PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 1 Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems | 7--18
Tytuł artykułu

Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Outline of Conditions for Further Development of Entrepreneurship in Spatial Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych zachodzą pod wpływem wielu różnorodnych czynników, wynikających ze zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W artykule podjęto więc próbę identyfikacji uwarunkowań wpływających na możliwości dalszego rozwoju działalności gospodarczej, traktowanej jako podstawowy przejaw przedsiębiorczości. Do głównych uwarunkowań zaliczono czynniki związane z ogólnymi procesami rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego, postępującą globalizacją działalności gospodarczej, kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego, poziomem edukacji i rozwojem działalności badawczo-rozwojowej, jakością kadr i elit władzy oraz wdrażaniem zasad etycznych do biznesu i życia społecznego. Wskazano również na potencjalne czynniki hamujące rozwój, wynikające z negatywnych cech osobowości elit władzy i przedsiębiorców. Identyfikacja tych uwarunkowań procesu dalszego rozwoju powinna służyć doskonaleniu treści i metod edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz analizom kształtowania przedsiębiorczości w układach lokalnych i regionalnych. Wyznacza ona także kierunki dalszych badań, które powinny zmierzać do coraz precyzyjniejszego poznania procesu kształtowania przedsiębiorczości w drodze zarówno doskonalenia ujęć teoretycznych, jak i ich weryfikacji w badaniach empirycznych z uwzględnieniem ich możliwości aplikacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The processes of entrepreneurship development in spatial systems take place under the influence of many different factors resulting from the changing of internal and external conditions. Thus, the article attempts to identify conditions affecting further possibilities of business development, treated as a basic expression of entrepreneurship. The main determinants include factors related to general processes of social, economic and cultural development, progressive globalisation of economic activity, development of the information society, level of education and development of research and development activities, quality of personnel and power elites and implementation of ethical principles to business and social life. The authors also pointed to potential factors hampering the development resulting from the negative personality traits of the power elite and entrepreneurs. Identification of these conditions of the process of further development should be used to improve the content and methods of entrepreneurship education and to analyse the development of entrepreneurship in local and regional systems. It also sets the directions for further research, which should aim at more and more accurate understanding of the process of entrepreneurship development through the improvement of both theoretical approaches and their verification in empirical research, taking into account their application possibilities. (original abstract)
Twórcy
 • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Duszczyk, M. (2018, 2 października). Za dwa lata auta będą latać. Rzeczpospolita - Rzeczpospolita Cyfrowa.
 • Klasik, A., Kuźnik F. (red.). (2018). Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184.
 • Kucharczyk, K. (2018, 10 grudnia). Startupy na celowniku. Rzeczpospolita.
 • Kucharczyk, K., Oksińska, B. (2019, 7 lutego). Porażka z grafenem to tylko wierzchołek góry lodowej. Rzeczpospolita.
 • Kuciński, K. (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 430.
 • Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 151.
 • Kudełko, J., (red.). (2007). Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 25, 55-74.
 • Pascal, B. (1921). Myśli. Przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). Poznań-Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Piontek, F., Piontek, B. (2016). Teoria rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Rachwał, T. (2018). Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 149-162.
 • Skala, A. (2018). Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości. Kraków: edu-Libri.
 • Skrzypczak, W. (2018). Jesteśmy na progu wojny (rozmowa z E. Zemło). Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
 • Szlachta, J. (2018). Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju - perspektywa europejska. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184, 10-19.
 • Użarowska, M. (2018, 2 października). Czynnik D, czyli ludzki pierwiastek zła. Rzeczpospolita - Nauka.
 • Yellowlees, G. (2019, 24 stycznia). Rozmowa z dyrektorem ds. pozyskiwania talentów na Europę w Amazon. Rzeczpospolita.
 • Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 9-16.
 • Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 10-17.
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 10-17.
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 12-23.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2005). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2010). Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2011). Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2013). Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2016). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2017). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559012

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.