PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 1 Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami | 221--237
Tytuł artykułu

Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju ekoturystyki na obszarach cennych przyrodniczo

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Social Capital in the Development of Ecotourism in Valuable Natural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzona analiza poznawczo-krytyczna literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że zagadnienia związane z kapitałem społecznym i jego znaczeniem w rozwoju ekoturystyki na obszarach cennych przyrodniczo nie były raczej dotychczas przedmiotem badań. Można tym samym mówić o istnieniu luki poznawczej i badawczej w tym zakresie. Dlatego w niniejszym artykule dążono do osiągnięcia celu, jakim jest zidentyfikowanie oraz ocena jakości relacji między społecznością lokalną obszarów cennych przyrodniczo, a nabywcami finalnymi usług turystycznych.(fragment tekstu)
EN
The ar ticle is theoretical and empirical in nature. The theoretical part provides a cognitive and cr itical analysis of the world lit er ature. According to the approach presented in this part, social capital built by the local community with tourists is a factor strengthening the trend in tourism, which is the development of ecotourism. The research aim of the article is to identify the evaluation the quality of the relationship between the local community of valuable natural areas and final purchasers in the tourism services market. Three research questions were formed. In order to answer them, primary research was conducted by means of a questionnaire. The results were statistically analysed using the method of averaging and factor analysis. The results indicate that despite the dominance of positive opinions about tourists, the local community refers to them mainly surface relations, based on a brief exchange of smiles or greetings or even avoids them.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Baruk A.I., Białoskurski S., Goliszek A., Iwanicka A., Komor A., Wesołowski G.(2017), Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych, WUP, Lublin.
 • Callois J.-M., Aubert F. (2007), Towards indicators of social capital for regional deve-lopment issues, "Regional Studies", nr 41, ss. 809-821.
 • Ciszewska A. (2008), Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] T. Chmielewski (red.), Problemy ekologii krajobrazu. Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: metaanalizy, modele, teorie i ich zastosowania, t. XXI, Lublin, ss. 239-250.
 • Cova B., Cova V. (2012), On the road to prosumption: marketing discourse and the de-velopment of consumer competencies, "Consumption Markets & Culture", vol. 15, iss. 2, ss. 149-168.
 • Dąbrowska A. (2018), Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach współczesnych konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 4, ss. 50-59.
 • Dąbrowska A., Ozimek I., Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach współczesnych konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 4, ss. 50-59.Dobrzańska B.
 • (2005), Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej, [w:] B. Poskrobko (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, ss. 9-24.
 • Dobrzańska B. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Goliszek A., Iwanicka A., Baruk A., Szymanowska A. (2018), Kapitał społeczny na rynku usług turystycznych, "Handel Wewnętrzny" 2018, ss. 64-72.
 • Gorlach K., Adamski T. (2007), Koncepcja rozwoju neoendogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej [w:] K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Serega (red.), Socjologia służ-ba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Wyd. UJ, Kraków, ss. 137-150
 • Harker M.J., Egan J. (2006), The Past, Present and Future of Relationship Marketing, "Journal of Marketing Management", vol. 22, nr 1/2, ss. 215-242.
 • Jalinik M. (2016), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, "Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja", nr 1, ss. 127-138.
 • Kołodziejczak A. (2016), Obszary cenne przyrodniczo - szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego gminy Sieraków, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kra-ju", nr 167, ss. 180-190.
 • Kucharska B. (2014), Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie in-nowacji w handlu detalicznym, "Studia Ekonomiczne", nr 187, ss. 220-228.
 • Kuźniar W. (2015), Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42(2), ss. 296-305.
 • Łuszczyk M. (2010), Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych[w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, M. Słowik, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Machnik A. (2010), Wybrane modele ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce, "Geoturystyka", nr 2(21), ss. 19-26.
 • Markiewicz E. (2015), W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki, "Kultura-Historia-Globalizacja", nr 17, ss. 109-121.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2016), Megatrendy kulturowe w kontekście tworzenia produktów systemowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 261, ss. 19-31.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Rostek A., Zalega (2015), Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 5, ss. 11-19.
 • Saukani N., Ismail N.A. (2018), Identifying the Components of Social Capital by Categorical Principal Component Analysis (CATPCA), "Social Indicators Research", ss. 1-25.
 • Sheth J.N. (1984), Marketing megatrends, "Journal of Consumer Marketing", vol. 1, iss. 1, ss. 5-13.
 • Spaulding T. (2012), Nie chodzi tylko o to, kogo znasz, MTBiznes, Warszawa.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny, Znak, Kraków.
 • Szreder M. (2010), Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych, "Przegląd Statystyczny", z. 4, s. 168-174.
 • Szyda B., Karasiewicz T. (2017), Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie", z. 52, nr 3, ss. 174-181.
 • Tkaczyk J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec, ss. 126-134.
 • Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880.
 • Wiśniewska M. (2012), Żywność, życie i turystyka w stylu "slow", "Zarządzanie i Finanse", 3(2), s. 161-176.
 • Varey R. J. (2013), Marketing in the Flourishing Society Megatrend, "Journal of Macro-marketing", vol. 33, iss. 4, ss. 354-368.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w., "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5), ss. 3-21.
 • Zielińska A. (2007), Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych [w:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin, ss. 162-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.