PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 519--528
Tytuł artykułu

Projekcja dochodów budżetowych na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Projection of Budget Revenues based on Financial Statements of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena sprawdzalności prognoz dochodów budżetowych budowanych na podstawie wyników finansowych przedsiębiorstw. Przedmiotem rozważań jest podatek dochodowy od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne. Wykorzystano metodę analizy materiałów źródłowych. Najbardziej zbieżne z wynikami finansowymi przedsiębiorstw są dane o dochodach i należnym podatku osób prawnych. Dobrą podstawę dla prognozowania stanowią także wyniki finansowe przedsiębiorstw, które wybrały opodatkowanie dochodu jednolitą stawką. Progresywny podatek dochodowy od osób fizycznych jest mniej elastyczny względem zmian koniunktury gospodarczej ze względu na stabilizującą rolę progresji oraz wykorzystane ulgi podatkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to evaluate the reliability of budget revenue projections created on the basis of financial results of enterprises. Under consideration is income tax on income derived from business activities by individuals and legal entities. The method of analysis of source materials was used. The most consistent with the financial results of companies are data on income and corporation tax due. Financial results of companies that have chosen flat rate income tax are also a good basis for forecasting. Progressive income tax on individuals is less flexible with respect to changes in the economic situation due to the stabilizing role of the progression and used tax incentives. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody. Koszty. Wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • 2. Finanse przedsiębiorstw niefinansowych. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, WWW.statgov.pl/finanse_przedsiebiorstw.
 • 3. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • 4. Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów, WWW.mf.gov.pl/finanse/podatekdochodowy/statystyki.
 • 5. Jajuga K., Nauka o finansach - nowe wyzwania metodyczne, PTE IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013, WWW.pte/IXkongres_ekonomistow_polskich
 • 6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE), nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/1.
 • 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, Ministerstwo Finansów, WWW.mf.gov.pl/.
 • 8. Tax Expenditures in OECD Countries, OECD 2010.
 • 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 1991 r. nr 80, poz. 350, tj.
 • 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, tj. Dz.U. z 2012 poz. 749.
 • 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591, tj.
 • 12. Zielona księga. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu, Komisja Europejska, KOM (2010) 561, Bruksela 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.