PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 1 Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami | 267--281
Tytuł artykułu

Przesłanki wdrażania innowacji w polskich przedsiębiorstwach budowlanych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Premises for Implementing Innovations in Polish Construction Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewaga konkurencyjna jest zdobywana dzięki kluczowym kompetencjom, wykorzystywaniu wiedzy pracowników, kreowaniu kapitału intelektualnego, kultury organizacyjnej, a także dzięki odpowiedniemu stylowi zarządzania, procesom biznesowym, wyróżniającym się produktom i innowacjom technologicznym. Niewątpliwie równie ważna jest umiejętność adaptacji do zmieniających się potrzeb i zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów oraz reagowanie na działania podejmowane przez konkurentów.(fragment tekstu)
EN
Polish enterprises, including construction, wanting to increase their attractiveness must look for and use new development factors. The following research hypothesis was assumed, which set the direction of research: thanks to the application of innovations, a building contractor can build a competitive advantage. The main goal of the conducted research was to identify the factors that decided about the implementation of innovations in Polish construction companies and those that could induce entrepreneurs to use them in the future. The results of the survey, which were carried out in 2017, illustrate the direction and intensity of the direction of changes in the competitiveness of Polish construction companies.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Bizon-Górecka J. (2007), Innowacje w budownictwie i ich ryzyko, "Przegląd budowlany", nr 3, ss. 43-47.
 • Buszko A. (2018), Identyfikacja przesłanek wdrożenia strategii TQM wśród przedsiębiorstw budowlanych, "Problemy jakości", nr 5, SIGMA-NOT.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Gust-Bardon I. (2012), Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku. Analiza wybranych zagadnień, "Ekonomia" XLIII, nr 1, Acta Universitatis Nicolai Copernici.
 • Gwizdała J. (2010), Aspekty ekonomiczne finansowania nieruchomości mieszkaniowych w okresie globalnego kryzysu finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 586, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, ss. 27-38.
 • Hamel G., Prahalad C. H. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Key J. (1986), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Gorecka U. (2018), Innowacyjność przedsiębiorstw usługowych, "Marketing i rynek", nr 9.
 • Korombel A., Nowicka-Skowron M. (2017), Innowacje i działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle krajowych i zagranicznych badań, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie", t. XVIII, z. 4/2017, ss. 9-19.
 • Madyda A. (2018), Innowacje w polskich przedsiębiorstwach sektora budowlanego, "Zarządzanie i Finanse", nr 1, ss. 83-90.
 • Matejuk J. (2005), Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie zmianami", nr 2.
 • Matwiejczuk W., Sidorowicz P., Matwiejczuk T. (2006), Działalność innowacyjna w budownictwie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Budownictwo", z. 27, Białystok, ss. 213-222.
 • Matwiejczuk W., Sidorowicz P. (2006), Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach budowlanych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Budownictwo", z. 27, Białystok, ss.205-212.
 • Moszoro B. (2008), Innowacja a granica efektywności innowacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 9.
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyd. 3, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łodź.
 • Stabryła A. (1995), Zarządzanie rozwojem firmy, Zakład Poligraficzny w Krakowie, Kraków.
 • Steinerowska-Streb I. (2014), Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne", nr 183/2014.
 • Szwiec P. (2009), Determinanty procesu innowacyjnego, "Przegląd organizacji", TNOiK, nr 9.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Trzciński R. (2018), Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w umowach przedsięwzięć budowlanych, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk, dostęp: 19 października 2018.
 • Walczak W. (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, "Master of Business Administration", nr 6 (115).
 • Zawadzki E. (2000), Poziom konkurencyjności polskiego budownictwa na tle budownictwa w krajach UE i w krajach CEFTA, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział analiz ekonomicznych, Raport nr 175.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.