PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 62--74
Tytuł artykułu

Uprawnienie Prezesa UOKiK do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu jako instrument publicznoprawnej ochrony konsumentów na rynku finansowym

Autorzy
Warianty tytułu
Authorisation of the President of the Office of Competition and Consumer Protection (Uokik) to Present to the Court an Issue Relevant to the Case, as an Instrument of Public Law of Consumer Protection in the Financial Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza charakteru prawnego oraz przesłanek dopuszczalności uprawnienia Prezesa UOKiK do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu. Uprawnienie to należy do kategorii instrumentów administracyjnoprawnych o charakterze niewładczym oraz wypełnia szczególną rolę w całym systemie publicznoprawnej ochrony konsumentów na rynku finansowym. Domeną regulacji o charakterze publicznoprawnym jest to, że służą one celom publicznym i dobru szeroko rozumianej społeczności, dzięki czemu odgrywają fundamentalne znaczenie w tworzeniu mechanizmów prawnych zabezpieczających interesy usługobiorców w tak strategicznych sektorach obrotu gospodarczego jak rynek finansowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the legal nature and prerequisites of admissibility of the right of the President of the UOKiK to present a view that is relevant to the case. This right belongs to the category of administrative law instruments of a non-competitive nature and fulfils a special role in the entire system of public law consumer protection in the financial market. The domain of public-law regulations is that they serve public purposes and the well-being of the broadly understood community, thanks to which they play a fundamental role in creating legal mechanisms securing the interests of service recipients in such strategic sectors of economic turnover as the financial market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Banasiński C. [w:] Prawo gospodarcze publiczne. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2013.
 • Banasiński C., Piontka E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bernatt M., Opinia przyjaciela sądu (amicus curiae) jako pomocnicza instytucja prawna w orzecznictwie sądów polskich [w:] Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. Część druga, red. Ł. Bojanowski, Warszawa 2008.
 • Błachucki M. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Warszawa 2016.
 • Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000.
 • Duniewska Z., Geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013.
 • Kohutek K. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. K. Kohutek, M. Sieradzka, Warszawa 2008.
 • Koroluk S., Powałowski A. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014.
 • Kościńska T., Udział organizacji społecznych w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa 1980.
 • Kotowicz B., Sieradzka M., Prezes UOKiK - uprawnienie do występowania w roli amicus curie, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2016/5.
 • Mikłaszewicz P., komentarz do art. 76 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Misiuk T., Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972.
 • Monarcha-Matlak A., Dobro wspólne i bezpieczeństwo jako podstawowe wartości w prawie administracyjnym [w:] Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017.
 • Niechciał M., Koło ratunkowe dla konsumentów, "Rzeczpospolita" z 16.09.2016 r.
 • Nowińska E., Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców [w:] Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, red. M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa, Lublin 2014.
 • Oleś M., Formy działania administracji publicznej. Administracja [w:] Przewodnik po prawie administracyjnym, Warszawa 2016.
 • Ozimek I., Ochrona konsumentów korzystających z usług - wybrane zagadnienia, Warszawa 2012.
 • Piszcz A. [w:] Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz, red. M. Namysłowska, Warszawa 2016.
 • Sieradzka M., komentarz do art. 31d [w:] M. Sieradzka, Ochrona konkurencji i konsumentów. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2016.
 • Szczygieł J., Nowa prerogatywa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedstawienia istotnego poglądu w sprawie, s. 7, artykuł opublikowany w związku z Krajową Konferencją Konsumencką w Katowicach w dniach 9-10.05.2016, https://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje-25.html.
 • Wyżykowski B., Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych. Pierwsze doświadczenia i wnioski, Warszawa 2016.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.
 • Żurawik A., Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.