PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 475--490
Tytuł artykułu

Wybór źródeł finansowania w opiniach zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Choice of Funding Sources in the Opinion of Management of Agricultural Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono ocenę przez zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi wyboru źródeł finansowania działalności. Zaprezentowano również uwagi dotyczące zalet i wad finansowania kapitałem własnym, jak również wyboru metody amortyzacji. Przedstawiono opinie dotyczące sposobu zarządzania należnościami i zobowiązaniami oraz zasad zarządzania składnikami majątku obrotowego. Zarządzający stwierdzili, iż dominującym źródłem finansowania działalności w przedsiębiorstwach jest kapitał własny. Kapitał ten pozyskiwany jest głównie z zatrzymanych zysków. Zarządzający dostrzegali zarówno zalety, jak i wady finansowania tylko kapitałem własnym. Jako podstawową zaletę finansowania tylko kapitałem własnym zarządzający wskazali, iż jest bezpiecznym źródłem środków finansowych. Główną wadą finansowania tylko tym kapitałem jest zmniejszenie możliwości zakupu nowoczesnych środków trwałych. Zarządzający w przedsiębiorstwach głównie stosują liniową metodę amortyzacji, gdyż jest łatwa w dokonywaniu obliczeń. Zarządzający zadeklarowali, iż należności są przedmiotem stałej oceny, analizy i windykacji, natomiast zobowiązania regulowane są na ogół zgodnie z terminem płatności. Przedsiębiorcy szczególną uwagę zwracali na utrzymanie środków pieniężnych na poziomie gwarantującym płynność finansową. Zarządzający na bieżąco analizują stan zapasów i w przedsiębiorstwach nie ma problemów z zapewnieniem ciągłości dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the opinion of managers from agricultural enterprises concerning selection of sources of financing. The article presents also comments on the advantages and disadvantages of equity financing, as well as the choice of a depreciation method. The paper presents an opinion on the management of receivables, liabilities, and current assets. Managers found that the dominant source of financing for enterprises is equity capital. This capital is obtained primarily from retained earnings. Managers perceived both advantages and disadvantages of equity financing. As a basic advantage of equity financing entrepreneurs pointed out that it is a safe source. The main disadvantage of equity financing was consider limited possibility of purchasing of modern equipment. Managers in enterprises use mainly the straight-line method of depreciation calculating. This decision was motivated by the fact that this form of depreciation is easy for calculation purpose. Managers declared that the receivables are the subject of continuous evaluation, analysis and vindication, while the liabilities are settled in accordance to maturity. Entrepreneurs paid special attention to keep cash at level that guarantee maintaining the financial liquidity. Managers constantly analyze the level of stocks and they comment that problem with ensuring continuity of supply do not exist in their company performance. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Byrka-Kita K., Metody szacowania kosztu kapitału własnego, Teoria a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • 2. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • 3. Karwat-Woźniak B., Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w techniczne środki produkcji, Komunikaty Raporty Ekspertyzy, Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 4. Łukasik G., Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Bielawska A. (red.). Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • 5. Myers S.C. Determinant Corporate Borrowing, Journal of Financial Economisc, 5/1977.
 • 6. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003.
 • 7. Sobiech J. (red.), Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • 8. Wasilewski M., 2006: Konkurencyjność majątkowo-kapitałowa przedsiębiorstw rolniczych. [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UW-M w Olsztynie, Olsztyn 2006.
 • 9. Woźniak A., Sikora J., Wyposażenie w infrastrukturę i techniczne środki produkcji gospodarstw rolnych w aspekcie wybranych czynników gospodarowania w gminach województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 3/2/2006, PAN, Oddział w Krakowie.
 • 10. Zwolak J., Ocena reprodukcji środków trwałych w rolnictwie polskim po 1990 roku, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1/2007.
 • 11. Zadara H., Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.