PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (24) | 3--11
Tytuł artykułu

Some issues of innovation management

Autorzy
Warianty tytułu
Niektóre kwestie zarządzania innowacjami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uczestniczyła, wspólnie z 2300 organizacjami ze 128 krajów, w Międzynarodowym Roku Statystyki, który został ogłoszony w roku 2013. Uczelnia zorganizowała konferencję naukową na temat "Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych", która odbyła się w dniach 25- 26 listopada 2013 r.(Frątczak et al., 2014). W niniejszym raporcie przedstawiono osiem ogólnych omówień zastosowań statystyki w różnych dziedzinach w przeszłości i aktualnie, omawianych w czasie Międzynarodowego Roku Statystyki (Kordos, 2018). Autor nie omawia tych zastosowań wyczerpująco. Chodziło przede wszystkim o pokazanie: do czego służyła i nadal służy statystyka. A także, aby zachęcić czytelników do zapoznania się ze szczegółowymi raportami z Międzynarodowego Roku Statystycznego 2013, podanymi w odnośnikach tego raportu. Z polskiej monografii omówiono głównie dylematy mierzenia innowacji, podkreślając, że droga do sukcesu całej gospodarki a także indywidualne jednostki gospodarcze to umiejętne zarządzanie innowacyjnością, czyli podejmowanie decyzji, które po wdrożeniu prowadzą do coraz korzystniejszych rezultatów z ogólnego ekonomicznego i społecznego punktu widzenia (Białoń, [w] Frątczak et al., 2014).Aby zakończyć dyskusję o zarządzaniu innowacjami, wspomniano o Podręczniku Oslo (Oslo Manual, 2018), który służy jako przewodnik dla zbierania i interpretacji danych dotyczących innowacji. Na zakończenie podano ogólne wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
The Warsaw Management University participated, together with 2,300 organizations from 128 countries, in the International Year of Statistics, which was announced in 2013. The university organized a scientific conference on "Statistics in the service of business and social sciences", which was held on November 25-26, 2013 (Frątczak et al., 2014). This report presents eight general overviews of statistical applications in various areas, discussed during the International Year of Statistics (Kordos, 2018). The author does not discuss these applications comprehensively. The main point was to show: for what statistics was served and still serves. And also to encourage readers to get acquainted with detailed reports from the International Year of Statistics 2013, given in references to this report. From the Polish monograph mainly discussed are the dilemmas of measuring innovation, stressing that the path to the success of the entire economy as well as individual economic units is a skillful management of innovation, that is making decisions that, after implementation, lead to increasingly favorable results from a general economic and social point of view (Białoń, [in:] Frątczak et al., 2014).To finish discussion on innovation management, the Oslo Manual (2018) is mentioned, which serves as the guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. Some general conclusions are given at the end.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Warsaw Management University
Bibliografia
 • Białoń, L. (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną, Warszawa: Placet.
 • Białoń, L. (2014), Dylematy pomiaru innowacyjności, [w]: Statystyka - zastosowania biznesowe i społeczne, E. Frątczak, A. Kamińska, J. Kordos (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2014, 135-146.
 • Białoń, L., Kamińska, A. (ed.), (2014), Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne. Zarys problematyki., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/ wazniejsze-publikacje, 20.05.2018.
 • European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2016, Methodology Report, https://ec.europa.eu/growth/industry/ innovation/facts-figures/regional_en, 18.05.2018.
 • European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2016, Regional profiles Poland, http://ec.europa.eu/DocsRoom/do- cuments/17900, 18.05.2018.
 • Frątczak, E., Kamińska, A., Kordos, J. (ed.), (2014), Statystyka - zastosowania biznesowe i społeczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/wazniejsze-publikacje, 20.05.2018.
 • Kamińska, A. (2017), Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo CeDe- Wu.
 • Kordos, J. (2018), Some results from the 2013 International Year of Statistics, STATISTICS IN TRANSITION new series, 2018, Vol. 19, No. 1, pp. 149-158.
 • Kozłowski, J. (2013), Wiedza na potrzeby polityki naukowej i innowacyjnej - badania naukowe, analizy, scoreboardy [w:] red. P. Zadura-Lichota, Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP.
 • Niedbalska, G. (2003), Problemy metodologiczne statystyki, nauki, techniki i innowacji, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/22.
 • Niedbalska, G. (2008), Statystyka nauki i techniki - nowe idee, projekty, wyzwania, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/31.
 • OECD (2016), "System innovation", in OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, available at: https://doi. org/10.1787/sti_in_outlook-2016-9-en. (accessed 27 March 2019).
 • OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD.Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg, https:// doi.org/10.1787/9789264304604-en. (accessed 27 March 2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.