PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 3 Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne | 239--251
Tytuł artykułu

Era cyfryzacji - implikacje dla zarządzania kapitałem ludzkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Era of Digitalization - Implications for Human Capital Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cyfryzacja to zjawisko o ogromnym potencjale, niestety nie tylko interpretowanym w kategoriach pozytywnych. Jak zauważa J. Pieriegud, "cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów, która otwiera nowe możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, a zarazem niesie ze sobą niepewność oraz różnego rodzaju zagrożenia związane między innymi ze społecznymi skutkami automatyzacji procesów wytwórczych czy szeroko rozumianym bezpieczeństwem" [Pieriegud 2016, s. 11]. Dostrzeżenie tej dualności stało się inspiracją do przygotowania niniejszego artykułu, którego wiodącym celem jest wyeksponowanie konsekwencji wynikających z rosnącej atrakcyjności sektora nowoczesnych technologii dla rynku pracy, organizacji oraz pracowników funkcjonujących w nowych realiach. (fragment tekstu)
EN
With the increasing volume of information in electronic environment, expectations from computers to perform more intelligent tasks are becoming an inevitable need. During the last decades, dramatic advances in Information and Communication Technology (ICT) have allowed the human race to generate, process, and share the increasing amounts of information in new ways. In the age of science and technology progresses, especially in computer field, many organizations and industries use computers as an aid tool. Also this technology has a deep effect on the labour market model and HR management, and provides a new direction for it. The main aim of the article is to explore what are the main implications of digitalization for the present labour market, organizations and Human Capital Management in new realities. The article is based on a critical analysis of the latest literature on the topic in the form of books, scientific articles and web reports. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczewski P. (2018), Ku dojrzałości cyfrowej organizacji inteligentnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 161.
 • Augustyniak M. (2014), Wpływ cyberprzestrzeni na kierunki przemian społecznych w przewidywaniach Alvina Tofflera [w:] Z. Dacko-Pikiewicz, M. Walancik (red.), Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków.
 • Ayios A., Harris L. (2005), Customer Relationships in the E-Economy: Mutual Friends or Just a Veneering?, "Qualitative Market Research: An International Journal", vol. 8, issue 4 [online], https://doi.org/10.1108/13522750510619805, dostęp: 21.11.2018.
 • Babik W. (2010), O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym [online] http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/babik.pdf, dostęp: 25.11.2018.
 • Bouwman H., Nikou S., Molina-Castillo M.C. i in. (2018), The Impact of Digitalization on Business Models, "Digital Policy, Regulation and Governance", vol. 20, no. 2.
 • Bruyne E.D., Gerritse D. (2018), Exploring the Future Workplace: Results of the Futures Forum Study, "Journal of Corporate Real Estate", vol. 20, issue 3 [online], https://doi.org/10.1108/JCRE-09-2017-0030, dostęp: 23.11.2018.
 • Cheng S., Zhang Q., Qin Q. (2016), Big Data Analytics with Swarm Intelligence, "Industrial Management & Data Systems", vol. 116, issue 4 [online], https://doi.org/10.1108/IMDS-06-2015-0222, dostęp: 25.11.2018.
 • CISCO (2017), Cisco Mobile Visual Networking Index (VN I) [online], https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/press/press-information-2017/20170223b.html, dostęp: 25.11.2018.
 • Das K. (2018), Integrating Resilience in a Supply Chain Planning Model, "International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 35, issue 3 [online], https://doi.org/10.1108/IJQRM-08-2016-0136, dostęp: 15.11.2018.
 • Deloitte University Press (2017), Zmiana zasad w erze cyfryzacji. Trendy HR 2017, Deloitte University Press [online], https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/.../raport-trendyhr-2017.html, dostęp: 21.11.2018.
 • Dotka Z. (2018), Uzależnienia pracowników - biznes pod kreską [online], https://hrstandard.pl/2018/11/14/uzaleznienia/, dostęp: 27.11.2018.
 • Erfanmanesh M., Abrizah A. (2018), Mapping Worldwide Research on the Internet of Things During 2011-2016, "The Electronic Library", vol. 36, issue 6 [online], https://doi.org/10.1108/EL-09-2017-0196, dostęp: 23.11.2018.
 • Euro RSCG Sensors (2012), Prosumer Report: Cyfrowe życie, Euro RSCG Sensors [online], https://tech.wp.pl/zagrozenia-ery-cyfryzacji-czy-nadmiar-informacji-i-faktow-moze-byc-grozny-6034882928185985a, dostęp: 25.11.2018.
 • Fazlagić J.A. (2010), Zjawisko "nadmiaru informacji" a współczesna edukacja, "E-mentor", nr 4(36), [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773, dostęp: 26.11.2018.
 • Frey C.B., Osborne M.A. (2013), The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? [online], http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment. pdf, dostęp: 25.11.2018.
 • Ghobakhloo M. (2018), The Future of Manufacturing Industry: A Strategic Roadmap Toward Industry 4.0, "Journal of Manufacturing Technology Management", vol. 29, issue 6 [online], https://doi.org/10.1108/JMTM-02-2018-0057, dostęp: 16.11.2018.
 • Grzegorzewska M.K. (2014), Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadzieje [w:] Z. Dacko-Pikiewicz, M. Walancik (red.), Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości -wielość szans i dylematów, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków.
 • Gumtree (2017), Raport Gumtree, Aktywni+ Przyszłość rynku pracy, M. Rynkowska (red.), Gumtree, Warszawa.
 • Hänninen M., Smedlund A., Mitronen L. (2018), Digitalization in Retailing: Multi-Sided Platforms as Drivers of Industry Transformation, "Baltic Journal of Management", vol. 13, issue 2 [online], https://doi.org/10.1108/BJM-04-2017-0109, dostęp: 10.11.2018.
 • Holmlund M., Strandvik T., Lähteenmäki I. (2017), Digitalization Challenging Institutional Logics: Top Executive Sensemaking of Service Business Change, "Journal of Service Theory and Practice", vol. 27, issue 1 [online], https://doi.org/10.1108/JSTP-12-2015-0256, dostęp: 24.11.2018.
 • International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank (2016), A World Bank Group Flagship, Digital Dividends. Washington DC, International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank [online], http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-ReplacementPUBLIC.pdf, dostęp: 25.11.2018.
 • Jasińska K. (2016), Konsekwencje cyfryzacji gospodarki dla systemu zarządzania przedsiębiorstwem z sektora IT [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • Khalil S. (2018), Adopting the Cloud: How it Affects Firm Strategy, "Journal of Business Strategy" [online], https://doi.org/10.1108/JBS-05-2018-0089, dostęp: 21.11.2018.
 • Kuusisto M. (2017), Organizational Effects of Digitalization: A Literature Review, "International Journal of Organization Theory and Behavior", vol. 20, issue 3 [online], https://doi.org/10.1108/IJOTB-20-03-2017-B003, dostęp: 19.11.2018, dostęp: 2910.2018.
 • Larsson A., Viitaoja Y. (2017), Building Customer Loyalty in Digital Banking: A Study of Bank Staff's Perspectives on the Challenges of Digital CRM and Loyalty, "International Journal of Bank Marketing", vol. 35, issue 6 [online], https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2016-0112, dostęp: 12.11.2018.
 • Marinkovic V., Kalinic Z. (2017), Antecedents of Customer Satisfaction in Mobile Commerce: Exploring the Moderating Effect of Customization, "Online Information Review", vol. 41, issue 2 [online], https://doi.org/10.1108/OIR-11-2015-0364, dostęp: 20.11.2018.
 • Navimipour N.J., Rahmani A.M., Navin A.H. i in. (2015), Expert Cloud: A Cloud-Based Framework to Share the Knowledge and Skills of Human Resources, "Computers in Human Behavior", vol. 46 [online], http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.001, dostęp: 16.11.2018.
 • Nolin J., Olson N. (2016), The Internet of Things and Convenience, "Internet Research", vol. 26, issue 2 [online], https://doi.org/10.1108/IntR-03-2014-0082, dostęp: 21.11.2018.
 • Oswald A.J., Mascarenhas S.J. (2018), Artificial Intelligence and the Emergent Turbulent Markets: New Challenges to Corporate Ethics Today [in:] Fr. A.J. Oswald, S.J. Mascarenhas (red.), Corporate Ethics for Turbulent Markets. Corporate Ethics for Turbulent Markets, Volume, Emerald Publishing Limited, UK.
 • Pieriegud J. (2016), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Reischauer G., Mair J. (2018), Platform Organizing in the New Digital Economy: Revisiting Online Communities and Strategic Responses [in:] L. Ringel, P. Hiller, Ch. Zietsma (red.), Towards Permeable Boundaries of Organizations? Research in the Sociology of Organizations, vol. 57, Emerald Publishing Limited, UK.
 • Roberts Ch.J., Pärn E.A., Edwards D.J. i in. (2018), Digitalising Asset Management: Concomitant Benefits and Persistent Challenges, "International Journal of Building Pathology and Adaptation", vol. 36, issue 2 [online], https://doi.org/10.1108/ IJBPA-09-2017-0036, dostęp: 9.11.2018.
 • Saarijärvi H., Joensuu J., Rintamaki T. i in. (2018), One Person's Trash is Another Person's Treasure: Profiling Consumer-to-Consumer E-Commerce in Facebook, "International Journal of Retail & Distribution Management", vol. 46, issue 11/12 [online], https://doi.org/10.1108/IJRDM-04-2017-0091, dostęp: 1.12.2018.
 • Stone D.L., Deadrick D.L., Lukaszewski K.M. i in. (2015), The Influence of Technology on the Future of Human Resource Management, "Human Resource Management Review" [online], http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.002, dostęp: 1.12.2018.
 • Strange R., Zucchella A. (2017), Industry 4.0, Global Value Chains and International Business, "Multinational Business Review", vol. 25, issue 3 [online], https://doi.org/10.1108/MBR-05-2017-0028, dostęp: 3.12.2018.
 • Wadlow T. (2014), Who Must You Trust, "Communications of the ACM", vol. 57, no. 7.
 • Wellman B. (2001), Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking, "International Journal of Urban and Regional Research", vol. 25, no. 2.
 • Wilkesmann M., Wilkesmann U. (2018), Industry 4.0 - Organizing Routines or Innovations?, "VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems", vol. 48, issue 2 [online], https://doi.org/10.1108/VJIKMS-04-2017-0019, dostęp: 21.11.2018.
 • van Tulder R., Verbeke A., Piscitello L. (2018), Introduction: International Business in the Information and Digital Age - An Overview of Themes and Challenges [w:] R. van Tulder, A. Verbeke, L. Piscitello (red.), International Business in the Information and Digital Age. Progress in International Business Research, vol. 13, Emerald Publishing Limited, UK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.