PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 38(1) | 37--44
Tytuł artykułu

Znaczenie działalności edukacyjnej w rozwoju turystyki wiejskiej w województwie kujawsko-pomorskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Educational Activity in the Development of Rural Tourism in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary wiejskie w szczególny sposób obrazują dziedzictwo kulturowe kraju. Prowadzenie gospodarstw agroturystycznych wywiera wpływ na edukację, utrwalanie i promowanie walorów kulturowych oraz ich zależności we współczesnym świecie. Oferta turystyki wiejskiej oparta jest głównie na walorach krajobrazowych. W artykule szczególną uwagę poświęcono jej uwarunkowaniom społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Czynniki te na obszarach wiejskich mogą utrudniać zrównoważone gospodarowanie zasobami wsi. Przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekonomicznej i społecznej oraz ochrony środowiska są jednoznaczne z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. W perspektywie będą przyczyniać się do wzrostu wiedzy dotyczącej właściwego zarządzania majątkiem naturalnym. Celem opracowania było zaprezentowanie poziomu edukacji rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz wykorzystania ich działalności w kierunku przygotowania programów edukacyjnych dla odwiedzających w ramach spędzania wolnego czasu poprzez zabawę, rekreację i korzystanie z walorów turystycznych na wsi, co przyniesie obopólne korzyści dla gości i społeczności wiejskich. Dokonano opracowania praktycznego zastosowania wiedzy w odniesieniu do użycia technologii w pozyskiwaniu energii odnawialnej oraz wykorzystywania wody w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych. W badaniach potwierdzono, że istotnym elementem wpływającym na kształtowanie świadomości stosowania zasad zrównoważonego rozwoju są czynniki edukacyjne oraz dostęp do kształcenia osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne z możliwością dalszego przekazu odbiorcom usług turystycznych. W praktyce wprowadzono ofertę edukacyjną tylko w 8,6% gospodarstwach agroturystycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas are a particular reflection of the region's cultural heritage. The establishment of agritourism farms has an impact on education and affects the consolidation and promotion of cultural values and their dependencies in today's world. Rural tourism is based on environmental values. This paper pays particular attention to social, economic and environmental conditions. In rural areas, these factors may hinder the sustainable management of rural resources. In practice, education in the area of economic and social development and environmental protection means complying with sustainable development principles. To ensure sustainable development, extensive education is required on how to properly manage natural resources. The purpose of this presentation is to analyze the significance of educational activities in the development of rural tourism in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship based on research findings. This paper also shows how to make practical use of knowledge developed based on technologies employed in renewable energy generation and on the use of water resources in running agritourism farms. The awareness of how to comply with sustainable development principles is determined by educational factors; it depends on whether the owners of agritourism farms have general access to education and are able to further communicate their knowledge to the tourists. In practice, educational services were offered only by 8.6% of agritourism farms.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Poland
Bibliografia
 • Basińska-Zych, A., Hołderna-Mielcarek, B. (2017). Social and Economic Conditioning of Recreational Activity and Migration of Inhabitants of the Poznań Metropolis [Społeczno- ekonomiczne uwarunkowania aktywności i migracji rekreacyjnych mieszkańców metropolii ji rekreacyjnych mieszkańców metropolii]. Studia Periegetica, 4(20), 39-64.
 • Czerna-Grygiel, J. (2010). Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej. W: B. Kryk (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne (s. 73-91). Szczecin: Wyd.: US.
 • Dacko, M., Płonka, A., Prus, P. (2018). Młodzież akademicka względem idei rozwoju zrównoważonego. Rocz. Nauk. SERiA, XX(1), 24-29. http://doi.org/10.5604/01.3001.00 11.7224.
 • Drzewiecki, M. (1995). Agroturystyka - założenia, uwarunkowania, działania. Bydgoszcz: Inst. Wyd. "Świadectwo".
 • Foryś, G. (2016). Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • GUS (2015). Turystyka, seria: Informacje i Opracowania Statystyczne z lat: 2010-2015.
 • Hoły, M. (2005). Wpływ położenia gminy na proces edukacji młodzieży wiejskiej z obszaru Małopolski. Kult. Eduk., 3, 105-119.
 • Jankowski, D. (2007). Edukacja wobec zmiany. Warszawa: Wyd. Adam Marszałek.
 • Knecht, D. (2009). Agroturystyka w agrobiznesie. Warszawa: Wyd. C.H.Beck.
 • Krzyżanowska, K. (2013). Innowacyjność w turystyce wiejskiej. W: K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.), Innowacje w rozwoju turystyki. (s. 9-18). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Mańko, S., Rudnicki, F. (2001). Analiza strategiczna wybranych obszarów rolniczych. W: F. Rudnicki, Z. Skinder (red.), Analiza strategiczna obszarów rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim. (s. 7). Bydgoszcz: Wyd. ATR.
 • Marcinkiewicz, C. (2013). Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 1, 21-35. Pobrane z: https://www.humanitas.edu.pl/ resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_ zeszyt/Zarz%201_2013%20podzielone/marcinkiewicz. Pdf
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2015). Ogólnopolska Sieć Zagrod Edukacyjnych. Katalog 2015. Warszawa: MRiRW. Pobrane z: http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/ zagrody_edukacyjne.pdf
 • Pałka, E., Wrońska-Kiczor, J. (2012). Alternatywne formy turystyki jako nowe trendy w popycie turystycznym. W: E. Longiewska-Wijas (red.), Popyt Turystyczny. Szczecin: Wyd. Nauk. US.
 • Prus, P. (2002). Możliwości zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, IV, 5, 124-128.
 • Prus, P., Roman, M., Ramczykowska, A. (2017). Czynniki przyrodniczo-rolnicze i ekonomiczne determinujące rozwój agroturystyki w powiecie kościerskim. Zesz. Nauk. WSE, 3(26), 96-107.
 • Roman, M. (2015). Agritourism farms owners' competence in running their economic activities. Pol. J. Manage. Stud., 11, 1, 136-146.
 • Roman, M., Prus, P. Ramczykowska, A. (2017). Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski District. Rocz. Nauk. SERiA, XIX, 1, 151-157.
 • Sikora, J. (1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Warszawa: Wyd. WSiP.
 • Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Szarek, S. (2006). Zarys ekonomiki i organizacji gospodarstwa agroturystycznego. Siedlce: Wyd. AP.
 • Zagroda Edukacyjna (b.d.) Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych. Pobrane z: http://www.zagrodaedukacyjna. pl/index.php?option=com_content&view= article&id=8&Itemid=9
 • Zawisza, S., Orzłowska, A. (2008). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości mieszkańców wsi w gminie Chojnice. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej (s. 95-105). Warszawa: Wyd. SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.