfikacja ryzyka i szans inwestowania, "Problemy Zarządzania", vol. 7, nr 1(23), s. 77-92.
 • Karkowska R. (2011), Innowacje finansowe jako źródło generowania ryzyka systemowego, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 4, t. 2, s. 150-164.
 • Kasiewicz S. (2016), Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym, Alterum Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Kasiewicz S. (2017), Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych, "Praktyczna Teoria. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4, s. 7-21.
 • Kasiewicz S. (2018), PSD2 krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regułacji, Alterum Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Kędzierska-Szczepaniak A. (2017), Perspektywy rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", R. 15, nr 4, s. 211-224.
 • Kędzierska-Szczepaniak A., Szopik-Depczyńska K., Łazorko K. (2016), Innowacje w organizacjach, Texter, Warszawa.
 • Khazanchi S" Lewis M.W., Boyer K.K. (2007), Innovation-supportive culture: The impact of organizational values on process innovation, "Journal of Operations Management", Vol. 25, Iss. 4, s. 871-884.
 • Khoma N. (2015), Technologies of political (socio-political) crowdsourcing and crowdfunding: World experience and steps towards implementation in Ukraine, "Torun International Studies", nr 1(8), s. 49-60.
 • Kisiel M. (2007), Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Kisiel M. (2009), Od aukcji do rynków wtórnych - ewolucja internetowych rynków pożyczek prywatnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 38, s. 446-452.
 • Klepacki J. (2017), Opcje barierowe jako instrument ograniczenia ryzyka kursu walutowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 3, s. 37-50.
 • Kłimontowicz M. (2012), Płatności mobilne - modele i uwarunkowania rozwoju, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia", Vol. XLIV(4), s. 353-360.
 • Klimontowicz M. (2013a), Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku, CeDeWu, Warszawa.
 • Klimontowicz M. (2013b), Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na kwiecie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeco- nomia", Vol. XLVII(3), s. 259-269.
 • Klimontowicz M. (2013c), Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku, "Nauki o Finansach. Financial Sciences", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 4, nr 17, s. 118-130.
 • Klimontowicz M. (2013d), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności banku, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 173, s. 177-188.
 • Klimontowicz M. (2014a), Kapitał klienta we współczesnych modelach biznesowych banku, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186(1), s. 268-281.
 • Klimontowicz M. (2014b), Rynek płatności mobilnych w Polsce - stan i perspektywy rozwoju, "Annales UMCS Sectio H Oeconomia",Vol. XLVIII, No. 3, s. 137-146.
 • Klimontowicz M. (2016a), Intellectual capital as a basis for banks' business models [w:J S. Moffett, B. Galbraith (eds.), 17th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2016), Ulster University, Northern Ireland, United Kingdom, s. 468-475.
 • Klimontowicz M. (2016b), Knowledge as a foundation of resilience on Polish banking market, "The Electronic Journal of Knowledge Management", Vol. 14, Iss. 1, s. 60-74.
 • Klimontowicz M. (2017), Bank jako pośrednik na rynku usług finansowych [w:J R. Pacud (red.), J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński, Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa, s. 17-54.
 • Klimontowicz M. (2018), The role of bank's innovativeness in building market efficiency - the case of Poland [w:J C. Brätianu, A. Zbuchea, A. Vifelar (eds.), Proceedings of the International Academic Conference Strategica 2018. Challenging the status quo in management and economics, 6th edition, Bucharest, s. 252-265.
 • Klimontowicz M., Derwisz K. (2016), Mobile technology on retail banking market [w:] European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13'h International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 319-321.
 • Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", vol. 49, no 4, s. 227-235.
 • Klimontowicz M., Harasim M. (2016), Payment habits and the development of innovative payment instruments in Poland, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse", nr 5, s. 42-56.
 • Klimontowicz M., Harasim J. (2017a), Alternative payments - taxonomy, development, and related risks, "Bezpieczny Bank", nr 4 (69), s. 88-108.
 • Klimontowicz M., Harasim J. (2017b), Socio-demographic factors influencing bank's business model development [w:] G. Hofbauer, M. Klimontowicz (eds.), Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, Germany 2017, s. 24-36.
 • Klimontowicz M., Pyka A. (2016), Modele biznesowe banków - wyzwania XXI wierni, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 44(2), s. 153-165.
 • Kline S.J., Rosenberg N. (1986), An overview of innovation [w:J R. Landau, N. Rosenberg (eds.), The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth, National Academy Press, Washington, DC, s. 173-203.
 • Kłobukowska J. (2013), Odwrócona hipoteka w Polsce na tle rozwiązań europejskich, "Świat Nieruchomości", nr 1(83), s. 54-59.
 • KNF (2018a), Dane miesięczne sektora bankowego, https://www.knf.gov.pl/?articleld=56224&p_id=18 (dostęp: 15.09.2018).
 • KNF (2018b), Raport o sytuacji banków w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/kni7pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2017_12_61471 .pdf (dostęp: 15.09.2018).
 • Kolman P. (2009), Produkty strukuryzowane Jako składnik portfela inwestycyjnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 60, s. 166-173.
 • Kondrakiewicz T. (2009), Produkty strukturyzowane polskiego rynku finansowego - inwestycje ryzykowne czy bezpieczne? [w:] H. Henzel (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, t. 1, s. 185-198.
 • Korenik D. (2017), Pozytywne i negatywne innowacje w nowoczesnej bankowości, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse", nr 346(12), s. 7-20.
 • Korenik D., red. (2006), Innowacyjne usługi bankowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Korzeniowska A. (2012), Rozwój pożyczek społecznościowych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", vol. 46, nr 4, s. 427-436.
 • Kotliński G. (2001), Zarządzanie marketingowe i jego rola w zarządzaniu bankiem [w:] J. Janc (red.), Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Kowalak T. (2010), Odwrócona hipoteka - zasady funkcjonowania i perspektywy wprowadzenia w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4, s. 151-165.
 • Kowalak T. (2012), Kluczowe czynniki ograniczające popyt na odwróconą hipotekę w Polsce, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 106, s. 311-318.
 • Kowalczyk T. (1995), Rewolucyjne zmiany w karcie Visa Classic, "Bankier", nr 10, s. 4-5.
 • Kowalczyk B., Dudycz H. (2018), Analiza crowdfundingu w Polsce na podstawie badań ankietowych, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 46-52.
 • Kowalewska E. (2017), Odwrócony kredyt hipoteczny - fikcja czy realna szansa na lepsze życie seniora? "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 1.18, z. 9, cz. 3, s. 113-127.
 • Kowalska M. (2012), Crowdsourcing - generowanie i zarządzanie innowacjami w świetle wikinomii, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 11, s. 219-232.
 • Kowalska M.M. (2016), Crowdsourcing jako proces poszukiwania kreatywnych rozwiązań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 161-170.
 • Kozioł-Nadolna K. (2015), Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73, s. 671-683.
 • Kraśnicka T., Ingram T., red. (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Krawiec F. (2009), Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa.
 • Krawiec W. (2014), Skuteczność projektów crowdsourcingowych - planowanie oraz możliwość pomiaru, "Marketing i Rynek", nr 4 (CD), s. 60-66.
 • Krawiec W. (2016), Zaangażowanie środowiska internetowego a budowanie relacji z klientem, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, s. 230-238.
 • Król H. (2006), Istota rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 423-451.
 • Krzyźkiewicz Z. (1998), Warunki rozpowszechniania i prognozy rozwoju obrotów bezgotówkowych, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 59-64.
 • Księżopolski R. (2013), Zmiany w zarządzaniu działalnością detaliczną banków w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Kubacki D. (2012), Produkty strukturyzowane jako alternatywa dla tradycyjnych form lokowania oszczędności, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 266, s. 201-220.
 • Kubiak D. (2009), Internetowe platformy social lending-jako zjawisko na polskim rynku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 70, s. 90-97.
 • Kuchciak I. (2010a), Odwrócona hipoteka jako odpowiedź sektora bankowego na trendy demograficzne, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia", vol. 44, nr 2, s. 297-309.
 • Kuchciak I. (201Ob), Odwrócona hipoteka nowym produktem w ofercie bankowości detalicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 124,s.81-96.
 • Kuchciak I. (2011), Bankowość biometryczna - nowe wyzwania dla polskiego sektora bankowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia", Vol. XLV(2), s. 225-230.
 • Kuchciak I. (2012), Crowdsourcing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa bankowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 263-271.
 • Kudła J. (2001), Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Twigger, Warszawa.
 • Kudła J. (2009), Instrumenty strukturyzowane a asymetria informacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 17, s. 533-544.
 • Kumar A., Saxena A., Suvama V.K., Ravat V. (2016), Top 10 trends in banking in 2016, Capgemini, https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/bank ing_top_10_trends_2016.pdf (dostęp: 15.08.2016).
 • Kunkowski J., Polasik M. (2011), Wykorzystanie metod płatności w polskich sklepach internetowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna", t. 22,, nr 212, s. 196-210.
 • Kuratko D.F., Ireland R.D., Covin J.G., Hornsby J.S. (2005), A model of middlelevel managers' entrepreneurial behavior, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 29, Iss. 6, s. 699-716.
 • Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Laska M. (2007), Wybrane aspekty crowdsourcingu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna", nr 11(1156), s. 169-180.
 • Laska M. (2008), Możliwości wykorzystania crowdsourcingu internetowego w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania, nr 551, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 199-210.
 • Laudańska-Trynka J. (2008), Produkty strukturyzowane jako innowacyjne produkty depozytowe w bankowości detalicznej w Polsce [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 212-229.
 • Laukkanen T., Kiviniemi V. (2010) The role of information in mobile banking resistance, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 28, Iss. 5, s. 372-388.
 • Laukkanen T., Sinkkonen S., Kivijärvi M., Laukkanen P. (2007), Innovation resistance among mature consumers, "Journal of Consumer Banking", Vol. 24, Iss. 7, s. 419-427.
 • Lecomte P. (2014), Testing alternative models of property derivatives: The case of the City of London, "Journal of Property Investment & Finance", Vol. 32, Iss. 2, s. 107-153.
 • Leire S.J., Retolaza J.L. (2016), Crowdlending as a socially innovative corporate financial instrument [w:] J. Meric, I. Maque, J. Brabet (eds.), International perspectives on crowdfunding, Emerald Publishing, Bingley, s. 129-149.
 • Lenart-Gansiniec R. (2017), Conceptualisation of "crowdsourcing" term in management sciences, "International Journal of Contemporary Management", Vol. 16, No. 2, s. 151-175.
 • Lenart-Gansiniec R. (2018), Crowdsourcing. Analiza semantyczna, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 6, cz. 2, s. 105-118.
 • Lemer J., Tufano P. (2011), The consequences of financial innovation: A counter- factual research agenda, "Annual Review of Financial Economics", Vol. 3, No. 1, s. 41-85.
 • Letkowski D. (2007), Zabezpieczenie ryzyka walutowego z wykorzystaniem kontraktów terminowych futures notowanych na WGT SA, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 203, s. 113-131.
 • Lewicki M. (1997), Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w zabezpieczeniach transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 766, s. 133-136.
 • Leydesdorff L. (2000), The triple helix: An evolutionary model of innovations, "Research Policy", Vol. 29, Iss. 2, s. 243-255.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H. (1996), Emergence of a triple helix of university - industry - government relations, "Science and Public Policy", Vol. 23, Iss. 5, s. 279-286.
 • Liao S.-H., Chen C.-C" Hu D.-C., Chung Y.-C., Liu C.-L. (2017), Assessing the influence of leadership style, organizational learning and organizational innovation, "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 38, Iss. 5, s. 590-609.
 • Ligarski M., Wierzbicka M. (2005), Wybrane aspekty zarządzania jakością w ING Banku Śląskim a wymagania normy ISO 9001:2000, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 80-81.
 • Lissowska M. (2018), Crowdfunding - zjawisko, problemy, regulacja, "Gospodarka Narodowa", nr 1, s. 59-86.
 • Liu Y., Lv D., Ying Y., Arndt F., Wei J. (2018), Improvisation for innovation: The contingent role of resource and structural factors in explaining innovation capability, "Technovation", Vol. 74/75, s. 32-41.
 • Llewellyn D. (1995), Filozofia, cele i zasady stosowania regulacji finansowych, "Bank i Kredyt", nr 4, s. 4-10.
 • Lopez-Nicolas C., Molina-Castillo F.J. (2008), Customer knowledge management and e-commerce: The role of customer perceived risk, "International Journal of Information Management", Vol. 28, No. 2, s. 102-113.
 • Łosiewicz-Dniestrzańska E. (2010), Wpływ regulacji na innowacyjność bankowości detalicznej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia: Sectio H", Vol. XLIV(2), s. 254-263.
 • Love J.H., Roper S. (2001), Location and network effects on innovation success: Evidence for UK, German and Irish manufacturing plants, "Research Policy", Vol. 30, Iss. 4, s. 643-661.
 • Lovelace K., Shapiro D.L., Weingart L.R. (2001), Maximizing cross-junctional new product teams' innovativeness and constraint adherence: A conflict communication perspective, "Academy of Management Journal", Vol. 44, No. 4, s. 779-793.
 • Luciński W. (2011), Kryzys a private equity w Europie i w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 174, s. 270-281.
 • Luciński W. (2015), Światowy kryzys gospodarczy a tendencje rozwojowe w sektorze private equity w Europie i Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73, s. 697-706.
 • Łada M., Białas M. (2017), Financial settlements as a core of inter-organizational management accounting - case study of bancassurance cooperation, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 474, s. 77-84.
 • Łapczyński M. (2014), Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Łobodziński E. (2009), Ocena możliwości zastosowania strategii hedgingowych na polskim rynku giełdowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 60, s. 266-276.
 • Łysakowski P. (1999), Fundamenty rozwoju bankowości elektronicznej - prace Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 828, s. 24-30.
 • Łyszczak P. (2008), Innowacje na polskim rynku kredytowania hipotecznego na przykładzie odwróconego kredytu hipotecznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki", 1.1, s. 277-287.
 • MacKenzie S.B. (2003), The dangers of poor construct conceptualization, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 31, No. 3, s. 323-326.
 • Maj-Waśniowska K., Cycoń M. (2011), Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 195-209.
 • Malinowski A. (2011), Zastosowanie bancassurance w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", t. 16, nr 89, s. 37-146.
 • Matejun M. (2016), Metodyka badań ankietowych w naukach o zarządzaniu - ujęcie modelowe [w:j M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 341-354.
 • Marciniuk A. (2014), Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 12 (18), s. 253-272.
 • Marciniuk A. (2017), Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 15 (21), s. 169-182.
 • Marcinkowska M. (2011), Produkty strukturyzowane w ofertach banków, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, s. 1009-1021.
 • Marcinkowska M. (2012), Innowacje finansowe w bankach, "Acta Universalis Lodziensis. Folia Economica", t. 266, s. 71-96.
 • Marcinkowska M. (2014), Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2014), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski, Materiały i Studia, nr 305, NBP, Warszawa.
 • Marszałek A. (2010), Model "potrójnej pętli" a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 127-137.
 • Marszałek J. (2007), Komercjalizacja finansowych produktów strukturyzowanych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 443-451.
 • Maswera T., Dawson R., Edwards J. (2006), Assessing the levels of knowledge transfer within e-commerce websites of tourist organisations in Africa, "Electronic Journal of Knowledge Management:, Vol. 4, No. 1, s. 59-66.
 • Mazurek S. (2015), Crowdsourcing, czyli pozyskiwanie zasobów na rynkach sieciowych, "Ekonomia XXI Wieku", nr 1 (5), s. 124-137.
 • Mazurek-Czamecka A. (2016), Financing the company with private equity/venture capital funds, "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands", Vol. 15, s. 219-232.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2016), Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 43, t. 2, s. 177-188.
 • McKinsey & Company - EFMA (2012), Digital transformation in 10 Building Blocks. To boost customer experience and ROE, October, http://ma.mckinsey.com/ practicecrm/Analytics/Publication/Attachments/Sample.pdf (dostęp: 15.06.2018).
 • Menguc B., Auh S. (2006), Creating a firm-level dynamic capability through capitalizing on market orientation and innovativeness, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 34, Iss. 3, s. 63-73.
 • Merler S., Veron N. (2014), To the commissioner for financial service, "Financial Service" September, eu2do.bruegel.org/financial-services/ (dostęp: 29.11.2018).
 • Merton R.C. (1992), Financial innovation and economic performance, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 4, s. 12-22.
 • Michalczuk G. (2014), Korzyści z wprowadzania innowacji finansowych w bankach w aspekcie kreowania ich konkurencyjności, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186, cz. 1: Innowacje a rozwój gospodarczy, s. 102-112.
 • Michalopoulos S., Leaven L., Levine R. (2009), Financial innovation and endogenous growth, Working Paper No. 15356, National Bureau of Economic Research, Cambridge, September.
 • Miciuła I. (2012), Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 28, s. 67-80.
 • Miciuła I. (2013), Instrumenty finansowe do unikania transakcyjnego ryzyka walutowego, "Ekonomia i Zarządzanie" lipiec, s. 24-27.
 • Miciuła I. (2015a), Innowacje finansowe na rynku walutowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 862(75), s. 333-341.
 • Miciuła I. (2015b), Innowacje finansowe na rynku instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym - szansa czy zagrożenie? "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 238, s. 77-90.
 • Mikita M. (2009), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 31-37.
 • Miklaszewska E. (2004), Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Milewska A., Regulska O. (2017), Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskania kapitału - analiza przypadku, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 18 (67), s. 123-136.
 • Miller D. (1983), The correlates of entrepreneurship in three types of firms, "Management Science", Vol. 29, s. 770-791.
 • Miller D., Friesen P.H. (1982), Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two model of strategic momentum, "Strategic Management Journal, Vol. 3, s. 1-25.
 • Millson M.R. (2013), Exploring the moderating influence of product innovativeness on the organizational integration - new product market success relationship, "European Journal of Innovation Management", Vol. 16, No. 3, s. 1460-1060.
 • Mishra P.K. (2007), Financial innovation and economic growth - a theoretical approach, "Indian Journal of Economics", No. 356, Vol. LXXXX, s. 23-31.
 • Mitręga-Niestrój K. (2013), Crowdfunding - worldwide and Polish experiences, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", vol. 47, nr 4, s. 87-94.
 • Mitręga-Niestrój K., Klimontowicz M. (2017), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus Card, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse", nr 325, s. 121-131.
 • Moore G.A. (1999), Crossing the chasm. Marketing and selling high-tech products to mainstream customers, Harper Perennial, New York.
 • Morgan R.E., Berthon P. (2008), Market orientation, generative learning, innovation strategy and business performance inter-relationships in bioscience firms, "Journal of Management Studies", Vol. 45, Iss. 8, s. 1329-1353.
 • Mort J. (2018), Umbrella fund supervision needs improvement, "Money Marketing" April, No. 4, s. 16.
 • Morzy T. (2013), Eksploracja danych. Metody i algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moszkowski K. (2001), Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Moszoro M. (2009), Finansowanie rozwoju przez fundusz private equity a ład korporacyjny, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 36-40.
 • Możdżyński D. (2017), The conceptions of new payment methods based on revised payment services directive (PSD2), "Information Systems in Management", Vol. 6, No. 1, s. 50-60.
 • Mullan J., Bradley L., Loane S. (2017), Bank adoption of mobile banking: Stakeholder perspective, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 35, No. 7, s. 1154-1174.
 • Nadler P.S. (1993), Banki komercyjne w gospodarce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, Iss. 2, s. 242-266.
 • Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Nawrocki T. (2015), Problematyka pomiaru i oceny innowacyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie", nr 79, s. 217-226.
 • Nawrocki T., Żabka A. (2011), Działalność innowacyjna spółek giełdowych, "EiOP", nr 11, s. 3-12.
 • Nawrot I. (2011), Crowdsourcing w procesie budowy wartości przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/6, s. 65- 75.
 • NBP (2008), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2009), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2010), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2011), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2012), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2013), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2014), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2015), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2016), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2017), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 15.07.2018).
 • NBP (2018), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., Warszawa, https:// www.nbp.pl/home.aspx^f=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 30.09.2018).
 • Nejad M. (2016), Research on financial services innovations: A quantitative review and future research directions, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 34 Iss. 7, s. 1042-1068.
 • Nekrep M. (2013), Innovativeness of banks and insurance companies in developing markets: Guidelines for success, "Our Economy", Vol. 59, No. 3-4 s. 39-49.
 • Niedolaz M. (2011), Nowoczesne usługi płatnicze, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2 (20), s. 179-189.
 • Niedzielski Z., Czyż M. (2009), Zarządzanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu strategii opcyjnych jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usłue" nr 31, t. 2, s. 401-410.
 • Niedziółka P. (2007), Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce - wybrane wnioski z badań ankietowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 81, s. 47-59.
 • Nieto M J., Santamaria L. (2007), Technological collaboration: Bridging the innovation gap between small and large firms, "Journal of Small Business management", Vol. 48, Iss. 1, s. 44-69.
 • Nobel R., Birkinshaw J. (1998), Innovation in multinational corporations: Control and communication patterns in international R&D operations, "Strategic Management Journal", Vol. 19, No. 5, s.479-496.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxfort University Press, New York NY.
 • Norden L., Buston C., Wagner W. (2014), Financial Innovation and bank behaviour: Evidence from credit markets, "Journal of Economic Dynamics & Controlling", Vol. 43, s. 130-145.
 • Nosowski A. (2005), Geneza bankowości elektronicznej [w:] Bankowość elektroniczna, A. Gospodarowicz (red.), PWE, Warszawa, s. 9-11.
 • Nosowski A. (2009), Usługi finansowe - ujęcie procesowe, "Nauki o Finansach", nr 2, s. 65-75.
 • Nowacka A. (2015), Bancassurance - alternatywny kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne", t. 21, s. 129-142.
 • Nowakowska B., Noceń P. (2015), Poland's private equity market: Current conditions and development prospects, "Zeszyty mBank- CASE", nr 140, s. 8-25.
 • Nowotarska-Romaniak B., Jończyk B., Ogrodnik H. (2009), Bancassurance jako współpraca banków z firmami ubezpieczeniowymi w sprzedaży usług bankowo- ubezpieczeniowych w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 127, s. 672-682.
 • Nunally J.C., Bernstein I.H. (1994), Psychometrie theory, McGraw-Hill, New York.
 • O'Sullivan D., Dooley L. (2009), Applying innovation, Sage, London - New Delhi - Singapore.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • OECD (1999), Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Podręcznik Oslo, EuroStat, KBN, Warszawa.
 • OECD (2005), Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg.
 • OECD (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie 3, Eurostat, Warszawa.
 • Ojasalo J. (2008), Management of innovation networks: A case study of different approaches, "European Journal of Innovation Management", Vol. 11, Iss. l,s. 51-86.
 • Olanrewaju T. (2014), The rise of the digital bank, McKinsey & Company, April, http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-ri se-of-the-digital-bank (dostęp: 10.09.2018).
 • Olejnik A. (2008), Sposoby i strategie ograniczania i zabezpieczania ryzyka walutowego za pomocą opcji walutowych w Polsce i na świecie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 218, s. 249-269.
 • Olejnik I. (2011), Odwrócona hipoteka jako finansowe zabezpieczenie przyszłości emerytalnej, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 56-58.
 • Osińska M. (2014), Pomiar i ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego województw w Polsce, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Paduszyńska M., Zbyszewski S. (2016), Istota i znaczenie odwróconej hipoteki w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. 3, nr 2, s. 21-36.
 • Panfil M. (2007), Fundusze private equity w Polsce - diagnoza i perspektywy rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6, cz. II, s. 305-320.
 • Parolini C. (1999), The value net. A tool for competitive strategy, John Willey & Sons, Chichester.
 • Pauka M. (2007), Innowacje na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1159, s. 294-302.
 • Pawłowska M. (2010), Konkurencja na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych - wyniki empiryczne [w:] E. Miklaszewska (red.), Bank na rynku finansowym, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 356-388.
 • Pawłowska M. (2014), Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Pawłowski J. (2005), Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 5; s. 28-30.
 • Pearson M. (2009), Innovation in retail banking - report, EFMA and Infosys Technologies, www.efina.com (dostęp: 15.03.2012).
 • Perez K. (2010), Cechy funduszy hedgingowych a ich funkcjonowanie w dobie kryzysu finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 143, s. 240-252.
 • Perez K. (2011), Wyniki inwestycyjne funduszy hedge: czynniki wpływające na ich interpretację, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 85-124.
 • Perez K. (2012), Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych, "Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN", nr 1(5), s. 81-113.
 • Piekunko-Mantiuk I. (2009), Venture capital/private equity jako alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 23, s. 249-259.
 • Pietrzak J. (2003), Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Pilbeam K. (1998), Finance and financial markets, Macmillan Press, London.
 • Pisarewicz P. (2014), Nowe standardy rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342, s. 206-215.
 • Płókarz R. (2008), Wealth management - standardy zachodnie a pierwsze polskie doświadczenia [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 126-140.
 • Polasik M. (2005), Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce - w świetle badań ankietowych, "Bank i Kredyt", nr 8, s. 57-68.
 • Polasik M. (2011), Korzyści z zastosowania kart zbliżeniowych jako środka płatniczego na imprezach masowych - badania empiryczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 328-336.
 • Polasik M., Sadłakowski D. (2018), Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Połsce, "Studia i Prace WNEiZ US" nr 53 T. 2., s. 323-335.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Porter M.E. (1979), How competitive forces shape strategy, "Harvard Business Review", Vol. 57, s. 137-145.
 • Porter M.E. (1980), Competitive strategies: Techniques for analyzing industries and competition, The Free Press, New York.
 • Porter M.E. (1985), Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York.
 • Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L. (1996), Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology, "Administrative Science Quaterly", Vol. 41, Iss. 3, s. 116-145.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The core competence of the corporation, "Harvard Business Review", Vol. 63, No. 3, s. 79-91.
 • Prajogo D.I. (2006), The relationship between innovation and business performance - a comparative study between manufacturing and service firms, "Knowledge and Process Management", Vol. 13, Iss. 3, s. 218-225.
 • Priya R., Gandhi A.V., Shaikh A. (2018), Mobile banking adoption in an emerging economy: An empirical analysis of young Indian consumers, "Benchmarking: An International Journal", Vol. 25, No. 2, s. 743-762.
 • PRNews (2014a), Rynek bankowości internetowej - IV kw. 2014, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • PRNews (2015a), Rynek bankowości internetowej - IV kw. 2015, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • PRNews (2016a), Rynek bankowości internetowej - IV kw. 2016, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • PRNews (2017b), Rynek bankowości internetowej - IV kw. 2017, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • PRNews (2014b), Rynek bankowości mobilnej - IV kw. 2017, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • PRNews (2014b), Rynek bankowości mobilnej - IV kw. 2017, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • PRNews (2016b), Rynek bankowości mobilnej - IV kw. 2017, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • PRNews (2017b), Rynek bankowości mobilnej - IV kw. 2017, Raport PRNews, www.pmews.pl (dostęp: 20.11.2016).
 • Pruchnicka-Grabias I. (2010), Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych: na podstawie zachowania indeksu Credit Suisse/Tremont Fund Index, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 83-89.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2015), Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", nr 3, t. 3, s. 133-145.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2016), Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, "e-Finanse", vol. 12, nr 4, s. 83-91.
 • Przedpełski R. (2007), Innowacje w sektorze nowych technologii, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Przybyciński T. (1998), Dylematy rozwoju konkurencji w sektorze bankowym, SGH, Warszawa.
 • Przybyła M., Sobczak K. (2010), Crowdsourcing - zbiorowa mądrość e-społeczeństwa, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 8, s. 75-84.
 • Przybytniowski J.W., Buczma S.E. (2014), Bancassurance: związki bankowo-ubezpieczeniowe, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9, s. 46-63.
 • Ptak L. (2001), Measuring client value, "CMA Management", No. 4, s. 38.
 • Ptak S. (2017), Banki wygrają kontekstem, nie produktem, "Innowacje Finansowe 2017", Raport Blue Media, Warszawa.
 • Pukas A. (2014), Wykorzystanie crowdsourcingu w sferze usług - możliwości i ograniczenia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 353, s. 132-144.
 • Pyka A., Klimontowicz M. (2017), Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia", vol. 51, nr 1, s. 87-100.
 • R Development Core Team (2018), R: A language and environment for statistical computing, Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, http://www.R- project.org (dostęp: 15.07.2018).
 • Radziszewska A. (2013), Crowdsourcing jako forma wykorzystania innowacyjności wirtualnych społeczności, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, s. 180-189.
 • Rainey H.G. (1999), Using comparison of public and private organizations to assess innovative attitudes among members of organizations, "Public Productivity & Management Review", Vol. 23, No. 2, s. 130-149.
 • Rajapathirana R.P.J., Hui Y. (2018), Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance, "Journal of Innovation & Knowledge", Vol. 3(1), s. 44-55.
 • Ramaswamy S.N., Flynn E.J., Niłakanta S. (1993), Performance implications of congruence between product-market orientation and marketing structure: An exploratory investigation, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 1, s. 71-92.
 • Rampersad G., Quester P., Troshani I. (2010), Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks, "The Industrial Marketing Management", Vol. 39, Iss. 5, s. 793-805.
 • Ratajczak P. (2008), Psychologiczne aspekty konstrukcji produktów strukturyzowanych, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 7, s. 291-303.
 • Rębilas R. (2013), Produkty strukturyzowane jako instrumenty ograniczające ryzyko inwestycji kapitałowych w okresie kryzysu na rynkach finansowych, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 174, s. 129-142.
 • Regiec A.P. (2018), Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe w Stanach Zjednoczonych po nowelizacji przepisów federalnych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9, s. 51-54.
 • Ritter T., Gemünden H.G. (2003), Network competence: Its impact on innovation success and its antecedens, "The Journal of Business Research", Vol. 56, Iss. 9, s. 745-755.
 • Rogers E.M. (1962), Diffusion of innovations, Free Press of Glencoe, New York.
 • Rogers M.E. (1983), Diffusion of innovations, 3rd edition, The Free Press, New York.
 • Rogers E.M. (1995), Diffusion of innovations, 4th edition, The Free Press, New York.
 • Rogowski J. (1990), Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Ross S.A. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, "Journal of Economic Theory", Vol. 13, s. 341-360.
 • Rothwell R. (1992), Successful industrial innovation: Critical factors for the 1990s, "R&D Management", Vol. 22, Iss. 3, s. 221-240.
 • Rozpara E. (2010), Marketingowy kryzys czy dojrzałość komunikacji z klientem "Bank" maj, nr 5, s. 42-47.
 • Rudolf S. (2009), Wpływ nowej ekonomii instytucjonalnej na rozwój nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rutkowska M (2009), Bancassurance na polskim rynku finansowym i w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 127, s. 690-700.
 • Rycroft R.W., Kash D.E. (2014), Self-organizing innovation networks: Implications for globalization, "Technovation", Vol. 24, Iss. 3, s. 187-197.
 • Saebi T., Foss N.J. (2014), Business model for open innovation: Matching hetero geneous open innovation strategy with business model dimensions, "European Management Journal", Vol. 33(3), s. 201-213.
 • Sagan A. (2018), Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Salampasis D.G., Mention A.-L. (2018), Open innovation in financial institutions: Individual and organisational considerations, "International Journal of Transitions and Innovation Systems", Vol. 6, No. 1, s. 62-87.
 • Salavou H. (2004), The concept of innovativeness: Should we need to focus? "European Journal of Innovation Management", Vol. 7, No. 1, s. 33-44.
 • Sanchez G. (2013), PLS path modeling with R, https://www.gastonsanchez.com/ PLS_Path_Modeling_with_R.pdf (dostęp: 30.08.2018).
 • Sanak-Kosmowska K. (2016), Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 43(2), s. 269-278.
 • Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sarreal R. (2016), History of online banking: How internet banking became mainstream, http://www.gobankingrates.com/banking/history-online-banking/ (dostęp: 15.06.2018).
 • Schienstock G., Hämäläinen T. (2001), Transformation of Finnish innovation system: A network approach, "SITRA", s. 56, http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti7.pdf (dostęp: 2.08.2012).
 • Schouten B., Fannie C., Jelke B. (2009), Indicators for the representativeness of survey response, "Survey Methodology", Vol. 35(1), s. 101-113.
 • Schroth E. (2006), Innovation, differentiation, and the choice of an under- writer:Evidence from equity-linked securities, "The Review of Financial Studies, Vol. 19, Iss. 3, s. 1041-1080.
 • ! Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1983), The theory of economic development, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Schwartz S.H. (2004), Mapping and interpreting cultural differences around the world [w:] Comparing cultures: Dimensions of culture in a comparative perspective, H. Vinken, J. Soeters, P. Ester, Brill, Leiden, s. 43-73.
 • Sciulli L.M. (1998), How organizational structure influences success in various types of innovations, "Journal of Retail Banking Services", Vol. 20, Iss. 1, s. 13-20.
 • Sethi R., Smith D.C., Park C.W. (2001), Cross-functional product development teams, creativity, and the innovativeness of new consumer products, "Journal of Marketing Research", Vol. 38, Iss. 1, s. 73-85.
 • Shuying W., Shuijuan Z., Bobo L. (2017), Effect of diversity on top management team to the bank's innovation ability-based on nature of ownership perspective, "Procedia Engineering", Vol. 174, s. 240-245.
 • Sielicka B. (2011), Odwrócona hipoteka jako innowacja na rynku kredytów hipotecznych w Polsce [w:] M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 64-75.
 • Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A. (2006), Innovation orientation outcomes: The good and the bad, "Journal of Business Research", Vol. 59, Iss. 10, s. 1133- 1141.
 • Smet D. de, Mention A.-L., Torkkeli M. (2013), Innovation-related knowledge from customers for new financial services: A conceptual framework, "Joutnal of Innovation Management", Vol. 1, No. 2, s. 67-85.
 • Smith H.A., McKeen J.D. (2005), Developments in practice XVII - customer knowledge management: Adding value for our customers, "Communications of the Association for Information Systems", Vol. 16, No. 1, s. 744-755.
 • Snow C.C., Hrebiniak L.G. (1989), Strategy, distinctive competence, and organizational performance, "Administrative Science Quarterly", Vol. 25, s. 317-336.
 • Sokołowska E. (2008), Uregulowania rynku funduszy hedgingowych w Niemczech [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 37-44.
 • Sokołowska E. (2010), Bazy danych i indeksy funduszy hedgingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 143, s. 284-294.
 • Solarz M. (2005), Wielokanalowość w bankowej obsłudze klienta [w:] M. Zalewska (red.), Bankowość, Monografie i Opracowania Naukowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 257-267.
 • Solarz M. (2015), Odwrócony kredyt hipoteczny jako instrument inkluzyjnego systemu finansowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 1.16, z. 8, cz. 2, s. 221-235.
 • Sosnowska A. (2000), Zarządzanie firma innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Spruch W. (1996), Dostosowanie systemu kart płatniczych w Polsce do warunków rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 38-42.
 • Stachera-Włodarczyk S. (2015), Rola innowacji finansowych w działalności banków komercyjnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 19, s. 63-74.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Stasik A., Wilczyńska E. (2018), How do we study crowdfunding? An overview of methods and introduction to new research agenda, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", Vol. 26, No. 1, s. 49-78.
 • Stradomski M. (2006), Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Grafika, Poznań.
 • Streukens S., Leroi-Werelds S. (2016), Bootstrapping and PLS-SEM: A step-by- step guide to get more out of your bootstrap results, "European Management Journal", Vol. 34(6), s. 618-632.
 • Subramanian A., Nilakanta S. (1996), Organizational innovativeness: Exploring the relationship between organizational determinants of innovation, types of innovations, and measures of organizational performance, "Omega", Vol. 24, No. 6, s. 631-647.
 • Sullivan M.B. (2009), Post crisis, innovation will rule, "ABA Banking Journal" April, s. 30-32.
 • Summers J.O. (2003), Guidelines for conducting research and publishing in marketing: From conceptualization through the review process, "Journal of Academy of Marketing Science", Vol. 29, No. 4, s. 405-415.
 • Swacha-Lech M. (2007), Analiza kooperacji bankowo-ubezpieczeniowej w ramach umowy o współpracy w wyodrębnionej dziedzinie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1186, s. 109-121.
 • Szcześ M., Jakubiec J. (2002), Elektroniczne usługi finansowe - charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne, Materiały i Studia, nr 139, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Szambelańczyk J., Ławrynowicz M. (2005), Innowacyjność w polskim sektorze bankowym - problem i dylematy, "Zeszyty BRE Bank -Case", nr 79, s. 9-18.
 • Szelągowska A. (2008), Rozwój funduszy rynku nieruchomości na polskim rynku finansowym a tendencje światowe [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 113-155.
 • Szpringer W., Szpringer M. (2014), Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD), "E-mentor", nr 4, s. 73-83.
 • Szpringer W., Szpringer M. (2015), Innowacje w płatnościach elektronicznych - tendencje rozwojowe, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 3(54), t. 1, s. 11-28.
 • Szymczak J., Urbaniak M. (2006), Satysfakcja klienta jako wyznacznik działań przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 23-24.
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Szymura-Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Ślązak E. (2014), Adoption of innovation in mobile payments-financial viability prerequisites for banks, "Stadia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186, cz. 1, s. 138-149.
 • Ślązak E., Borowski K. (2007), Bankowość elektroniczna [w]: M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 227-272.
 • Śliwiński R. (2011), Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Świderska J. (2013), Kapitał equity wobec przedsięwzięć z zakresu technologii mobilnych i internetowych, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 2, s. 431-440.
 • Świecka B. (1999), Nowe produkty bankowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 1, s. 109-114.
 • Świecka B. (2000), Rynek kart płatniczych w aspekcie integracji z Unią Europejską, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 855, s. 247-258.
 • Świecka B. (2001), E-banking: Implications for the development of the banking sector in Poland, "Emergo. Journal of Transforming Economies and Societies", Vol. 8, No. 2, s. 34-49.
 • Świecka B. (2002), The technological revolution in forms of payment, "Emergo. Journal of Transforming Economies and Societies", Vol. 9, No. 4, s. 19-26.
 • Świecka B. (2005), Gospodarstwa domowe na rynku bankowości elektronicznej, Monografie i Opracowania Naukowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 275-284.
 • Świecka B. (2007), Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
 • Świecka B. (2009), Bankowość internetowa, CeDeWu, Warszawa.
 • Świecka B. (2015a), Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych, "Problemy Zarządzania", Vol. 13, nr 3(54), t. 1, s. 29-40.
 • Świecka B. (2015b), Wykorzystanie detalicznej bankowości elektronicznej w zarządzaniu finansami osobistymi, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", nr 3, t. 2, s. 193-206.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Taherparvar N., Esmaeilpour R., Dostar M. (2013), Customer knowledge management, innovation capability and business performance: A case study of the banking industry, "Journal of Knowledge Management", Vol. 18, Iss. 3, s. 591-610.
 • Tam C.M., Deng Z.M., Zeng S.X., Ho C.S. (2000), Quest for continuous quality improvement for public housing construction in Hong Kong, "Journal of Construction Management and Economics", Vol. 18, No. 4, s. 437-446.
 • Teece D. (1996), Firm organization, industrial structure, and technological innovation, "Journal of Economic Behavior & Organization", Vol. 31, Iss. 2, s. 193-224.
 • Tekień M., Lewkowicz-Grzegorczyk K. (2017), Instrumenty pochodne jako narzędzie ograniczania ryzyka walutowego w polskich przedsiębiorstwach, "Optimum: Studia Ekonomiczne", nr 6(90), s. 186-205.
 • Tenenhaus M., Vinzi V.E., Chatelin Y.-M., Lauro C. (2005), PLS path modeling, "Computational Statistics & Data Analysis", Vol. 48(1), s. 159-205.
 • Tepic M., Kemp R., Omta O. (2013), Complexities in innovation management in companies from the European industry: A path model of innovation project performance determinants, "European Journal of Innovation Management", Vol. 16, Iss. 4, s. 517-550.
 • Terziovski M. (2010), Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SME) in the manufacturing sector: A resource-based view, "Strategic Management Journal", Vol. 31, s. 892-902.
 • Tether B.S. (2002), Who co-operates for innovation, and why: An empirical analysis, "Research Policy", Vol. 31, Iss. 6, s. 947-967.
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2005), Managing innovation. Integrated technological, market, and organizational change, JohnWilley & Sons, Chichester.
 • Timmerman J.C. (2009), A systematic approach for making innovation a core competency, "The Journal for Quality and Participation", Vol. 31, No. 4, s. 6.
 • Tomatzky L.G., Fleischer M. (1990), The process of technological innovation, Lexington Books, Lexington, MA.
 • Truman R., Smith I. (2008), Banking on innovation. Growth strategies for an industry in subprime times, "PRTM Insight", First Quarter, s. 3.
 • Tsai W., Ghoshal S. (1998), Social capital and value creation: The role of intrafirm networks, "Academy of Management Journal", VpU4E/Is|.'4, s. 464-476.
 • Tufano P. (2003), Financial innovation [w:] G. Constantinides (ed.), The handbook of the economics of finance: Corporate finance, vol. 1A, Elsevier, Amsterdam s. 307-335.
 • Twardela M. (2011), Przegląd najważniejszych czynników i perspektyw rozwoju bancassurance w Polsce [w:] M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 76-86.
 • Twardowska E. (2011), Odwrócony kredyt hipoteczny - blaski i cienie, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 6, s. 229-243.
 • Tylżanowski R. (2012), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa, s. 95-110.
 • Umiński S. (2002), Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Uryniuk J. (2018), Bankowców zmagania z blockchainem. UOKIK ma zastrzeżenia do nowego trwałego nośnika w PKO, https://www.cashless.pl/4954-Trwaly- nosnik-PKO-UOKiK-zastrzezenia-blockchain (dostęp: 6.11.2018).
 • Utterback J.M. (1974), Innovation in industry and the difusion of technology, "Science", Vol. 183, Iss. 4125, s. 620-626.
 • Uzkurt C., Kumar R., Kimzan H.S., Eminoglu G. (2013), Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance: A study of the banking sector in Turkey, "European Journal of Innovation Management", Vol. 16, Iss. 1, s. 92-117.
 • Vanhaverbeke W., Chesbrough H. (2014), A classification of open innovation and open business model [w:] H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), New frontiers in open innovation, Oxford University Press, Oxford, Chapter 3, s. 50-68.
 • Varadarajan P.R. (1996), From the editor: Reflections on research and publishing, "Journal of Marketing" October, Vol. 60, s. 3-6.
 • Vicente M., Abrantes J.L., Teixeira, M.S. (2015), Measuring innovation capability in exporting firms: The INNOVSCALE, "International Marketing Review", Vol. 32, Iss. 1, s. 29-51.
 • Vinzi V.E., Trinchera L., Amato S. (2010), PLS path modeling: Recent developments and open issues for model assessment and improvement [w:] V.E. Vinzi, W. Chin, J. Henseler (eds.), Partial least squares: Concepts, methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, s. 47-82.
 • Vlismas O., Venieris G. (2011), Towards an ontology for the intellectual capital domain, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 12, No. 1, s. 75-76.
 • Vukovic D.B., Prosin V. (2018), The prospective low risk hedge fund capital allocation line model: Evidence from the debt market, "Oeconomia Copemicana", Vol. 9, No. 3, s. 419-439.
 • Walker A. (2018), Preface [w:] The FinTech Edition, Issue 1, Queen Mary University of London-FinTecHub, London, s. 2.
 • Wang C.L. (2008), Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 32, Iss. 4, s. 635-656.
 • Wang C.I., Ahmed P.K. (2004), The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis, "European Journal of Innovation Management", Vol. 7, No. 4, s. 303-313.
 • Ward P.T., Duray R. (2000), Manufacturing strategy in context: Environment, competitive strategy and manufacturing strategy, "Journal of Operations Management", Vol. 18, s. 123-138.
 • Wareluk E. (2013), An analysis of insider trading in the credit derivatives market using the event study methodology, "Management and Business Administration. Central Europe", Vol. 21, No. 4, s. 25-54.
 • Waszkiewicz A. (2016), Crowdfunding - alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw w Polsce? "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 1.17, z. 8, cz. 3, s. 323-337.
 • Wawrzyniak D. (2011), Zielona hipoteka jako innowacja produktowa w zakresie finansowania nieruchomości i ochrony środowiska [w:] M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s 49-63.
 • Wawrzyniak D. (2012), Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych [w:] A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 410-444.
 • Ważna E. (2018), Wpływ finansyzacji na rozwój rynku finansowego na przykładzie produktów strukturyzowanych w Połsce w łatach 2006-2016, "Modem Management Review", vol. 23(XXIII), nr 25 (1), s. 157-167.
 • Węcławski J. (2012), Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", vol. 46, nr 1, s. 21-29.
 • Węcławski J. (2014), Capital market financing of family enterprises, "Business and Economic Horizons", Vol. 10, Iss. 4, s. 272-280.
 • Węcławski J. (2017), Dylematy finansowania przedsiębiorstw rodzinnych za pomocą private equity, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, t. 327, s. 203-214.
 • Węziak-Białowolska D. (2011), Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, "Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH", nr 16, s. 49.
 • Wielki J. (1998), Wykorzystanie Internetu w bankowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 797, s. 259-267.
 • Wierzbicka E. (2009), Kierunki ewolucji bancassurance, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 127, s. 737-743.
 • Wierzbicka E. (2017), Znaczenie bancassurance dla banków spółdzielczych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 3, t. 2, s. 173-184.
 • Więckowska M. (2012), Przyczyny, skutki i perspektywy rozwoju kredytowych instrumentów pochodnych w kontekście globalnych regulacji i kryzysu finansowego lat 2007-2009, "Ekonomia i Zarządzanie" wrzesień, s. 18-22.
 • Williams K.C., Page A.R. (2011), Marketing to generation, "Journal of Behavioral Studies in Business" April, Vol. 3, http://www.aabri.com/jbsb.html (dostęp: 15.06.2017).
 • Willmann M. (2016), Odwrócony kredyt hipoteczny jako źródło uposażenia emerytalnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 425, s. 152-168.
 • Wiśniewska M. (2008), REIT jako forma inwestycji [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 65-71.
 • Wiśniewska J. (2012), Zarządzanie zasobami technologicznymi przedsiębiorstw [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa, s. 71-94.
 • Wiśniewska J., Janasz K., red. (2012), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Wiśniewski P. (2011), Produkty strukturyzowane w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 174, s. 147-159.
 • Witkowska A. (2007), Hedging - ciekawy, lecz mało znany, "Gazeta Bankowa", nr 22, s. 29-30.
 • Wojciechowski S. (1995), Bankowość elektroniczna, "Businessman Magazine" (raport specjalny: Bank dla biznesmena), s. 38-42.
 • Wojciuk M., Walicka M. (2014), Finansowanie przedsiębiorstw przez private equity/venture capital w kontekście innowacyjności i rozwoju zaawansowanych technologii, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 34-40.
 • Wold H. (1966), Nonlinear estimation by iterative least squares procedures [w:] F.N. David, J. Neyman (eds.), Research papers in statistics, Festschrift for J. Neyman, Wiley, New York, s. 414-444.
 • Wolfe L.H. (1994), Organizational innovation: Review, critique and suggested research directions, "The Journal of Management studies", Vol. 32, Iss. 3, s. 405-431.
 • Wolna J. (2015), Rozwój systemów płatności mobilnych w Polsce, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 239,, s. 162-180.
 • Wolny R. (2016), Crowdsourcing jako źródło innowacji w e-usługach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 153-160.
 • Worthington S., Welch P. (2011), Banking without the banks, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 29, No. 2, s. 190-201.
 • Woźniak T. (2011), Wpływ derywatów kredytowych na wzrost destabilizacji na rynkach finansowych [w:] M. Kalasińska, B. Półtorak (red.), Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 9-15.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Chrzanowski M. (2014), Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 337, s. 88-96.
 • Woźniakowski K. (2010), Bancassurance w Polsce: aspekt podmiotowy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 233, s. 75-82.
 • Wróblewska K. (2016), Kontrakty fiitures w zarządzaniu ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomiczny w Katowicach", nr 267, s. 189-200.
 • Wróblewska K. (2018), Opcje walutowe a optymalizowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 343, s. 134-148.
 • Wszeborowski T. (2008), Internetowe pożyczki społeczne jako alternatywa dla banków [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 190-198.
 • Wyszyński A. (2008), Produkty strukturyzowane jako alternatywne formy tradycyjnych inwestycji finansowych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 10, s. 345-356.
 • Ml. Yao M., Di H., Zheng X., Xu X. (2018), Impact of payment technology innovations on the traditional financial industry: A focus on China, "Technological Forecasting & Social Change" October, Vol. 135, s. 199-207.
 • Yli-Renko H., Autio E., Sapienza H.J. (2000), Strategic networks, "Strategic Management Journal", Vol. 22, Iss. 6-7, s. 587-613.
 • Zabala C.A., Josse J.M. (2018), Shadow credit in the middle market: The decade after the financial collapse, "The Journal of Risk Finance", Vol. 19 Iss. 5, s. 414-436.
 • Zakonnik Ł. (2013), Elektroniczne płatności detaliczne dokonywane w internecie w Polsce - stan obecny i perspektywy na przyszłość, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 105, s. 427-436.
 • Zaleska M. (2012), Upadek " risk free ", "Gazeta Bankowa", nr 2, s. 64-65.
 • Zalewska-Bochenko A. (2013), Bankowość telefoniczna i jej wpływ na bankowość elektroniczną [w:] Innowacje w bankowości i finansach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe", nr 173, s. 301.
 • Zaręba J. (1998), Karty płatnicze, "Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", nr 29, s. 101-103.
 • Zasępa P. (2015), Wyniki funduszy venture capital - tendencje światowe a rynek polski, "Nauki o Finansach. Financial Sciences", nr 2 (23), s. 143-153.
 • Zasępa P. (2017), Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private euqity na tle publicznego rynku akcji i obligacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2, s. 57-70.
 • Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ziemecka M. (1998), Problemy wdrażania elektronicznych systemów płatności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 797, s. 287-297.
 • Zimoch A. (2014), Nieruchomości zabezpieczeniem świadczeń emerytalnych, "Świat Nieruchomości", nr 1(87), s. 53-57.
 • Ziobrowska J.M. (2016), Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3(81), s. 285-295.
 • Żmud R.W. (1982), Diffusion of modern software practices: Influence of centralization and formalization, "Management Science", Vol. 28, s. 1421-1431.
 • Zubac A., Hubbard G., Johnson L.W. (2010), The RBVand value creation: A managerial perspective, "European Business Review", Vol. 22, No. 5, s. 515-538.
 • Życki C., Dec P. (2013), Crowdfunding - nowoczesna forma finansowania start-upów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 12-20.
 • [www 1] https://alebank.pl/50-najwiekszych-bankow-w-polsce-2017-z-usmiechem- pod-wiatr-tabele-glowne-rankingu/?id=228226&catid=964 (dostęp: 15.06.2018).
 • [www 2] www.stat.gov.pl (dostęp: 15.09.2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558914

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.