PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development | 31--44
Tytuł artykułu

Trwałość przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Warianty tytułu
The Sustainability of the Competitive Advantage in the Recording Industry in Visegrad Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor fonograficzny jest przykładem sektora oferującego dobra kulturalne. Podlega on ciągłej zmianie, związanej m.in. z przekształceniami wewnątrzstrukturalnymi, zachodzącymi w wyniku fuzji i przejęć, ze zmieniającą się liczbą nośników dźwięku i ich znaczeniem dla odbiorców, skutkującym malejącymi przychodami sektora w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od kilku lat jest obserwowane odwrócenie tego trendu, wynikające z rosnącej sprzedaży muzyki w formie cyfrowej. Przedmiotem opracowania jest konkurencyjność produktów sektora fonograficznego. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy zmian trwałości pozycji konkurencyjnej fonogramów w układzie czasowym oraz w odniesieniu do fonogramów oferowanych na wybranych czterech rynkach: polskim, czeskim, słowackim oraz węgierskim, a więc krajów tworzących Grupę Wyszehradzką (Grupę V4) - grupę połączoną więziami gospodarczymi i politycznymi. Na podstawie analizy wartości wskaźnika trwałości przewagi konkurencyjnej fonogramu, jakim jest okres utrzymania dominującej pozycji na rynku, została podjęta próba weryfikacji tezy, zgodnie z którą okresy trwałości przewagi konkurencyjnej ulegają obecnie skracaniu. W opracowaniu zastosowano analizę danych rynkowych oraz miary statystyki opisowej. Zauważono, że w ramach Grupy V4 nie można mówić o jednolitym kierunku zmian trwałości przewagi konkurencyjnej fonogramów. Na rynku czeskim powyższa teza nie znajduje potwierdzenia. Różnice między rynkiem polskim i węgierskim dotyczą trwałości pozycji konkurencyjnej fonogramów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Rekomendacje obejmują potencjalne kierunki zmian oraz wynikające z nich działania, które mogą zostać podjęte przez graczy sektora.(abstrakt oryginalny)
EN
The recording industry is an example of an industry offering cultural goods. It is subject to constant change, associated e.g. with intra-structural transformations taking place as a result of mergers and acquisitions, the changing number of formats and their importance to customers, resulting in declining revenues of the sector in the first decade of the 21st century. For several years, a reversal of this trend has been observed, resulting from the growing sales of music in digital form. The subject of the study is the competitiveness of the phonographic sector products. The aim of the study is to analyse changes in the sustainability of competitive position of phonograms in a timeframe and in relation to phonograms offered on four selected markets: Polish, Czech, Slovak and Hungarian, i.e. the countries forming the Visegrad Group. On the basis of the sustainability value of the phonogram's competitive advantage index, which is the period of maintaining the dominant position on the market, an attempt was made to verify the thesis that the periods of sustainability of competitive advantage are recently shortened. The analysis uses market data and measures of descriptive statistics. It was noted that within the V4 Group there is no same direction of changes in the sustainability of the competitive advantage of phonograms. On the Czech market, the above thesis is not confirmed. Differences between the Polish and Hungarian markets concern the durability of the competitive position of phonograms representing various musical genres. The applications relate to the potential directions of changes and the resulting activities that may be undertaken by enterprises in the sector. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Carroll Jr., W.F. (2015). Not So Lonely at the Top: Billboard
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.