PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 | 13--19
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej

Warianty tytułu
Selected Issues Relating to Enforcement against Common Assets of Partners of a Civil Law Partnership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została dokonana analiza wybranych zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli od wspólników spółki cywilnej. Podjęte kwestie budzą liczne kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem prawnym. Stanowi wyłącznie stosunek zobowiązaniowy łączący jej wspólników. Do egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej potrzebny jest tytuł wykonawczy wystawiony w oparciu o tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej. Rzutuje to na status wspólników w toku egzekucji, a także na uprawnienia wierzyciela. W celu ustalenia statusu wspólników jako dłużników egzekwowanych oraz sytuacji wierzyciela przeanalizowano kolejno charakter prawny majątku spółki i zasady odpowiedzialności za zobowiązania, podstawy egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej i uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Dalsze rozważania obejmują problematykę wpływu zmiany wspólnika spółki cywilnej na bieg egzekucji przeciwko spółce i wpływu rozwiązania spółki na egzekucję z majątku wspólnego oraz pozycję prawną wspólników spółki cywilnej w toku egzekucji z ich majątku wspólnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of selected issues relating to creditors' pursuit of claims against partners of a civil law partnership. The issues discussed here arouse numerous controversies both in literature and in case law. A civil law partnership is not an independent legal entity. It is only a relationship of obligation between the partners. In order to levy enforcement on the common assets of partners of a civil law partnership an enforcement order must be issued on the basis of a writ of enforcement against all partners of a civil law partnership. This affects the status of partners in the course of enforcement, as well as the rights of the creditor. In order to determine the status of partners as debtors subjected to enforcement and the creditor's situation, the analysis covers subsequently: the legal character of the partnership's assets and the principles regulating liability for debts, the grounds for enforcement against common assets of the partnership of a civil law partnership, and obtaining writs of enforcement. Later on, the reflections cover the questions of how a change of a partner of a civil law partnership influences enforcement against the partnership and how dissolution of the partnership influences enforcement against the common assets or the legal position of partners of a civil law partnership in the course of enforcement against their common assets.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Bibliografia
 • Frąckowiak J., Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
 • Frąckowiak J., Konstrukcja prawna spółki cywilnej [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.
 • Frąckowiak J., Podmiot gospodarczy. Kilka uwag o konsekwencji wyodrębnienia tej kategorii podmiotów w prawie cywilnym [w:] Spółka jako podmiot gospodarczy, red. J. Frąckowiak, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1995/1770.
 • Grzybowski S. [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976, s. 815.
 • Gudowski J. [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, red. G. Bieniek, Warszawa 2007.
 • Hasińska I., Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym, Poznań 2016.
 • Herbet A., Spółka cywilna - konstrukcja prawna, Warszawa 2008.
 • Koch A., Napierała J. (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Kraków 2006.
 • Korzan K., Spółka cywilna w kontekście praktyki notarialnej, "Rejent" 1999/10.
 • Lic J., Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006/3.
 • Mrówczyński M., Wyjawienie majątku w postępowaniu egzekucyjnym, Sopot 2001.
 • Pietrzkowski H. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 5, Postępowanie egzekucyjne, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
 • Pietrzykowski K. [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz do 450-1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
 • Wiśniewski A.W., Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. 1, Wiadomości ogólne. Spółki osobowe, Warszawa 1990-1992.
 • Wiśniewski A.W., Uważaj na kodeks (2). Spółka jawna i spółka w organizacji -ułomne osoby prawne? Niejasności ułomności, "Gazeta Wyborcza" 2001/39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.