PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 461--474
Tytuł artykułu

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej jednostki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Cash Flow Ratio Analysis in the Evaluation of Financial Position
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o działalności spółki, uwzględniając fizyczny przepływ środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Znajomość przepływów pieniężnych pozwala na ocenę sytuacji finansowej jednostki, która najczęściej sprowadza się wyłącznie do analizy wstępnej, czyli badaniu dodatniego lub ujemnego salda przepływów pieniężnych. Informacja o charakterze salda bądź dodatniego bądź ujemnego przepływów pieniężnych powinna być ona rozszerzona o wnikliwą analizę wskaźnikową z wykorzystaniem przepływów pieniężnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty analizy wskaźnikowej przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The cash flow statement provides information about the company, taking into account the physical flow of cash and cash equivalents. Knowledge of cash flow allows evaluation of the financial condition, which usually boils down only to the preliminary analysis, or the study of positive or negative balance of cash flow. Information on the character of the balance either positive or negative cash flow should be expanded even further with a thorough ratio analysis of the using cash flow. The purpose of article is to present the essence of ratio analysis in cash flow. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Bereżnicka J., Przepływy pieniężne według KSR i MSR - studium porównawcze, SGGW, Warszawa 2008.
 • 2. Buk (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005.
 • 3. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa: w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 • 4. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 • 5. Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 6. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
 • 7. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa 2011.
 • 8. Grzelak K., Karmańska A., Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, "Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" nr 4 z kwietnia 1996 roku.
 • 9. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk 2008.
 • 10. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych, Dz. Urz. MF z 2011 r. nr. 6, poz. 26 z późn. zm.
 • 11. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • 12. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 Rachunek przepływów pieniężnych, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • 13. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 • 14. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 • 15. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • 16. Strojek M., Kumor I., Walory informacyjne rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, T. Kiziukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2009.
 • 17. Strojek-Filus M., Sprawozdawczość finansowa, [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, J. Pfaff, Z. Messner (red.), PWN 2013.
 • 18. Śnieżek E., Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • 19. Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 • 20. Śnieżek E., Wiatr M., Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych: ujęcie sprawozdawcze i menadżerskie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 21. Świderska G.K., Więcław W.(red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin Warszawa 2006.
 • 22. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.