PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 3 Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne | 157--170
Tytuł artykułu

Oczekiwania reprezentantów najmłodszych pokoleń na rynku pracy dotyczące relacji z przełożonymi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expectations of Representatives of the Youngest Generations on the Labor Market Regarding Relations with Superiors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań młodych pracowników z pokolenia Y i pokolenia Z dotyczących relacji z przełożonymi i wskazanie możliwości wykorzystania przez menedżerów czynników decydujących o kształtowaniu pozytywnych relacji z podwładnymi należącymi do tych generacji. Tak sformułowanemu celowi podporządkowana została struktura opracowania. W pierwszej części ukazano charakterystykę przedstawicieli pokolenia Y i pokolenia Z, uwzględniając ich oczekiwania dotyczące pracy, a zwłaszcza - relacji w miejscu pracy. Poruszane kwestie opisano, odwołując się do literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawionych tam badań z tego zakresu. Druga część artykułu zawiera wyniki badań ankietowych, którym poddano osoby należące do najmłodszych generacji na rynku pracy i które uzupełniono informacjami pochodzącymi z przeprowadzonych wywiadów grupowych. (fragment tekstu)
EN
Among the many factors affecting the modern labor market, generational changes are important as they constitute a key aspect determining the effectiveness of human capital management in organizations. The study focuses on the relationship between employees from the youngest generations on the labor market and their superiors. Characteristics of these young employees and their functioning in the work environment cause that the management of people from these generations is often a challenge for the managers. The aim of the article is to identify the expectations of young workers from Y and Z generations concerning relations with superiors and to indicate the possible use by managers of the factors shaping positive relationships with these subordinates. In describing this issue, reference was made to the subject literature and the results of research and reports illustrating the expectations of these employees regarding work and especially relations at the workplace. The research part of the study presented the results of surveys with people from the youngest generations on the labor market, which were supplemented with information from group interviews. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Aniszewska G. (2015), Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, "Marketing i Rynek", nr 1.
 • Deloitte (2015), First Steps into the Labour Market. International Survey of Students and Graduates Central Europe, Deloitte [online], www.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/careers/hu-ce-first-steps-2015.pdf, dostęp: 10.10.2018.
 • Deloitte (2017), Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji, Deloitte University Press [online], www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html, dostęp: 18.10.2018.
 • Kaczyńska M., Kałuziak K., Stankiewicz-Mróz A. (2015), Motywowanie pozapłacowe jako czynnik budowania zaangażowania pracowników z pokolenia Y, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 60, nr 1200.
 • Lewandowski M., Kirov N., Andrian K. i in. (2017), Czy i jak nowe pokolenia redefiniują system firmowych wartości, "Personel i Zarządzanie", nr 11.
 • Kmiotek K. (2012), Pokolenie Y jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 19, nr 2.
 • Robak E. (2017), Expectations of Generation Y Connected with Shaping the Work-Life Balance. The Case of Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 8, no. 4.
 • Robak E. (2018), Factors Influencing the Relations between Employees from Generation Y and their Superiors, Book of Proceedings, ICoM 2018, 8th International Conference on Management [w:] F. Bylok A. Albrychiewicz-Słocińska, L. Cichobłaziński (red.), Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Robak E., Albrychiewicz-Słocińska A. (2017), Shaping the Image of the Employer in Relation to Representatives of Generation Y - Selected Organizational Practices [w:] I. Siriner, S.A. Koc, H. Yildiz (eds.), Current Debates in Economics & Econometrics, IJOPEC Publication, London.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (red.) (2014), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 • Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2014), Pokolenie Z na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 350.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.