PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 197--204
Tytuł artykułu

Zmiany wydajności i dochodowości pracy w gospodarstwach mlecznych z wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2015

Warianty tytułu
Changes in Productivity and Profitability of Work in Dairy Farms from Selected European Union Countries in 2005-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym artykułu jest ocena zmian w wydajności i dochodowości pracy w gospodarstwach mlecznych z wybranych krajów UE, zróżnicowanych wielkością ekonomiczną w latach 2005-2015. Podmiotem badań są gospodarstwa mleczne z siedmiu krajów UE, charakteryzujące się największym przyrostem towarowej produkcji mleka w latach 2005-2015. Z przeprowadzonej analizy wynika, że: 1) ekonomiczna wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych krajów UE w 2015 roku była bardzo zróżnicowana, a polskie podmioty charakteryzowały się najniższą wydajnością pracy spośród porównywanych; 2) poziom ekonomicznej wydajności pracy nie był wprost skorelowany z dochodowością pracy własnej rolnika. Dochodowość pracy własnej w polskich gospodarstwach mlecznych, szczególnie z grupy o wielkości ekonomicznej 100-500 tys. euro, była przeciętnie podobna do dochodowości w gospodarstwach z Niemiec, Holandii i Francji. Ciekawym przykładem są gospodarstwa mleczne z Danii, w których stwierdzono największą ekonomiczną wydajność pracy, a dochód z gospodarstwa w przeliczeniu na godzinę pracy własnej był najmniejszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article was to present changes in productivity and profitability of work in dairy farms from selected EU countries diversified by economic size in 2005-2015. The subject of research is milk farms from seven EU countries with the largest increase in milk commodity production in 2005-2015. The analysis shows that: 1) Work productivity in EU dairy farms in 2015 was highly diversified and Polish farms were characterized by the lowest work productivity; 2) The level of work efficiency was not directly correlated with the profitability of the farmer's own work. Polish dairy farms, especially from the group with an economic size of PLN 100,000 - 500,000 euro, were characterized by average similar profitability of their own work as farms from Germany, the Netherlands and France. An interesting example is dairy farms from Denmark, which were characterized by the highest work productivity and farm income per hour of own work was the smallest.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
197--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Czyżewski Andrzej, Marta Guth. 2016. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski (Diversification of milk production in macro-regions of the European Union with the distinction of Poland). Warszawa: PWN.
 • 2. Czyżewski Bazyli. 2017. Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie (Treadmill market in European agriculture). Warszawa: PWN.
 • 3. Dowgiałło Zygmunt (ed.). 1996. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy (Economic dictionary for an entrepreneur). Szczecin: Wydawnictwo Znicz.
 • 4. Encyklopedia PWN (PWN Encyclopedia). 2018. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wydajnosc-pracy; 3998719.html, access: 19.09.2018.
 • 5. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza (Economic and agricultural encyclopedia). 1964. Warszawa: Wydawnictwo Państwowe i Leśne.
 • 6. FADN. 2005-2015. http://ec .europa.eu/agriculture/rica/database/database_de.cfm, access: 19.09.2018.
 • 7. Falkowski Jan, Jerzy Kostrowicki. 2001. Geografia rolnictwa świata (Geography of agriculture in the world). Warszawa: PWN. Google Scholar
 • 8. Gołaś Zbigniew. 2010. Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (Efficiency and profitability of work in agriculture on the basis of economic accounts for agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (324): 19-42.
 • 9. Gołaś Zbigniew. 2007. Strategie wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Labor productivity strategies in individual farms). Poznań: Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego.
 • 10. Krugman Paul. 1990. The age of diminished expectations. London: MIT Press. Parzonko Andrzej. 2009. Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie (Work productivity in dairy farms in the world). Journal of Agribusiness and Rural Development 3: 163-172.
 • 11. Parzonko Andrzej. 2009. Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie (Work productivity in dairy farms in the world). Journal of Agribusiness and Rural Development 3: 163-172.
 • 12. Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka (Global and local conditions for the development of milk production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 13. Parzonko Andrzej, Henryk Runowski. 2015. Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań (The development of animal production under current conditions). Przegląd Hodowlany 83 (5): 9-13.
 • 14. Parzonko Andrzej. 2016. Szanse i bariery rozwoju sektora mleczarskiego w wybranych krajach UE po likwidacji kwotowania produkcji mleka. [W] Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość (Milk and beef production - present and future), ed. Zygmunt Gil, Grzegorz Skrzyński, Krzysztof Adamczyk, 89-99. Zakopane: XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła.
 • 15. Smith Adam. 1954. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations). Warszawa: PWN. Google Scholar
 • 16. Świtłyk Michał, Artur Wilczyński. 2012. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka (The economic situation of dairy farms after the liquidation of the quota system. Wieś i Rolnictwo 154 (1): 85-97. Google Scholar
 • 17. Woś Augustyn. 2001. Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa (The potential competitiveness of Polish agriculture). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ.
 • 18. Ziętara Wojciech. 2003. Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw (Labor productivity in agriculture and in various types of farms). Roczniki Naukowe SERiA 5 (1): 312-317.
 • 19. Ziętara Wojciech. 2008. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa (Internal conditions for the development of Polish agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 80-93.
 • 20. Ziętara Wojciech. 2009. Model polskiego rolnictwa wobec aktualnych wyzwań (Model of Polish agriculture in the face of current challenges). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 73: 5-21.
 • 21. Ziętara Wojciech. 2012. Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian (Organization and economics of milk production in Poland, current trends and directions of changes). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 43-57.
 • 22. Ziętara Wojciech, Marcin Adamski. 2014. Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka (The scale of production, efficiency and competitiveness of Polish farms specialized in milk production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 338 (1): 97-115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.