PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development | 95--110
Tytuł artykułu

Planowanie rozwoju lokalnego jako samorządowe narzędzie kształtowania funkcji usługowej gminy Moryń

Autorzy
Warianty tytułu
Local Development Planning as a Local Government Tool for Shaping the Service Function of the Moryń Commune (Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera przegląd zagadnień dotyczących problematyki planowania rozwoju funkcji usługowej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Moryń. Pokazano korzyści, jakie daje lokalnej gospodarce opracowanie strategii rozwoju funkcji usługowej, oraz wskazano kierunki działania strategicznego na podstawie inwentaryzacji dostępnych zasobów endogenicznych. Ponadto pokazano, jak analizowana gmina drogą ewolucji i przemian strategicznych z realizacji funkcji rolniczej poprzez funkcję rolniczo-usługową przeszła do realizacji funkcji usługowej w dziedzinie turystyki. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu stanowią uzupełnienie podobnych badań prowadzonych w innych gminach województwa zachodniopomorskiego oraz w całej Polsce. Problematyka badań nad rozwojem funkcji usługowej dla konkretnej gminy oraz przygotowana na jej potrzeby inwentaryzacja zasobów endogenicznych mają charakter unikatowy i oryginalny.(abstrakt oryginalny)
EN
The study provides an overview of issues related to the development of the service function development problem at the local level, with particular emphasis on issues related to the development and implementation of a local development strategy based on the example of the Moryń commune (Poland). The benefits of the development of the service function's development strategy for the local economy are shown, as well as the directions of strategic action based on the inventory of available endogenous resources. In addition, it shows how the analysed commune, through evolution and strategic changes from the implementation of the agricultural function through the agricultural and service function, has moved to the service function in the field of tourism. Research carried out for the purposes of preparing this presentation and the article on its basis is a supplement to similar research conducted in other communes of the Zachodniopomorskie Voivodeship and throughout Poland. The research on the development of the service function for a given commune and the inventory of endogenous resources prepared for its needs are unique and original.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Głąbiński, Z., Duda, T., Szostak, D. (2017). Strategia rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku. Karlino.
 • Głąbiński, Z., Szostak D., Zalewski, T. (red.) (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: CeDeWu.
 • Grabowska, A. (2016, 15 marca). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Pozyskano z www.ue.katowice.pl
 • Jarmuż, S., Tarasiewicz, M. (2017). Alfabet mitów menadżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Majewska, J. (2012). Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2009). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46.
 • Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2003). Produkt turystyczny - miejsce. Turyzm, 1. Za: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk. (2005). Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Strategia rozwoju gminy Moryń na lata 2016-2022 (2019, 15 kwietnia). Urząd Miejski w Moryniu. Pozyskano z http://bip.moryn.pl/strony/5600.dhtml
 • Szostak, D. (2004). Rola lokalnej polityki turystycznej w tworzeniu i promocji markowych produktów turystycznych. W: A. Panasiuk (red.). Markowe produkty turystyczne. Szczecin-Niechorze: Katedra Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Szostak, D. (2011). Finansowanie inwestycji turystycznych - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 666, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 19.
 • Szostak, D. (2016). Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego. Marketing i Zarządzanie, 4(45).
 • Szostak, D. (2017). Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń. Marketing i Zarządzanie, 1(47).
 • Szostak, D., Zalewski, T. (2017). Tworzenie lokalnych produktów turystycznych na bazie potencjału endogenicznego na przykładzie gminy Moryń. Roczniki Chojeńskie, 9.
 • Sztando, A. (2015). Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce. Nauki o Zarządzaniu, 4(25).
 • Tokarz, A. (2003). Ekonomika usług. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Witkowski, K., Starościc, D. (2008). System infrastruktury społecznej gminy. Sulechów: Instytut Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 • Ziółkowski, M. (2015) (2018, 24 kwietnia). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Pozyskano z pressto.amu.edu.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.