PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 3 Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne | 77--89
Tytuł artykułu

Wpływ wielokulturowości na budowanie potencjału społecznego współczesnych organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Multiculturalism on the Building of the Social Potential of Contemporary Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynniki etniczne postrzegane są w organizacjach jako zjawisko nie do końca zdefiniowane. W efekcie pojawia się problem braku właściwego doceniania ich w zarządzaniu zasobami ludzkimi [Kaczmarek 2016, s. 88] i może to istotnie ograniczać budowanie potencjału społecznego instytucji. Mając na uwadze znaczenie i aktualność analizowanych zagadnień, celem artykułu jest wykazanie wpływu wielokulturowości na budowanie potencjału społecznego współczesnych organizacji. Posłużono się metodą badawczą polegającą na analizie literatury naukowej zarówno polskiej jak i obcej dotyczącej omawianego obszaru problemowego. Skoncentrowano się na definicji wielokulturowości, zaletach funkcjonowania wieloetnicznych zespołów, a także na działaniach podejmowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników pochodzących z różnych części świata. Ponadto, dokonano przeglądu literatury z zakresu problematyki potencjału społecznego, głównie w odniesieniu do definicji zjawiska i sposobów jego doskonalenia. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to define the role and importance of multiculturalism in building the social potential of an organization from the perspective of human resource management, which, according to the authors, is particularly important in managing a modern organization. Based on numerous sources, the authors prove that the challenges related to multiculturalism are large, especially when it comes to the possibility of using the advantages of multicultural teams in building the social potential of the organization. The first part of the article explains the concept of multiculturalism and its importance in managing human resources. Next, the strengths of multicultural teams are described. In the last part of the article, the authors discussed the essence of the social potential of the organizations and their activities in the scope of its development taking into account multiculturalism of employees. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Adler N., Gundersen A. (2008), International dimensions of organizational behavior, Thomson South-Western, Mason, Ohio.
 • Brewster C., Sparrow P., Vernon G. i in. (2011), International Human Resource Management [online], http://www3.ul.ie/ulearning/html%20files/global%20hrm/pdfs/International% 20Human%20Resource%20Management.pdf, dostęp: 15.11.2018.
 • Brooks Ch. (2011), Diverse staffs are happier, more productive, "Business News Daily" [online], https://www.businessnewsdaily.com/1787-staff-hiring-diversity.html, dostęp: 7 11.2018.
 • Grey J. (2013), Study finds diverse, inclusive workplaces more productive [online], https://www. mybusiness.com.au/human-resources/868-study-finds-diverse-inclusive-workplaces-moreproductive, dostęp: 07.11.2018.
 • Jabłońska U. (2014), Nowe wyzwania: zespoły wielokulturowe [online], htps://rozwojosobisty.files. wordpress.com/2008/11/zespoly-wielokuturowe.pdf, dostęp: 6.11.2018.
 • Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M. i in. (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa [w:] M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków, ss. 209-218 [online], http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM1.pdf, dostęp: 10.11.2018.
 • Kaczmarek B. (2016), Zarządzanie międzykulturowe - wybrane aspekty [w:] B. Glinkowska, Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania - procesy - wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 87-95.
 • Karna W.J., Knap-Stefaniuk A. (2018a), Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (51), ss. 143-151.
 • Karna W.J., Knap-Stefaniuk A. (2018b), Współcześni menedżerowie w zarządzaniu talentami w środowisku międzynarodowym, "Perspektywy Kultury", nr 20(1), ss. 77-95.
 • Knap-Stefaniuk A. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym - wybrane zagadnienia, "Nowoczesne Systemy Zarządzania", z. 12, nr 2, ss. 95-105.
 • Knap-Stefaniuk A., Karna W.J. (2017), Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Perspektywy Kultury", nr 16(1), ss. 101-121.
 • Knap-Stefaniuk A., Karna W.J. (2018), Multiculturalism as a challenge in the contemporary human resource management [w:] O. Prokopenko, R. Holmberg, O. Kotenko Human capital management. Innovative aspects of transformational economies, Bielsko-Biała, ss. 59-73.
 • Knap-Stefaniuk A., Burkiewicz Ł. (2018), Contemporary leadership in the context of multiculturalism - challenges for human resource management, "Scientia et Societas", nr 2, ss.113-122.
 • Koc J. (2014), Wielokulturowość to spore wyzwanie dla zespołów ds. personalnych z sektora SSC/BPO. HR-owcy sobie jednak nieźle radzą. Jak zarządzać zespołem, w którym pracują przedstawiciele ponad 30 państw? [online], https://www.pulshr.pl/bpo/w-wielokulturowosci-kadr-tkwi-sila-branzy-sscbpo-jak-wykorzystac-potencjal-multinarodowegozespolu,22845.html, dostęp: 5.03.2018.
 • Kopertyńska M.W. (2018), Funkcjonowanie zespołów wielokulturowych w przedsiębiorstwach -doświadczenia badawcze, "Management Forum", vol. 6, no. 2, ss. 16-22.
 • Kostera M. (2008) (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kubica I. (2012), Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo [w:] S.A. Witkowski, M. Stor (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Problemy zarządczo-psychologiczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", t. 2, nr 249, ss. 291-301.
 • Lelek K. (2018), Zarządzanie wiedzą i potencjał społeczny w kontekście jej rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 54 (2), ss. 356-364.
 • Marquardt M. J., Horvath L. (2001), Global teams: How top multinationals span boundaries and cultures with high-speed teamwork, Nicholas Brealey Publishing, Boston.
 • Matsumoto D.R., Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Mendryk I., Tor A. (2017), Kierownicy wobec zarządzania różnorodnością - wyniki badań pilotażowych, "Akademia Zarządzania", nr 1, ss. 1-17.
 • Mikuła B. (2014), Rozwój potencjału społecznego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opartej na wiedzy [w:] A. Stabryła, S. Wawak (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, Kraków, ss. 81-96.
 • Pabian A. (2008), Zarządzanie personelem międzynarodowym. Wybrane uwarunkowania kulturowe [w:] P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 95-104.
 • Parekh B.C. (2006), Rethinking multiculturalism. Cultural diversity and political theory, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Pasieczny J. (2010), Racjonalność korporacji - wybrane aspekty [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice, ss. 100-108.
 • Robak E. (2016), Lojalność pracowników a zarządzanie potencjałem społecznym współczesnych organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", t. 2, nr 24, ss. 82-95 [online], http://www.zim.pcz.pl/znwz, dostęp: 10.11.2018.
 • Rock D., Grant H., Grey J. (2016), Diverse teams feel less comfortable - and that's why they perform better [online], https://hbr.org/2016/09/diverse-teams-feel-less-comfortable-and-thats-why-theyperform-better, dostęp: 05.11.2018.
 • Sadowski A. (2016), Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (82), ss. 69-82.
 • Schneider S., Barsoux J.L. (2003), Managing Across Cultures, Prentice-Hall, London.
 • Senge P. (2002), Piąta dyscyplina - materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Simpson D. (2008), Zalety i wady zróżnicowania personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych [w:] P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 105-112.
 • Stańczyk S. (2008), Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szaban J.M. (2012), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Szańca A. (2013), Rola międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w projektach wielokulturowych [w:] J. Rymaczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", t. 2, nr 315, ss. 289-298.
 • Tirmizi S.A. (2008), Towards understanding multicultural teams [w:] C.B. Halverson, S.A. Tirmizi (red.), Effective multicultural teams: theory and practice, Springer-Verlag New York Inc., New York, s. 5.
 • Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-mentor", nr 3 (40), ss. 11-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.