PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 3 Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne | 211--226
Tytuł artykułu

Profil kompetencji kadry kierowniczej jako determinanta procesu implementacji koncepcji uczelni przedsiębiorczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profile of Managers' Competences as a Determinant of the Process of Implementing the Concept of an Entrepreneurial University
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji uczelni przedsiębiorczej oraz ograniczeń w jej implementacji. Na etapie konceptualizacji badań przyjęto hipotezę, że barierą we wprowadzaniu koncepcji uczelni przedsiębiorczej mogą być deficyty kompetencyjne kadry zarządzającej podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, którymi w uczelni wyższej są wydziały. Deficyty kompetencyjne mogą być skutkiem m.in. wyraźnego zapóźnienia w rozwoju funkcji personalnej w szkołach wyższych. Skutkują one tym, że dobory na stanowiska kierownicze w uczelni nie są poprzedzone bilansami kompetencyjnymi, a ścieżki karier nie zostają wpisane w uczelniane programy rozwoju kadry, które w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w uczelni rzadko kiedy występują. Konieczność wprowadzania zmian w uczelniach wymusza przede wszystkim bardzo wyraźne oparcie procesu kierowania na kompetencjach przywódczych [Spendlove 2007, ss. 407-417]. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present the concept of an entrepreneurial university and the limitations in its use. In the paper the hypothesis hat the difficulties in the implementation of the aforementioned concept may result from university managers' management deficits functioning at the middle management level was adopted. The paper presents the results of pilot research which aim was to identify a competence profile of the departments managers . The diagnosed profile was compared with the competence model of the department managers. This allowed to identify a competence gap which may be a limitation for the implementation of the concept of entrepreneurial university. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Amey M. J. (2006), Leadership in higher education, "Change Magazine", no. 38(6).
 • Barriball L. K., While A. (1994), Collecting data using a semi-structured interview: A discussion paper, "Journal of Advanced Nursing", no. 19.
 • Boyatzis R.E., Thiel K., Rochford K. et al. (2017), Emotional and Social Intelligence Competencies of Incident Team Commanders Fighting Wildfires, "The Journal of Applied Behavioral Science", vol. 53, issue 4.
 • Bugalska A. (2018), Model kompetencji dla uczelni [online], https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/model-kompetencyjny-dla-uczelni/, dostęp: 18.11.2018.
 • Clark B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transition, Emerald, Bingley.
 • Clark B.R. (2005), Sustaining Change in Universities. Continuities in Case Studies and Concepts, The Society for Research into Higher Education & Open University Press, Mc Graw-Hill, Maidenhead, Berkshire.
 • Du Toit A. (2007), Making sense through coaching, "Journal of Management Development", vol. 26, iss. 3.
 • Kendrick J. (2011), Transformational Leadership. Changing Individuals and Social Systems, "Professional Safety", no. 56(11).
 • Krupski R. (2005), Elastyczność organizacji [w:] J. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku super elastycznej organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski S. (2001), Szkoły wyższe - przykład organizacji nieinteligentnych? [w:] H. Grajewska-Rychlik (red.), Tworzenie organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Lans T., Blok V., Wesselink R. (2014), Learning Apart Together: Towards an Integrated Competence Framework for Sustainable Entrepreneurship in Higher Education, "Journal of Cleaner Production", no. 62.
 • Leja K. (2006), Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy, "Nauka i Szkolnictw o Wyższe", nr 2/28.
 • Maliszewski W. (2007), Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1 /29.
 • Maliszewski W. (2009), Współbrzmiące kierowanie w szkole wyższej (edukacji) w perspektywie teorii kompetencji i koncepcji F. Scholtz von Thuna [w:] K. Błaszczyk, M. Drzewowski, W. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • McNay L. (1995), From the Collegial Academy to Corporate Enterprise: The Changing Culture of Universities [w:] T. Schuller (red.), The Changing University?, SRHE and Open University Press.
 • Melosik Z. (2012), Uniwersytet a komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty, "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja", nr 1.
 • Nanjundeswaraswamy T.S., Swamy D.R. (2014), Leadership styles, "Advances In Management", no. 7(2).
 • Newman J.H. (1990), Idea uniwersytetu, PWN, Warszawa.
 • Norton L. (2010), Flexible leadership: An integrative perspective, "Consulting Psychology Journal: Practice and Research", vol. 62.
 • Sharrock G. (2012), University management: new finance models need better equipped leaders [online], https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2012/sep/26/university-management-professional-development-australia, dostęp: 2.11.2018.
 • Spendlove M. (2007), Competencies for effective leadership in higher education, "International Journal of Educational Management", vol. 21, iss. 5.
 • Trow M. (1993), Managerialism and the Academic Profession: the case of England [online], https://escholarship.org/uc/item/4m6590m6, dostęp: 24.01.2019.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668).
 • Williams G., Kitaev I. (2005), Overview of National Policy Contexts for Entrepreneurialism in Higher Education Institutions, "Higher Education Management and Policy", no. 17.
 • Wolverton M., Smith Z. (2010), Higher education leadership competencies: Quantitatively refining a qualitative model, "Journal of Leadership & Organizational Studies", no. 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.