PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 25 | 46--62
Tytuł artykułu

Zmiana struktury towarowej polskiego eksportu w ujęciu wartościowym w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Change in the Commodity Structure of Polish Exports in Terms of Their Value in the First Years after Poland's Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polski eksport od zmian systemu gospodarczego rozpoczętych w 1989 roku notuje dynamiczny wzrost wartości. Zjawisko to można podzielić na kilka istotnych okresów, w których następowały znaczące przyrosty wartości eksportu. Jednym z nich była akcesja do Unii Europejskiej, a tym samym uczestnictwo w jednolitym rynku, które otworzyło przed przedsiębiorcami nowe możliwości rozwoju. Analiza struktury towarowej polskiego eksportu w okresie okołoakcesyjnym była już przedmiotem badań, jednak dostępna literatura ograniczała się do wskazania głównych grup towarowych polskiego eksportu i fluktuacji wartości ich sprzedaży. W niniejszym opracowaniu opisano ten aspekt, analizując zmiany wartości sprzedaży wszystkich grup towarowych na podstawie podziału zagregowanego w nomenklaturze scalonej CN. Odpowiada ono zatem na pytania związane z najbardziej dynamicznymi sektorami w polskim eksporcie, wartością ich sprzedaży, a także zmianami, jakie nastąpiły w wartości sprzedaży w wyniku członkostwa w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish exports have been recording dynamic growth in value since the changes in the economic system which began in 1989. This phenomenon can be divided into several important periods in which significant increases in the value of exports took place. Poland's accession to the European Union was a crucial moment as it allowed the country to participate in the single market and it opened new development opportunities to entrepreneurs. The commodity structure analysis of Polish exports during the accession period was the subject of research. However, the literature available in this area was limited to indicating the main commodity groups of Polish exports and the fluctuations in the value of their sales. The paper describes this aspect by analysing the changes in the sales value of all product groups which are based on the aggregated division in the Combined Nomenclature (CN). Therefore, it answers questions related to the most dynamic sectors of Polish exports and the value of their sales, as well as the changes that have occurred in the value of sales as a result of Poland's membership in the European Union.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Transportu
Bibliografia
 • Bielska A. (red.) (2007), Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów społeczno gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Cieślik E. i in. (2015), Struktura towarowa handlu zagranicznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Ekonomiczne Aspekty Integracji Wybranych państw Europy Środkowo Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Czaja I., Wach K. (2009), Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, Kraków.
 • Davidson C., Matusz S., Shevchenko A. (2008), Globalization and firm level adjustment with imperfect labor markets, "Journal of Internationl Economics", No. 75 (2), Amsterdam.
 • Fronczek M. (2013), Tendencje w polskim handlu zagranicznym na tle handlu światowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 57, Szczecin.
 • Gostomski E., Michałowski T. (2017), Handel światowy przed globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym i po nim, Studia Oecnomica Posnaniensia, Poznań.
 • Hausner J. (red.) (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Inwestycje bezpośrednie - zagraniczne, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/home.aspxf=/publikacje/zib/zib.html (data dostępu: 10 stycznia 2019).
 • Molendowski E. (2014), Akcesja Polski do UE i jej wpływ na strumienie handlu z nowymi państwami członkowskimi (UE-10), "Studia i Materiały", r. 18, nr 1, Warszawa.
 • Molendowski E., Polan W. (2013), Zmiany struktury handlu zagranicznego nowych państw członkowskich (UE-10) w latach 2000-2011 - konwergencja do wymogów jednolitego rynku europejskiego, "Trends in the World Economy", t. 5, Szczecin.
 • Pisarski M. (2013), Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera, "Ekonometria", 4(42) 2013, Wrocław.
 • Polan W. (2017), Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015 - w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku, "Studia i Prace" WNEiZ US, 2017, nr 49, Szczecin.
 • Polan W. (2015), Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 946, Kraków.
 • Roczniki statystyczne handlu zagranicznego 1992-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Sporek T. (2006), Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego Polski po włączeniu w struktury Wspólnot Europejskich, "Studia Europejskie", nr 1, Warszawa.
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990 - 2018, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html (data dostępu: 31 stycznia 2019).
 • Wieloński A. (2010), Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 15, Warszawa -Kraków 2010, Kraków.
 • Wilkowicz Ł., Tomaszkiewicz B. (2013), Innowacyjna Gospodarka: Kto dostał najwięcej pieniędzy?, "Dziennik Gazeta Prawna", https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/679690,innowacyjna-gospodarka-kto-dostal-najwiecej-pieniedzy.html (data dostępu: 31 stycznia 2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.