PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 17 | nr 2 (82) Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0 | 252--269
Tytuł artykułu

Enterprises' Sensitivity to the Environment from the Perspective of Competitive Advantage - Research Results

Autorzy
Warianty tytułu
Wrażliwość przedsiębiorstw na otoczenie w perspektywie przewagi konkurencyjnej - wyniki badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie wrażliwości strategicznej poprzez jej charakterystyczne cechy i umiejętności oraz jej przedstawienie w perspektywie przewagi konkurencyjnej. Cel został zrealizowany zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym poprzez prezentację wyników badań. W pierwszej części opracowania, po dokonaniu analizy i przeglądu literatury, zdefiniowano wrażliwość strategiczną i kontekst jej wykorzystania. Podstawą do wniosków empirycznych jest badanie ilościowe przeprowadzone w maju i czerwcu 2017 r. na próbie 424 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Wkład w wiedzę niniejszej pracy polega na przeprowadzeniu kompleksowego badania literatury z zakresu wrażliwości strategicznej i opisaniu związku między strategiczną wrażliwością a przewagą konkurencyjną w wymiarze empirycznym. Przedstawiono badania opisowe mające na celu pomiar wrażliwości strategicznej oraz ustalenie poziomu i znaczenia poszczególnych wskaźników wyjaśniających miary wrażliwości strategicznej. Zaprezentowano opinie respondentów dotyczące występowania poszczególnych cech w badanych przedsiębiorstwach, w zakresie ich zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Na podstawie uzyskanych wyników przeanalizowano związki korelacyjne pomiędzy poszczególnymi wymiarami wrażliwości strategicznej a przewagą konkurencyjną. Wyniki ujawniły, że znaczną większość analizowanych związków można uznać za niewyraźną. Niemniej jednak odnotować można kilka korelacji na poziomie wyraźnym, występujących między innymi pomiędzy trwałością współpracy z interesariuszami innymi niż klienci a wskaźnikami określającymi umiejętność identyfikacji i oceny szans. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to define strategic sensitivity through characteristic features and abilities, and to determine strategic sensitivity from the perspective of competitive advantage. The aim is achieved both in the form of theoretical discussion, and empirically, in the presentation of research results. After an analysis and review of literature, the definition of strategic sensitivity and the context in which it is used is presented in the first part of the study. The basis for the empirical conclusions is the quantitative research carried out in May and June 2017 on a sample of 424 medium-sized and large companies in Poland. The paper's contribution to the body of knowledge lies in a comprehensive literature study in the field of strategic sensitivity and in inspecting the relationship between strategic sensitivity and competitive advantage. The paper contains descriptive research aimed at measuring strategic sensitivity and determining the level and importance of individual indicators explaining measures of strategic sensitivity. It also presents opinions of respondents on the occurrence of individual features in the surveyed companies that affect their ability to adapt to the changing environment. On the basis of the results obtained, correlation relationships between particular dimensions of strategic sensitivity and competitive advantage have been analysed. It transpires that the vast majority of analysed relationships can be considered unclear. Nevertheless, several unambiguous correlations were found, among others those between the durability of cooperation with stakeholders other than customers, and indicators relating to the ability to identify and assess opportunities. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Strony
252--269
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • 1. Banaszyk, P. (2013). Zmiana kluczowych problemów strategicznych. In: S. Trzcieliński (red.), Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość (pp. 23-37). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 2. Boyd, B.K., & Fulk, J. (1996). Executive scanning and perceived uncertainty: a multidimensional model. Journal of Management, 22(1), 1-22.
 • 3. Bratnicki, M. (2002). Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • 4. Chiva, R., Alegre, J., & Lapiedra, R. (2007). Measuring organizational learning capability among the workforce. International Journal of Manpower, 28(3/4), 224-242.
 • 5. Doligalski, T. (2013). Zarządzania wartością klienta. Próba charakterystyki. Marketing i Rynek, 6.
 • 6. Doz, Y.L., & Kosonen, M. (2008). Fast strategy. How strategic agility will help you stay ahead of the game. London: Wharton School Publishing.
 • 7. Elenkov, D.S. (1997). Strategic uncertainty and environmental scanning: the case for institutional influences on scanning behawior. Strategic Management Journal, 18(4), 287-302.
 • 8. Gasse, Y. (1982). Elaboration on the psychology of the entrepreneur. Encyklopedia of Enterprenurship, 209-223.
 • 9. Gruszczyńska-Malec, G., & Hładoń, W. (2011). Sukces organizacji - przegląd mierników i sposobów wykorzystania. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 10. Halpern, N. (2012). Use of the social media by airports. Journal of Airline and Airport Management, 2(2).
 • 11. Jambulingam, T., Kathuria, R., & Doucette, W.R. (2005). Entrepreneurial orientation as a basis for classification within a service industry: the case of retail pharmacyindustry. Journal of Operations Management, 23, 23-42.
 • 12. Kaczmarek, B. (2013). Tworzenie organizacji inteligentnej jako nowej wartości firmy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786(64/1), "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 157-162.
 • 13. Krupski, R. (2010). Dyskusja o treści strategii. Przegląd Organizacji, 6.
 • 14. Martin, B. (1995). Foresight in science and technology. Technical Analysis of Strategic Management, (7), 139-168.
 • 15. Overby, E., Bharadwaj, A., & Sambamurthy, V. (2006). Enterprise agility and the enabling role of information technology. European Journal of Information Systems,15(2), 120-131.
 • 16. Raschke, R., & Smith, D.J. (2007). An empirical analysis of business process agility: Examining the relationship of IT on business process agility and the effects of business process agility on process outcomes. Tempe: Arizona State University, pp. 20-90.
 • 17. Sajdak, M. (2014). Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, 58-70, Wrocław.
 • 18. Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., & Grover, V. (2003). Shaping agility through digital options: reconceptualizing the role of information technology in contemporary firms. MIS Quarterly, 27(2), 237-263.
 • 19. Shin, H., Lee, J., Kim, D., & Rhim, H. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics, 168, 181-196.
 • 20. Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 21. Urbanowska-Sojkin, E. (2013a). Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 4(1), 389-402.
 • 22. Urbanowska-Sojkin, E. (red.). (2013b). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.
 • 23. Vagnoni, E., & Khoddami, S. (2016). Designing competitive activity model through the strategic agility approach in a turbulent environment. Foresight, 18(6), 625-648.
 • 24. Vargas, M.I.R. (2013). Underlying dimensions and organizational values in organizational learning. Strategy for capacity building in developing countries. Journal of Technology Management and Innovation, 8(3), 57-69.
 • 25. Vecchiato, R. (2015). Creating value through foresight: First mover advantages and strategic agility. Technological Forecasting and Social Change, 101, 25-36.
 • 26. Waśniewski, P. (2016). Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(80), part 1.
 • 27. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2003). Knowledge based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium sized businesses. Strategic Management Journal, 24(3), 1307-1314.
 • 28. Zakrzewska-Bielawska, A. (2018). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.