PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 1 Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami | 179--192
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie problemom społecznym wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Countermeasure Social Problems as a Challenge for Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uważa się, iż działania przedsiębiorstw prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, stanowią lukę badawczą w obszarze przeciwdziałania problemowi wykluczenia społecznego. Badania CSR koncentrują się m.in. wokół: zasadności wdrażania koncepcji spójności działań ze strategią jednostki, oceny podejmowanych zjawisk w ramach realizowanych inicjatyw, a także wspierania defaworyzowanych grup na rynku pracy. Tematyka ograniczania problemów społecznych, podejmowana jest głównie przez socjologów. Przeciwdziałanie problemom społecznym należy do zadań organizacji publicznych i podmiotów gospodarki społecznej. Skoordynowanie ich działań pozwoli osiągnąć pożądane rezultaty [Kołodziejczyk 2018, s. 173]. Głównym celem opracowania jest ukazanie roli przedsiębiorstw w ograniczaniu rozmiarów wykluczenia społecznego. Chcąc zrealizować postawiony cel, poddano analizie raporty społeczne 30 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WIG30), według stanu na dzień 18 października 2018 roku. Dodatkowo podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy przedsięwzięcia podejmowane przez te podmioty skierowane są jedynie do konkretnych grup zagrożonych problemem, czy też mają charakter holistyczny?(fragment tekstu)
EN
For modern organizations achieving impressive financial results is not the only measure of success. Today, the local environment and other stakeholders have a very im-portant influence on the society, especially they focus on employees. Although the idea of CRS has been known and used for many years in Polish organizations, according to the information contained in the latest Trends HR 2018 report - now is time, when the actions from this area are crucial. Companies through engaging in initiatives for society, have a real and positive impact on social changes. The aim of article is to present the role of modern organizations in reducing the size of social problems. CRS is a very board concept that refers to working conditions, economic development, health conditions and supporting charity. During the analysis of public reports form 2017, the author focuses primarily on the problem of communal exclusion.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartkowiak G. (2011),Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Brzozowski M. (2010), Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 • Buglewicz K. (2017),Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna, PWE, Warszawa.
 • Franke U.J. (2002), The competence-based view on the management of virtual web organizations [w:] U.I. Franke(red.), Managing virtual web organizations in the 21st century: Issues and challenges, Idea Group Publishing, ss. 1-27.
 • Frąckiewicz L. (2005), Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, ss. 11-26.
 • Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Giełda Papierów Wartościowych [online],https://www.gpw.pl, dostęp: 18.10.2018.
 • Gołaszewska-Kaczan G. (2007), Społeczna odpowiedzialność jako atrybut nowoczesnego przedsiębiorstwa [w:] A. Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa, ss. 49-56.
 • Gorzelany-Dziadkowiec M. (2015), Organizacje uczące się. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Grewiński M. (2014),Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej [w:] M. Kubiak (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 73-88.
 • Kołodziejczyk J. (2018), Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim rynku pracy - perspektywa zagrożonych problemem, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (52), ss. 173-181.
 • Korpus J. (2006), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E. (2014),Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Mikuła B. (2006),Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pluta A. (2016), Organizacja turkusu - możliwości i problemy wdrożenia [w:] M. Młokosiewicz (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Kapitał Ludzki - rozwój ku wartościom, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, ss. 107-126.
 • Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna. Koncepcja i wpływ na innowacyjność, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Senge P. (2012), Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szluz B. (2017),Wstęp [w:] B. Szluz, M. Bozacka (red.), Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 7-9.
 • Udayasankar K. (2008),Corporate social responsibility and firm size, "Journal of Busi-ness Ethics", No. 83, ss. 167-175.
 • Warner M., Witzel M. (2005),Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.