PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 57 | 420--431
Tytuł artykułu

Historia polskiej płacy minimalnej na gruncie teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The History of the Polish Minimum Wage Based on the Theory of Measuring Human Capital and Fair Remuneration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie wynagrodzenie to jedna z ważniejszych kwestii społeczno-ekonomicznych. To ludzie i ich kapitał tworzą wartość jednostki gospodarczej oraz są źródłem jej sukcesu. Według teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, kapitał ludzki to potencjalna zdolność do wykonywania pracy, praca to transfer kapitału do obiektów pracy, a wynagrodzenie to należność za wykonaną pracę zgodnie z jej wartością. Godziwe opłacenie kapitału ludzkiego jest gwarancją jego odtworzenia. Polska płaca minimalna została wprowadzona po raz pierwszy w 1956 roku. Jej rola w systemie płac w ciągu lat uległa licznym zmianom. Jednak zawsze jest i była to kategoria określająca minimalny gwarantowany przez państwo poziom wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie jest z jednej strony zabezpieczeniem pracowników przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej strony natomiast może być przeszkodą w zwalczaniu bezrobocia. Artykuł ma na celu przedstawienie historii płacy minimalnej w Polsce od początku jej istnienia oraz zbadanie jej zgodności z wartością kapitału ludzkiego wyznaczoną na podstawie współczesnej teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń. W pierwszej części opracowania przedstawiona jest historia polskiej płacy minimalnej oraz współczesne poglądy w kwestii kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń. W dalszej części, zgodnie z teorią kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, obliczono polską minimalną płacę godziwą oraz zbadano jej zgodność z ustawową płacą minimalną. Do realizacji celu wykorzystano metodę analityczno-opisową. Narzędziem empirycznym służącym weryfikacji były studia literatury przedmiotu oraz studia i analiza danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, remuneration is one of the most important socio-economic issues. It is people and their capital that create the value of a business unit and are the source of its success. According to the theory of measuring human capital and decent wages, human capital is a potential ability to work, work is a transfer of capital to work objects, and remuneration is a payment for work performed in accordance with its value. Good payment of human capital is a guarantee of its reproduction. The Polish minimum wage was introduced for the first time in 1956. Its role in the pay system has undergone numerous changes over the years. However, it has always been a category defining the minimum level of remuneration for work guaranteed by the state. The minimum wage is, on the one hand, securing employees against exploitation on the part of the employer, while on the other hand it can be an obstacle to combat unemployment. The article aims to present the history of the minimum wage in Poland from the beginning of its existence and to examine its compliance with the value of human capital determined on the basis of a contemporary theory of measuring human capital and fair remuneration. The first part of the study presents the history of the Polish minimum wage and contemporary views on human capital and fair remuneration. In the following, in line with the theory of human capital and wages, the Polish minimum wage is calculated and its compliance with the statutory minimum wage is examined. The analytical and descriptive method was used to achieve the goal. The empirical tools used for verification were literature studies and studies and analyses of statistical data. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
420--431
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Becker, G.S. (1975). Human Capital 2nd ed. New York: National Bureau of Economic Research.
 • Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: PWN.
 • Dobija, M. (2002a). Struktura i koszt kapitału. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 562, 59-67.
 • Dobija, M. (2002b). Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości. Przegląd Organizacji, 1.
 • Dobija, M. (2009). Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2 (13), 171-192.
 • Dobija, M. (red.). (2010). Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dobija, M. (red.). (2011). Kapitał ludzki w perspektywie ekonomiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dobija, M. (red.). (2014). Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dobija, M. (2016). Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności - laboryzm. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47 (3/2016), 25-52. DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.2
 • Kozioł, W. (2011). Rozwój rachunku kapitału ludzkiego. W: M. Dobija (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej (s. 47-81). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kurek, B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kurowski, P. (2002). Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kurowski, P. (2018). Informacja o poziomie minimum socjalnego w 2017 r. (na podstawie danych średniorocznych). Pobrane z: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum- -socjalne (2018.05.31).
 • Mincer, J. (1962). Labor force participation of married women: a study of labor supply. W: L.H. Greg (ed.), Aspects of labor economics (s. 63-105). Princeton: Princeton University Press.
 • Oliwkiewicz, B. (2016). Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47 (3/2016), 481-491. DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.35.
 • Renkas, J. (2012). Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 280-291.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.