PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 3 | 9633--9642
Tytuł artykułu

Modern Technologies of Sewage Sludge Management - Logistical System of Waste Water Treatment Plant

Autorzy
Warianty tytułu
Nowoczesne technologie zagospodarowania osadów ściekowych - system logistyczny oczyszczalni ścieków
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Narastającym problem, szczególnie na terenach dużych aglomeracji, jest właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych. Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach ścieków jako specyficzny odpad procesów oczyszczania ścieków. Najczęściej trafiają na składowiska w postaci wstępnie ustabilizowanej np. po stabilizacji tlenowej, beztlenowej lub wapnem. Stanowią dość istotny problem techniczny i ekologiczny ze względu na duże uwodnienie i masę oraz potencjalne niebezpieczeństwo sanitarne. Poważnym utrudnieniem dla gospodarki tymi odpadami było wprowadzenie od 2016 roku zakazu składowania tych odpadów, oraz znacznych ograniczeń w wykorzystaniu osadów do celów rolniczych. Dlatego, przeanalizowano wszystkie dostępne techniki przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych. Zwrócono uwagę na obowiązujące prawodawstwo jak i koszty zagospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
A growing issue, especially in large urban areas, is the proper management of sewage sludge. The substance is generated in wastewater treatment plants as specific waste from the sewage treatment process. It is most frequently drifted to waste dumps in an initially stable form, for example usually after oxygenic, nonoxygenic and calcium-based stabilization. The sewage sludge constitutes quite a significant problem of technical and ecological nature due to high hydration, mass and potential sanitary danger. The introduction of the prohibition on storage of the waste and significant limitation in use of the sludge for agricultural purposes, effective from 2016, was a serious impediment for managing the waste. Hence, all available techniques of processing and managing of the sewage sludge were analyzed. The attention was paid to the legislation in force as well as costs of management.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9633--9642
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • [1] Andreoli C. V., Sperling M., Fernandes F.: Sludge treatment and disposal. IWA Publishing, Vol. 6, Chapter 4, Biological wastewater treatment series, 2007.
 • [2] Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M., Janik M., Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. Inżynieria i Ochrona Środowiska. T. 14, nr 4 (2011) s. 375-384.
 • [3] Bień J., Wybrane aspekty termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych, Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej", 2012.
 • [4] Duda J., Wasilewski M.; Innowacyjna technologia utylizacji osadów ściekowych. XVIII Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Zakopane. Tom 1. (2014) s. 68-77.
 • [5] Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 roku w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie.
 • [6] Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
 • [7] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów.
 • [8] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie odpadów.
 • [9] Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 • [10] Latosińska J., Kowalski K.: Mobility of heavy metals from sewage sludge and sewage sludge ash from the municipal wastewater treatment plant more than 200 000 equivalent population. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Vol. 15. Issue 3(2013), s. 43-50.
 • [11] Ochrona środowiska 2014. Informacje i opracowania statystyczne. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa.
 • [12] Pyssa J., Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce. Nowoczesna Gospodarka Odpadami. ISSN 2300-2786., 2014, nr 4(7), s. 18-23.
 • [13] Pyssa J. Milewska-Duda J., Zastosowanie biotechnologii w procesach oczyszczania ścieków. [W:] Paliwa i energia XXI wieku (red. G.S. Jodłowski). Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków. 2014. s. 323-336.
 • [14] Pyssa J., Rzadkosz B.: Osady ściekowe jako substraty do produkcji bioenergii. [W:] Paliwa z odpadów 2014: IX międzynarodowa konferencja: Szklarska Poręba, 19-21 listopada 2014.
 • [15] Rećko K.; Termiczna utylizacja osadów ściekowych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Vol.2 (2005), s. 17-24.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010, nr 137, poz. 924).
 • [17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 380).
 • [18] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013, poz. 38).
 • [19] Środa K., Kijko-Kleczkowska A., Otwinowski K.: Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych. Inżynieria ekologiczna. Nr 28 (2012). s. 67-81.
 • [20] Środa K., Kijko-Kleczkowska A., Otwinowski K.: Methods of disposal of sewage sludge. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Vol. 15, issue 2 (2013), s. 33-50.
 • [21] Tytła M., Zielewicz E., Badania wpływu warunków prowadzenia dezintegracji ultradźwiękowej osadów ściekowych na uzyskiwane efekty. [W:] Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem. Tom 5. Ścieki i osady ściekowe (red. Skoczko I., Piekutin J., Kloza K). Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2014, s. 70-96.
 • [22] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z dnia 14 grudnia 2012 r., z późn. zmianami (Dz. U. 2014, poz. 695, 1101, 1322).
 • [23] Werle S.: Wielowariantowa analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach energetycznych opalanych węglem. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Vol 13, nr 1 (2011), s. 21-38.
 • [24] Wilk J., Wolańczyk F.: Problemy energetycznego wykorzystania odpadów z oczyszczalni ścieków. Polityka Energetyczna. Tom 11. Zeszyt 2 (2008). s. 139-149.
 • [25] Wójtowicz A. Kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w świetle zmian prawa. [W.:] Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie pomorskim. Konferencja - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - 11 maja 2012.
 • [26] Wydro U., Łoboda T.: Główne problemy związane z przyrodniczym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych. [W:] Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem. Tom 5. Ścieki i osady ściekowe (red. Skoczko I., Piekutin J., Kloza K). Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2014, s. 97-120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558950

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.