PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 1 Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems | 47--60
Tytuł artykułu

Postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurial Attitudes among Young People
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość to zagadnienie interdyscyplinarne, różnorodnie definiowane, w zależności od dziedziny nauki. Od kiedy pojęcie to stało się przedmiotem rozważań naukowych, pojawia się pytanie: Czym w praktyce jest przedsiębiorczość? Przemiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju wpłynęły m.in. na transformację rynku pracy. Skutki tych zmian najbardziej odczuwają ludzie młodzi. To właśnie oni stają przed wyborem swojej drogi zawodowej i wchodzą na rynek pracy. W tej grupie społecznej postawy przedsiębiorcze powinny być rozwijane w takim kierunku, aby młody człowiek był aktywny i kreatywny. Niestety, coraz częściej obserwuje się zanikanie cech przedsiębiorczych, a działania jednostek są mechaniczne i bierne. Przedsiębiorczość osób młodych, czyli m.in. chęć i gotowość do podjęcia w przyszłości pracy, jest we współczesnym świecie uznawana za ważny element rozwojowy. Dlatego istotnym staje się podjęcie tego tematu z młodzieżą, która za chwilę znajdzie się na rynku pracy. Celem artykułu jest analiza wybranych koncepcji i aspektów analizowanej tematyki. Szczególną uwagę poświęcono analizie postaw przedsiębiorczych ludzi młodych, co weryfikowano wynikami badań empirycznych, dotyczących poglądów na przedsiębiorczość uczniów klas maturalnych krakowskich szkół. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship is an interdisciplinary and diversely defined issue, depending on the field of science. Since the concept became the subject of scientific reflection, the question arises: what is entrepreneurship in practice? Socio-economic changes in our country influenced, among other things, the transformation of the labour market. The effects of these changes are mostly felt by young people. It is they who face a career choice and enter the labour market. In this social group, entrepreneurial attitudes should be developed in such a direction that the young person is active and creative. Unfortunately, the disappearance of entrepreneurial features is being increasingly observed, and the actions of individuals are mechanical and passive. Entrepreneurship of young people, i.e. willingness and readiness to undertake work in the future, is considered an important development element in the modern world. Therefore, it is important to take up the subject of entrepreneurship among young people who will soon be on the labour market. The aim of the article is to analyse selected concepts and aspects of the topic studied. Particular attention is devoted to the analysis of entrepreneurial attitudes of young people, which verified the results of empirical research on the views of students on entrepreneurship classes matriculation schools in Krakow. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Austin, J., Stevenson, H., Wei-Skillem, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different or both?. Entrepreneurship: Theory and Pratice, 30(1), 1-22.
 • Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921.
 • Bieniok, H. (2012). Sekrety bogacenia się. Bądź przedsiębiorczy i zbuduj swoją niezależność finansową. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Brzozowska, A., Glinka, B., Pasieczny, J. (red.) (2012). Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Brzozowska, A. (2016). Teorie przedsiębiorczości. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Cantillon, R. (1931). Essai Sur la Nature du Commerce en General. London: Macmillan.
 • Casson, M. (1982). The entrepreneur. Totowa, NJ: Barnes and Noble Books.
 • Cromie, S. (2000). Assessing entrepreneurial inclination: Some approaches empirical evidence. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(1), 7-30.
 • Drayton, B. (2002). The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business. California Management Review, 44(3), 120-132.
 • Drucker, P.F. (1994). The age of social transformation. Atlantic Monthly, 274, 53-80.
 • Griffin, R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Hannan, M., Freeman, J.H. (1984). Structural inertia and organizational change. American Sociological Review, 49, 149-64.
 • Hart, S.L., Christensen, C.M. (2002). The great leap. Sloan Management Review, 44(1), 51-56.
 • Hisrich, R.D., Peters, M.P. (1992). Entrepreneurship. Boston: Irvin.
 • Jeremczuk, K. (red.) (2010). Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego.
 • Kaczmarzyk, K. (2008). Przedsiębiorczość jako sposób myślenia i działania. Warszawa: Promotor.
 • Kirzner, I. (1997). Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. The Journal of Economic Literature, 35, 60-85.
 • Klimek, J., Klimek, S. (2010). Przedsiębiorczość bez tajemnic. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Klucznik-Törő, A. (2012). Nauczanie przedsiębiorczości w świetle światowej literatury przedmiotu. E-mentor, 5(47), 25-28. Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor47.pdf
 • Knight, P.T. (2001). Employability and quality. Quality in Higher Education, 7(2), 93-95.
 • Kotarbiński, T. (2000). Traktat o dobrej robocie. W: T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 • Marshall, A. (1890/1930). Principles of economics. London: Macmillan and Company.
 • Matusiak, K.B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, praktyka i instytucje. Łódź: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB.
 • Mellor, R.B., Coulton, G., Chick, A., Bifulco, A., Mellor, N., Fisher, A. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Moczydłowska, J., Pacewicz, I. (2007). Przedsiębiorczość. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 • Nowak, M., Musiał, H. (2005). Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych. W: D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania. Szczecin: Katedra Mikroekonomii US.
 • Pszczółkowski, T. (1982). Dylematy sprawnego działania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Rauch, A., Frese, M. (2007). Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(4), 353-385.
 • Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C., Hunt, H.K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 15(4), 13-32.
 • Santos, F.M., Pache, A.C., Birkholz, C. (2015). Making hybrids work: Aligning business and organizational design for social enterprises. California Management Review, 57(3), 36-58.
 • Say, J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Seelos, C., Mair, J. (2005). Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the poor. Business Horizons, 48(3), 241-246.
 • Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 • Smith, B.R., Stevens, C.E. (2010). Different types of social entrepreneurship: The role of geography and embeddedness on the measurement and scalin of social value. Entrepreneurship and Regional Development, 22(6), 575-598.
 • Sobiecki, R. (red.) (2003). Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Difin.
 • Szara, K., Pierścieniak, A. (2011). Przedsiębiorczość akademicka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Targalski, J., Francik, A. (2009). Przedsiębiorczość zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.