PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 4 | 43--48
Tytuł artykułu

Rola progów minimalnej konsumpcji w polityce społecznej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Minimum Consumption Thresholds in Social Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł w pierwszej części przedstawia cztery wskaźniki wypracowane metodą koszykową, które odgrywają różne funkcje w polskiej polityce społecznej. Najstarsze z nich to minimum socjalne (publikowane regularnie od 1981 r., jeszcze przed transformacją) oraz minimum egzystencji (od 1994 r.). W latach 2001-2002 opracowano dwa nowsze progi dla określania dochodowych granic przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (próg interwencji socjalnej) oraz zasiłków rodzinnych (wsparcie dochodowe rodzin). Druga część artykułu przedstawia zróżnicowanie terytorialne zarówno samych progów (minimum socjalnego i egzystencji), jak i szacunków GUS nad regionalnym zróżnicowaniem wybranych stóp ubóstwa. Zaprezentowano także syntetyczne wskaźniki ubóstwa, do których sięgają niektóre władze samorządowe, by obserwować zjawisko ubóstwa na poziomie niższym niż województwo. (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the article presents four indicators developed with the method of basic needs, which play different functions in Polish social policy. The oldest of them are the social minimum (published regularly before the transformation, since 1981) and the subsistence minimum (since 1994). In the years 2001-2002, two newer thresholds were developed for determining the income limits for granting social assistance benefits (the Social Intervention Threshold) and family benefits (Income Support for Families). The second part of the article presents territorial differentiation of both the thresholds (social minimum and subsistence) as well as the estimates of the Central Statistical Office (GUS) on the differentiation of different poverty rates. Synthetic indicators of poverty, which are used by some self-government authorities to observe the phenomenon of poverty at the level lower than the voivodeship, are also presented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
43--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Akoliński S. (1957), Próba ustalenia minimum kosztów utrzymania, "Przegląd Zagadnień Socjalnych", nr 2.
 • Balcerzak-Paradowska B., red. (2013), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa.
 • Broda-Wysocki P. (2012), Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, IPiSS, Warszawa.
 • Broda-Wysocki P., Deniszczuk L., Kurowski P., Sowa A. (2013), Miary ubóstwa w badaniach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz ich zastosowanie w polskiej polityce pomocy społecznej, w: B. Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa, s. 292-310.
 • Broda-Wysocki P., Kurowski P. (2013), Próg interwencji socjalnej czy minimalny dochód socjalny? Refleksja nad propozycjami zmian w pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", nr 4.
 • Deniszczuk L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L. (2001), Kilka uwag o historii i funkcjach minimum socjalnego, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996a), Kategoria minimum socjalnego, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996b), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Chodyra A. (2003), Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. Czym jest minimum socjalne?, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • Golinowska S. (2001), O funkcjach i znaczeniu minimum socjalnego, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 • Golinowska S. (2018), O polskiej biedzie w latach 1990-2015, Definicje, miary, wyniki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Golinowska S., Kurowski P., Sajkiewicz B. (1998), Zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej, maszynopis, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S., red. (1996), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S., red. (1997), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2013), Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa.
 • GUS (2017), Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, Warszawa.
 • GUS (2018), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 r., informacja sygnalna, czerwiec.
 • IPiSS (2002a), Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, IPiSS, Warszawa.
 • IPiSS (2002b), Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Jabkowski P. (2016), Ekspertyza dotycząca zmiany procedury wyznaczania, syntetycznych mierników ubóstwa w gminach województwa wielkopolskiego, UAM, Poznań.
 • KNF (2018), Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, projekt, dostęp https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/projekt_znowelizowanej_Rekomendacji_S_62603.pdf.
 • Kołaczek B. (2007), Inwestycje w młode pokolenie i zasada równych szans w polityce rodzinnej i edukacyjnej, "Polityka Społeczna", nr 8.
 • Krześniak-Sajewicz M. (2016), KNF: są wytyczne w sprawie kredytów o stałym oprocentowaniu, "Rzeczpospolita", rp.pl [dostęp 10.10.2016].
 • Kurowski P. (2001a), Rola kategorii minimum socjalnego i minimum egzystencji w kształtowaniu kategorii dochodowych, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 • Kurowski P. (2001b), Terytorialne zróżnicowanie wartości koszyków minimum egzystencji i minimum socjalnego w latach 1998-2000, ekspertyza dla MPiPS, IPiSS, Warszawa.
 • Kurowski P. (2015), Zróżnicowanie minimum socjalnego oraz minimum egzystencji w układzie przestrzennym w 2014 r., "Polityka Społeczna", nr 9.
 • Kurowski P., red. (2018a), Wartość i struktura Progu Interwencji Socjalnej (według informacji cenowych dla 2016 r.), raport z badania eksperckiego weryfikacji wartości, IPiSS, Warszawa.
 • Kurowski P., red. (2018b), Wartość i struktura Wsparcia Dochodowego Rodzin (według informacji cenowych dla 2016 r.), luty, IPiSS, Warszawa.
 • Kurowski P. (2018c), Zróżnicowanie minimum egzystencji oraz minimum socjalnego w układzie przestrzennym w 2017 r., "Polityka Społeczna", nr 8.
 • MCPS (2017), Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2016 rok, MCPS, Warszawa.
 • MRPiPS (2017), Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2016 r., Warszawa.
 • MRPiPS (2018), Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, styczeń, Warszawa.
 • Podgórski J. (1996), Subiektywne linie ubóstwa. Szacunek subiektywnych linii ubóstwa metodą LPL dla lat 1993 i 1994, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa, s. 111-134.
 • Rajkiewicz A. (2001), O genezie minimum socjalnego w Polsce i dalszym jego ciągu, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • Sajkiewicz B. (1998), Zróżnicowanie terytorialne kosztów wyżywienia na poziomie minimum egzystencji i minimum socjalnego, w: S. Golinowska, P. Kurowski, B. Sajkiewicz, Zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej, maszynopis, IPiSS, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2017), Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji, "Polityka Społeczna", nr 4.
 • Szczepaniak-Sienniak J. (2015), Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce, Społeczeństwo i Ekonomia 2 (4), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Szczygieł E. (2015), Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Wydawnictwo Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości", Rzeszów.
 • Szlachciak K., Szpyrka S., Zarębiak M. (2018), Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU) - 2017, Obserwatorium Integracji Społecznej, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań.
 • Tymowski A. (1973), Minimum socjalne. Metodyka i próba określenia, PWE, Warszawa.
 • Tymowski A. (2001), Z perspektywy czasu: początki "minimum socjalnego", "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • Warnaar M., Luuten A. (2009), Handbook of Reference Budgets, Nibud.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.