PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 | 4--12
Tytuł artykułu

Determinanta prawa do obrony a kwalifikacja nadużyć pozycji dominującej

Warianty tytułu
The Determinant of the Right of Defence and Classification of Abuses of Dominant Position
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykrywanie naruszeń reguł konkurencji we współczesnych, niejednokrotnie bardzo złożonych stosunkach rynkowych, staje się coraz trudniejsze. Omawiane w artykule orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości z jednej strony wywołuje pewien niedosyt, gdy chodzi o dokonaną kwalifikację skutków prawnych niedochowania przez Komisję Europejską wymogów odpowiedniego dostępu do żądanych przez skarżącą dokumentacji z przesłuchań, z drugiej zaś strony w określony sposób ją nobilituje, ponieważ wskazuje na niesłuszne powstrzymanie się w ramach dokonanego badania przez sądy spornych praktyk rynkowych w zakresie ograniczenia konkurencji od uwzględnienia jej argumentacji. Dla organów krajowych stosujących unijne prawo konkurencji istotne pozostaje przesłanie odnoszące się do zapewnienia niezbędnych do rozstrzygnięcia materiałów z postępowań wyjaśniających, identyfikowanych przez organ jako nieformalne.(abstrakt oryginalny)
EN
Detecting violations of the rules of competition in contemporary, often very complex, market relationships is becoming an increasingly difficult task. On the one hand, the case law of the Court of Justice, which is discussed in the article, leaves us with a certain sense of insufficiency in terms of classifying the legal consequences of the European Commission failing to meet the requirements of adequate access to interview documentation requested by the applicant. On the other hand, it ennobles it in a way, because it indicates that courts examining the disputed market practices in restraint of competition improperly refrained from taking its argumentation into account. For national authorities applying EU competition law, what remains an important principle is the provision of materials from explanatory proceedings, identified by the authority as informal, which materials are necessary to decide the case.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Andriychuk O., The Normative Foundations of European Competition Law, Cheltenham:Edward Elgar Publishing 2017.
 • Bailey D., Book review: The Normative Foundations of European Competition Law, by Oles Andriychuk. (Cheltenham:Edward Elgar Publishing, 2017), Common Market Law Review 2019/1.
 • Barbier E., De La Serre, Accès au dossier: quand une situation exceptionnelle se mue en arrêt de principe, Revue Lamy de la Concurrence: droit, économie, régulation 2012 nº 30.
 • Behrens P., Europäisches Marktöffnungs- und Wettbewerbsrecht, Heidelberg 2017.
 • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 2011.
 • Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012.
 • Bodenstein I., Intel Corporation Inc. und Post Danmark II - Die Weichen für die zukünftige Bewertung von Rabatten nach Art. 102 AEUV sind so gut wie gestellt!, "Zeitschrift für Wettbewerbsrecht" 2015/4.
 • Bułakowski K., Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2011-2015, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2017/5.
 • Bundeskartellamt, Was kann und soll die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht? Tagung des Arbeitskreises Kartellrecht 4. Oktober 2018, Bonn 2018.
 • Cardon M., "Intel missa est!" Soixante ans de discussions inutiles autour du titre de compétence de la Commission en droit de la concurrence: le critère des effets qualifies, "Revue trimestrielle de droit européen" 2018/1.
 • Carli C., Pardolesi R., Il caso Intel e l'antitrust europeo: l'approccio economico alla riscossa: Corte di giustizia dell`Unione europea, sentenza 06/09/2017, n. C-413/14, Il Foro italiano 2017/10.
 • Colomo P.I., AG Wahl in Intel, or the value of realism and consistency in the context of Article 102 TFEU, "Concurrences: revue des droits de la concurrence" 2017/1.
 • Coninck De R., The as-efficient competitor test: some practical considerations following the ECJ Intel judgment, "Competition Law & Policy Debate" 2018/2.
 • Dobosz K., Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich, Warszawa 2018.
 • Doniec A., Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka, Warszawa 2015.
 • Дорич А., Делото Интел - "Игра на доказване". Решение от 6 септември 2017 г., Intel/Комисия, C413/14 P, Европейски правен преглед 2018/XX.
 • Fink M., Trendwende beim Schutz der Verteidigungsrechte im EU-Kartellverfahren?, "European Law Reporter" 2011/11.
 • Fornalczyk A., Skoczny T. (red.), Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne, Warszawa 2016.
 • Fumagalli Ch., Motta M., On the Use of Price-cost Tests in Loyalty Discounts and Exclusive Dealing Arrangements: Which Implications from Economic Theory Should Be Drawn?, "Antitrust Law Journal" 2017/2.
 • Geradin D., Loyalty Rebates after Intel: Time for the European Court of Justice to Overrule Hoffman-La Roche, "Journal of Competition Law & Economics" 2015/3.
 • Innerhofer I., Intel C-413/14P - Der lange Arm des EU-Wettbewerbsrechts?, "Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht" 2017/6.
 • Kaczyńska-Kochaniec T., Czy nadchodzą zmiany w podejściu organów ochrony konkurencji do rabatów warunkowych stosowanych przez podmioty posiadające pozycję dominującą?, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2018/3.
 • Keane A., The Modern Law of Evidence, Oxford 2006.
 • Kohutek K., Glosa do wyroku SPI z dnia 12 czerwca 2014 r., T-286/09, LEX 2014.
 • Kohutek K., Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Warszawa 2012.
 • Kohutek K., Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, LEX 2018.
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Kowalik-Bańczyk K., Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Lowe P., Marquis M., Monti G., European competition law annual 2013: effective and legitimate enforcement of competition law, Oxford 2016.
 • Marinova M., What Can We Learn About the Application of the as Efficient Competitor Test in Fidelity Rebate Cases from the Recent US Case Law? World Competition 2018/4.
 • Miąsik D., Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Kraków 2004.
 • Neven D., A structured assessment of rebates contingent on exclusivity, "Competition Law and Policy Debate" 2015/1.
 • Parret L. Y. J. M., Sense and nonsense of rules on proof in cartel cases: how to reconcile a more economics based approach with more attention for rules on proof? "European Competition Law Review" 2008/1(4).
 • Petit N., The Advocate General's Opinion in Intel v Commission: Eight Points of Common Sense for Consideration by the CJEU, "Concurrences: revue des droits de la concurrence" 2017/1.
 • Petit N., The case of the European Commission's curious interpretation of the Intel Judgment, "Competition Law and Policy Debate" 2018/1.
 • Piszcz A., Ekonomizacja prawa antymonopolowego [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki, A. Dybala, Warszawa 2009.
 • Podszun R., The Role of Economics in Competition Law: The "effects-based approach" after the Intel-judgment of the CJEU, Journal of European Consumer and Market Law 2018/2.
 • Ritter C., Price discrimination as an abuse of a dominant position under Article 102 TFEU: MEO'Subscribed, Common Market Law Review 2019/1.
 • Robertson V.H.S.E., Consumer Welfare in Financial Services: A View from EU Competition Law, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2018/1.
 • Rokita K., Systemy rabatowe przedsiębiorstw dominujących w prawie konkurencji Unii Europejskiej, "Europejski Przegląd Sądowy" 2015/8.
 • Salop S.C., The Raising Rivals' Cost Foreclosure Paradigm, Conditional Pricing Practices, and the Flawed Incremental Price-cost Test, "Antitrust Law Journal" 2017/2.
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Sosnowski P., Prawo przedsiębiorstw do obrony w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją Europejską, Warszawa 2013.
 • Stefanicki R., Dostęp osób poszkodowanych naruszeniami reguł konkurencji do dokumentów pozyskiwanych w postępowaniu publicznoprawnym, "Państwo i Prawo" 2014/6.
 • Stefanicki R., Rozsądny termin postępowania w sprawach o naruszenia reguł konkurencji - rozważania na tle wyroku z dnia 15 lipca 2015 r., "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" 2015/5.
 • Stefanicki R., Związki między prawem konkurencji a ochroną konsumentów [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.
 • Szmigielski A., Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej. W kierunku bardziej ekonomicznego podejścia, Warszawa 2016.
 • Szydło M., Ekonomiczna analiza nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 TWE, "Europejski Przegląd Sądowy" 2007/2.
 • Venit J.S., The judgment of the European Court of Justice in Intel v Commission: a procedural answer to a substantive question?, "European Competition Journal" 2017/2-3.
 • Walsh D.J., Carrots and Sticks - Leniency and Fines in EC Cartel Cases, "European Competition Law Review" 2009/1.
 • Wardęga E., Systemy rabatowe stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące - czy najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE można obronić. Glosa do wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie T-286/09, Intel Corp. przeciwko Komisji Europejskiej, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2014/9.
 • Wils W.P.J., The judgment of the EU General Court in Intel and the so-called 'more economic approach' to abuse of dominance, "World Competition: Law and Economics Review" 2014/4.
 • Żurawik A. [w:] Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu, red. G. Kozieł, Warszawa 2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559060

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.