PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | No. 44 | 115--129
Tytuł artykułu

A Multidimensional Analysis of Spatial Order in Public Spaces: a Case Study of the Town Morąg, Poland

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Centrally located public spaces, such as old towns, are an important feature of historic towns. They are often the most characteristic and representative element of a town that brings together members of the local community, plays various sociological and social roles and promotes direct interactions between the users of space. Only high-quality public spaces can effectively fulfil their role. The aim of this study was to analyse spatial order in public spaces on the example of the Old Town district of Morąg in North-Eastern Poland. The quality of public spaces was analysed with the use of a self-designed method, a field inventory and a questionnaire survey involving 100 members of the local community who were asked to evaluate the quality of public spaces in the town. The results of the comparison were used to identify public spaces that require revitalisation. The study demonstrates that spatial order directly influences the quality of public spaces. Our findings indicate that multidimensional analyses of spatial order and opinion surveys provide valuable inputs and should be included in studies evaluating the quality of public spaces. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna (General methodology). Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, Gdynia (in Polish).
 • Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce (Social research in practice). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).
 • Bielawska-Roepke, P. (2008). Podejście zintegrowane i partycypacja w rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (An integrated approach and participation in the revitalization of degraded urban areas - in Polish). In: Kowalewski M. editor, Zmieniając miasto-wokół teorii i praktyki rewitalizacji. Wydawnictwo FTA, Poznań, 15-25.
 • Bravo, D. (2010). The Flaneurs Surprise, Lessons from the European Prize for Urban Public Space 2000-2010. In: Favour of Public Space. Ten Years of the European Prize for Urban Public Space, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona and ACTAR, Barcelona, 44-47.
 • Caldera, J. Berrocal, R. (2016). Metodología para la Medición del Déficit Cualitativo de Espacio Público en Colombia: un Indicador Clave del Ordenamiento Territorial (Methodology for Measuring the Qualitative Deficit in Public Space in Colombia: A key Indicator in Land use Planning). In: Revista de Urbanismo, 55, 53-76.
 • Chmielewski, M. J. (2016). Teoria i praktyka planowania przestrzennego (Spatial planning in theory and practice. Urban planning in Europe - in Polish). Urbanistyka Europy. Politechnika Warszawska, Warszawa. (in Polish).
 • Cilliers, E. J. Timmermans, W. Van den Goorbergh, F. and Slijkhuis, J. S. A. (2015). Designing public spaces through the lively planning integrative perspective. In: Environment, development and sustainability, (17) 6, 1367-1380. https://doi.org/10.1007/s10668-014-9610-1.
 • Ciechorska-Kulesza, K. (2010). Przywracanie pamięci miasta. Przypadek elbląskiej Starówki (Restoring local identity. A case study of the Old Town in Elbląg - in Polish). In: Michałowski L., Rancew-Sikora D., Bachórz A., editors, Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 121-136.
 • Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward. (2011). Directorate General for Regional Policy, Luxembourg.
 • Dymitrow, M. (2014). The effigy of urbanity or a rural parody? A visual approach to small-town public space. Journal of Cultural Geography, 31(1), 1-31. DOI: https://doi.org/10.1080/08873631.2013.873298.
 • Dymnicka, M. (2008). Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej-próby rekompozycji (Fragmentation of the public space - an attempt at recomposition - in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne, 3, 33-52.
 • Freino, H. (2009). Miejsca w przestrzeni miejskiej (Places in Urban space - in Polish). In: Przestrzeń i Forma, 12, 295-306.
 • Gawryluk, D. (2008). Architektura modernistyczna na historycznych rynkach małych miast(Modernity architecture on historical marketplaces of small towns - in Polish) . In: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 4, 229-243.
 • Gehl, J. (2011). Life between buildings: using public space. Island Press, Washington, Covelo, London.
 • Ghavampour, E. Aguila, M. and Vale, B. (2017). GIS mapping and analysis of behaviour in small urban public spaces. In: Area, (49)3, 349-358. DOI: https://doi.org/10.1111/area.12323.
 • Groeger, L. (2016). Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych (Management of urban residential space in terms of the needs of local communities - in Polish). In: Acta Uni Esitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 24, 29-43. (in Polish). DOI: 10.18778/1508-1117.24.03.
 • Gyurkovich, J. (2007). Miejskość miasta (Urban urbanity - in Polish). In: Czasopismo Techniczne, 2-A, 105-118.
 • Karta Przestrzeni Publicznych (Public Space Records in Polish). (2009 III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich.
 • Knox, P. Mayer, H. (2010). Small-Town Sustainability: Prospects in the Second Modernity. In: European planning studies, (18)10, 1545-1565. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2010.504336.
 • Kobylarczyk, J. (2012). Współczesna funkcja rynku-historycznej przestrzeni publicznej w wybranych miastach (Contemporary function of the marketplace-historical public space of the selected -- in Polish). In: Czasopismo Techniczne. Architektura, (109)7-A, 67-76.
 • Konecka-Szydłowska, B. (2013). Percepcja przestrzeni małego miasta na przykładzie Gościna (Perception of space in a small town: a case study of Gościno - in Polish). In: Acta Uni Esitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 193-207.
 • Koohsari, M. J. Mavoa, S. Villanueva, K. Sugiyama, T. Badland, H. Kaczynski A. T. Owen N. and Giles-Corti, B. (2015). Public open space, physical activity, urban design and public health: Concepts, methods and research agenda. In: Health & place, 33, 75-82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.02.009.
 • Kosiński, W. (2010). Ponowoczesny rynek w małym mieście zabytkowym o funkcji turystycznej. Projekt techniczny dla Janowca nad Wisłą (Post-modern central square in the historical country & tourist town. Technical project for Janowiec upon Vistula - in Polish). In: Czasopismo Techniczne. Architektura, (107)8-A), 15-25.
 • Krok, E. (2015). Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań (Construction of a questionnaire and research results). Studia Informatica, 37, 55-73 (in Polish).
 • Lees, L. H. (1994). Urban public space and imagined communities in the 1980s and 1990s. In: Journal of urban history, (20)4, 443-465.
 • Lorens, P. (2006). Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta (Thematization of the public space of the city - in Polish). Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Lorens, P. (2010). Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej (Defining contemporary public space - in Polish). In: Lorens, P., Martyniuk-Pęczek, J., editors, I, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk. 6-20.
 • Low, S. and Smith, N. (2013). The politics of public space. Routledge, New York, London.
 • Łobocki, M. 2001). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych (Introduction to pedagogical research methodology - in Polish). IMPULS, Kraków.
 • Madanipour A. (1999). Why are the design and development of public spaces significant for cities?. In: Environment and planning B: Planning and Design, (26)6, 879-891.
 • McConnell, V. and Walls, M. A. (2005). The value of open space: Evidence from studies of nonmarket benefits. Resources for the Future, Washington.
 • Nawrocki, T. (2011). Przestrzeń publiczna w krajobrazie śląskich miast (Public space in the silesian town's landscape - in Polish). In: Przegląd Socjologiczny, (60)2-3, 229-254.
 • Olbińska, K. (2014). Wartość miejskiej przestrzeni publicznej (The value of municipal public space - in Polish). In: Madurowicz M., editor, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 350-361.
 • Pluta, K. (2014). Przestrzenie publiczne miast europejskich (Public spaces in European cities. Urban planning - in Polish).). Projektowanie urbanistyczne Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Richardson, E. A. Pearce, J. Shortt, N. K. and Mitchell, R. (2017). The role of public and private natural space in children's social, emotional and behavioural development in Scotland: A longitudinal study. In: Environmental research, 158, 729-736. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.07.038.
 • Romasiuk, I. Fikus-Wójcik, A. Jaskulska, M. Piszczek, A. Rodzewicz, A. Rościszewska, M. Turzyński, M. and Walicka-Podolska, M. (2014). Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych - Warsztaty 2014. Ocena Atrakcyjności Przestrzeni Publicznych (Study of Municipal Public Spaces - Workshop 2014. An Evaluation of the Attractiveness of Public Spaces - in Polish). Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk.
 • Skrócone Studium Historyczno-Urbanistyczne. Wytyczne i Postulaty Konserwatorskie dla miasta Morąg (Abridged Historical and Urban Case Study. Conservation Guidelines and Recommendations for the town of Morąg - in Polish). (1993). Urząd Miasta Morąg. Morąg.
 • Thompson, C. W. (2002). Urban open space in the 21st century. In: Landscape and Urban Planning, (60)2, 59-72. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00059-2.
 • Witaszek, Z. (2007). Miejsce i Rola Sondaży w Badaniu Opinii Społecznej (Place and role of surveys in public opinion research). In: Kitowski, Z., editor. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Year XLVIII, 4 (171), Gdynia, 149-150, 159-160 (in Polish).
 • Wojnarowska, A. (2017). Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miasta (Urban regeneration and the quality of public space in downtown areas - in Polish). In: MAZOWSZE Studia Regionalne, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 21, 35-52.
 • Wolch, J. R. Byrne, J. and Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. In: Landscape and Urban Planning, 125, 234-244. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017.
 • Wu, J. and Plantinga, A. J. (2003). The influence of public open space on urban spatial structure. In: Journal of Environmental Economics and Management, 46, 2, 288-309. DOI: https://doi.org/10.1016/S0095-0696(03)00023-8.
 • www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/, Access - 2019.04.28.
 • Zagroba, M. (2016). Problems of the Revitalization of Historic Centres in Small Towns in the North-Eastern Poland. In: Gazi University Journal of Science, 29, 4, 723-729.
 • Zemło M. (2011). Społeczność małego miasta (Small town communities - in Polish). In: Górna J. editor. Małe miasta. Społeczność. Wydawnictwo KUL, Lublin, 11-42.
 • Zwoliński, A. (2011). W poszukiwaniu utraconych przestrzeni publicznych małych miast. Możliwości urbanistycznej transformacji obszaru centrum Nowogardu (In search of lost public spaces in small towns. Possibilities of urban transformation of town centre in Nowogard - in Polish). In: Przestrzeń i Forma, 16, 487-504.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.