PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 7 | nr 4 | 31--45
Tytuł artykułu

Financial Stability of Local Government Units - Legal and Economic Approach

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The legislator introduced solutions conducive to the financial stability of local government units in the form of Articles 242 and 243 of the Public Finance Act of 2009. They force the reduction of deficit in the so-called current part of the local government budget and limit the amount of funds allocated for the repayment of financial liabilities. The aim of this article is to examine the impact of the obligation to comply with these regulations on the finances of local government units. The article will examine the content of both regulations and statistical data from the Reports on Budget Execution by Local Government Units, provided by the National Council of Regional Chambers of Audit. The summary will present a conclusion that Articles 242 and 243 of the Public Finance Act have a significant impact on the financial management of local governments, obliging them to maintain appropriate proportions between the amounts of income and current expenditure. However, the legal structure of both rules provides for certain exceptions to their absolute observance, which weakens their impact on the finances of local governments.(original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
31--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Act on amending certain acts in connection with the implementation of the Budget Act (2012). Act of 7 December 2012 on amending certain acts in connection with the implementation of the Budget Act, Journal of Laws, item 1456, as amended.
 • Babczuk, A., & Gonet, W. (2013). Charakterystyka prawnych ograniczeń zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego. (The characteristics of legal restrictions on incurring debt by local government units.) In A. Babczuk (Ed.). Rozwój w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. (Development in crisis. Selected issues of financial management of local government units.) Warsaw: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Babczuk A., & Cyrankiewicz, M. (2016). Arkadiusz Babczuk: jak zmniejszyć zadłużenie gmin? (How to reduce the debts of municipalities?) http://www.rp.pl/Opinie/305059961-Arkadiusz-Babczuk-Jak-zmniejszyc-zadluzenie-gmin.html (accessed: 12.02.2019).
 • Babczuk, A., & Zioło, M. (2014). Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego. Diagnostyka i możliwości zapobiegania zjawisku. (Insolvency of local government units. Diagnosis and the possibility of prevention.) Finanse Komunalne, (Municipal Finance.) 9, 11-26.
 • Borodo, A. (2007). Bieżące i majątkowe dochody i wydatki budżetu samorządowego. (Current and property income and expenses of the local government budget.) Finanse Komunalne, (Municipal Finance.) 6, 13-17.
 • Dziedziak, B. (2017). Komentarz do art. 217. (Comment to Article 217.) In P. Walczak (Ed.). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych. (Public Finances Act. Comment for local government units.) Legalis (accessed: 6.03.2019).
 • Healthcare Institution Act, Act of 15 April 2011 r. on Healthcare Institutions, Journal of Laws 2018, item 2190, as amended.
 • Jastrzębska, M. (2017). Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. (Hidden debt of local government units - causes, results and prevention.) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio H, LI(4), 125-132. https://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.125.
 • Jurewicz, D. (2017a). Refinansowanie długu polskich gmin. (Refinancing the debt of Polish municipalities.) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (Legal, Economic and Sociological Movement.) 2, 111-126.
 • Jurewicz, D. (2017b). W poszukiwaniu nowych mierników zadłużenia samorządowego. Analiza przypadku na przykładzie okresu spłaty gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002-2015. (In search of new measuring means for local government debt. Case study exemplified by the repayment period for the municipalities of kujawsko-pomorskie voivodeship in years 2002-2015.) Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (Budget Law of the State and the Self-Government.) 1(5), 47- 60. https://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.003.
 • Klupczyński, M. (2015a). Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań. (Revenue bonds and an individual indicator of liability repayment.) Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (Budget Law of the State and the Self-Government.) 1(3), 77-91. https://dx.doi.org/10.12775/PBPS .2015.005.
 • Klupczyński, M. (2015b). Upadłość komunalna. (Municipal bankruptcy.) In J. Wantoch-Rekowski (Ed.). Samorząd terytorialny w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. (Local government in Poland. De lege lata and de lege ferenda remarks.) Włocławek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.
 • Kornberger-Sokołowska, E. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. (Finances of local government units.) Warsaw: Lexis Nexis.
 • KRRIO (Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych) (2018). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku. (Report on the activities of regional chambers of auditors and budget implementation by local government units in 2017.) Warsaw: RIO.
 • Langer, M. (2014). Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - próba oceny zjawiska. (Hidden forms of debt in local government units - evaluation attempt.).
 • Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (Budget Law of the State and the Self- Government.) 4(2), 75-86. https://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.038.
 • NCRCA (National Council of Regional Chambers of Audit) (2018). Report on the activities of regional chambers of audit and budget execution by local government units in 2017. Warsaw: National Council of RCA.
 • NCRCA (National Council of Regional Chambers of Audit) (2017). Report on the activities of regional chambers of audit and budget execution by local government units in 2016. Warsaw: National Council of RCA.
 • NCRCA (National Council of Regional Chambers of Audit) (2016). Report on the activities of regional chambers of audit and budget execution by local government units in 2015. Warsaw: National Council of RCA.
 • NCRCA (National Council of Regional Chambers of Audit) (2015). Report on the activities of regional chambers of audit and budget execution by local government units in 2014. Warsaw: National Council of RCA.
 • NCRCA (National Council of Regional Chambers of Audit) (2014). Report on the activities of regional chambers of audit and budget execution by local government units in 2013. Warsaw: National Council of RCA.
 • NCRCA (National Council of Regional Chambers of Audit) (2012). Report on the activities of regional chambers of audit and budget execution by local government units in 2011. Warsaw: National Council of RCA.
 • Ostałecka, A. (2013). Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. (Cooperation of local government units with financial institutions.) In A. Babczuk (Ed.). Rozwój w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. (Development in crisis. Selected issues of financial management of local government units.) Warsaw: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. (Public finances. A modern approach) Warsaw: PWN.
 • P.F.A. Act of 27 August 2009, Journal of Laws of 2017, item 2077, as amended.
 • P.F.A. of 2005. Act of 30 June 2005 r., Journal of Laws of 2005, No. 249, item 2104 as amended.
 • Rabiej, U. (2014). Efektywność ekonomiczna wybranych instytucji systemu finansowego samorządu terytorialnego. (Economic efficiency of selected institutions of the financial system in local governments.) Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (Budget Law of the State and the Self-Government.) 1(2), 173-194. https://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.010.
 • Salachna, J.M. (2011). Nowe formy prawne ograniczania deficytu oraz zadłużenia samorządu terytorialnego - próba oceny. (New legal forms for the reduction of deficit and debt of local governments - evaluation attempt.) In J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (Eds.). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. (Economic and legal conditions and barriers for the reduction of deficit and public debt.) Warsaw: Lex a Wolters Kluwer business.
 • Trykozko, R. (2007). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego. (Public Finances Act. Comment for local government units.) Warsaw: Taxpress.
 • Ziółkowska, W. (2012). Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. (Public finances. Theory and application.) Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.