PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 13/2 | 61--71
Tytuł artykułu

Application of GIS Tools in Spatial Distribution Modeling of Historical Monuments

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie narzędzi GIS w modelowaniu rozkładu przestrzennego obiektów zabytkowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków w Polsce. Rejestry zabytków są prowadzone przez właściwych terytorialnie wojewódzkich konserwatorów zabytków. W wojewódzkich rejestrach zabytków obecne znajduje się ok. 76 tys. wpisów dotyczących zabytków nieruchomych, zróżnicowanych pod względem rodzajowym. Obiekty te mogą być: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, a także miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania technologii GIS w analizach dotyczących przestrzennego rozkładu obiektów zabytkowych w Polsce. Przeanalizowano dane pochodzące z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które pozyskano z serwisu internetowego dane.gov.pl. Uzyskano w ten sposób mapy ukazujące zagęszczenie zabytków nieruchomych, z wyszczególnieniem różnych ich typów i lokalizacji. Obszarem szczegółowych badań było województwo warmińsko-mazurskie. Wygenerowane mapy mogą być wykorzystywane przy tworzeniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a także wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
Entry in the register of objects of cultural heritage (Polish: rejestr zabytków) is one of the statutory forms of legal protection of monuments in Poland. The registers of objects of cultural heritage are maintained by territorially competent voivodeship conservators of monuments. Voivodeship registers of objects of cultural heritage contain approx. 76,000 entries related to non-movable monuments that are differentiated by type. These objects can be cultural landscapes, urban and rural systems, construction units, works of architecture and construction, defensive structures, monuments of technology, cemeteries, parks, gardens, and other forms of designed greenery as well as places that commemorate historical events or the activities of outstanding figures on institutions. In this paper, research was conducted on the possibilities of using GIS tools in analyses regarding the spatial distribution of historical monuments in Poland. Data from the National Heritage Board of Poland (Polish: Narodowy Instytut Dziedzictwa) obtained from the dane.gov.pl website was analyzed. Maps showing the density of non-movable monuments specifying their types and locations were created. Warmian-Masurian Voivodeship was an area of detailed research. The generated maps can be used for creating and updating the national spatial development concept (Polish: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju) as well as voivodeship spatial management plans. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. 2014, poz. 1446 ze zmianami [Act on the Protection of Monuments and the Care of Historical Monuments. Journal of Laws from 2014, item 1446 as amended].
 • Jiao X., Wang J.: Context Protection and Inheritance in the Process of Urbanization. [in:] 2018 2nd International Conference on Education, Management and Applied Social Science (EMASS 2018), pp. 170-174. DOI 10.12783/dtssehs/emass2018/20409.
 • Lagrange E., Oeter S., Uerpmann-Wittzack R. (Eds.): Cultural Heritage and International Law: Objects, Means and Ends of International Protection. Springer International Publishing, Basel 2018. DOI 10.1007/978-3-319-78789-3.
 • Protopsaltis P.M.: Book Review: Cultural Heritage in International Investment Law and Arbitration, by Valentina Vadi. (Cambridge: Cambridge University Press. 2014). Journal of International Arbitration, vol. 35, issue 2, 2018, pp. 267-271.
 • Ciski M., Rząsa K.: Cultural Parks in The Spatial Planning System in Poland. [in:] 2018 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), IEEE, Gdańsk 2018, pp. 145-149.
 • Rząsa K., Ogryzek M., Kulawiak M.: Cultural Heritage in Spatial Planning. [in:] 2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), IEEE, Gdańsk 2016, pp. 85-89. DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.
 • Rząsa K.: Kulturowe aspekty planowania przestrzennego na obszarach wiejskich. [in:] Cymerman R., Nowak A. (red.), Kształtowanie przestrzeni wiejskiej, UWM, Olsztyn 2017, pp. 139-154.
 • Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.
 • Medyńska-Gulij B.: Map compiling, map reading, and cartographic design in pragmatic pyramid of thematic mapping. Quaestiones Geographicae, vol. 29, no. 1, 2010, pp. 57-63.
 • Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographic Information Systems and Science. 2nd ed. John Wiley & Sons, New York 2005.
 • Brigand R., Weller O.: Kernel density estimation and transition maps of Moldavian Neolithic and Eneolithic settlement. Data in Brief, vol. 17, Apr. 2018, pp. 452-458.
 • García-Portugués E., Crujeiras R.M., González-Manteiga W.: Kernel density estimation for directional-linear data. Journal of Multivariate Analysis, vol. 121, Oct. 2013, pp. 152-175.
 • Kim J., Kim C.: Reducing the mean squared error in kernel density estimation. Journal of the Korean Statistical Society, vol. 42, no. 3, Sep. 2013, pp. 387-397.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.