PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 13/2 | 73--82
Tytuł artykułu

Analysis of Possible Cases of Acquisitive Prescription of Public Properties Presented on Example of Selected Area

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza zasiedzenia nieruchomości publicznych na przykładzie wybranego obszaru
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań, zakresu oraz przesłanek zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem okresu wyłączenia dopuszczalności zasiedzenia nieruchomości publicznych. Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów regulowania stanów prawnych i uzyskiwania tytułu własności nieruchomości przez jej posiadacza. Analizę przeprowadzono na przykładzie nieruchomości z obszaru miasta Krakowa. Pozwoliła ona na ocenę przyczyn i skutków oraz skali zastosowania w praktyce tej instytucji prawnej. Końcowym efektem badań jest propozycja działań, jakie powinny być podjęte w ramach gospodarowania mieniem publicznym w celu ochrony własności przez przerwanie biegu zasiedzenia. Wyniki badań wskazują na zasadność wprowadzenia uregulowań prawnych ograniczających możliwość zasiedzenia nieruchomości publicznych. Porównano także przesłanki i terminy zasiedzenia nieruchomości w Polsce z obowiązującymi w innych krajach, tj. w Wielkiej Brytanii i Niemczech. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this research paper is to analyze the conditions, extent, and reasonable grounds for the acquisitive prescription of public real properties (i.e., those owned by the state treasury and local government units), taking into account the exclusion time for public properties to be subject to the possibility of prescription. The acquisitive prescription of real properties is one of the methods used to regulate the legal status and for the owner to obtain a title of ownership for the property. The analysis was carried out on the example of the city of Krakow. This allowed me to assess the causes and effects as well as the scale of the practical implementation of this legal institution. The final results of the performed research study are proposed actions that should be taken as part of the public property management process aimed at protecting ownership rights by means of stopping the course of acquisitive prescription. The results of the research studies have proven the legitimacy of introducing legal regulations limiting the possibility of the acquisitive prescription of public properties. A comparison of the reasonable grounds and dates of the acquisitive prescription of the real properties in Poland with those in force in other countries (such as the United Kingdom and Germany) was also performed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Rudnicki G., Rudnicki S.: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe. LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
 • Szuber-Bednarz E.T.: Zasiedzenie: wybrane zagadnienia. Difin, Warszawa 2015.
 • Banaszczyk Z., Pietrzykowski K. (red.): Kodeks cywilny: komentarz. T. 1. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt P 3/03. Dz.U. 2003, nr 186, poz. 1823 [Judgment of the Constitutional Tribunal of October 28, 2003, P 3/03. Journal of Laws of 2003, no. 186, item 1823].
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 2018, poz. 1025 [Act of 23 April, 1964, Civil Code. Journal of Laws of 2018, Item 1025].
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2015 r., IV CSK 531/14 [Decision of the Supreme Court of 21 May, 2015, IV CSK 531/14]. LEX No. 1767088.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1971 r., I CR 302/71 [Decision of the Supreme Court of 7 May, 1971, I CR 302/71]. LEX No. 6921.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Dz.U. 1990, nr 55, poz. 321 ze zmianami [Act of 28 July, 1990 amending the Civil Code. Journal of Laws of 1990, No. 55, Item 321 as amended].
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Dz.U. 1961, nr 32, poz. 159 [Act of 14 July, 1961 on land management in cities and residential areas. Journal of Laws of 1961, No. 32, Item 159].
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 2018, poz. 1360 [Act of 17 November, 1964, Code of Civil Procedure. Journal of Laws, 2018, Item 1360].
 • Limitation Act 1980. [on-line:] https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58 [access: 10.10.2018].
 • Land Registration Act 2002. [on-line:] https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/9/contents [access: 10.10.2018].
 • Powell v McFarlane [1977].[on line:] https://swarb.co.uk/powell-v-mcfarlane-chd-1977/ [access: 10.10.2018].
 • Pye J. A. (Oxford) Limited v Graham [2002] [on-line:] http://e-lawresources.co.uk/Land/J-A-Pye-Oxford--Ltd-v-Graham.php [access: 10.10.2018].
 • Buckinghamshire County Council v Moran [1988]. [on-line:] https://www.lawteacher.net/cases/buckinghamshire-cc-v-moran.php [access: 10.10.2018].
 • German Civil Code BGB. [on-line:] https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ [access: 10.10.2018].
 • Gdesz M., Trembecka A.: Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi. Wydawnictwo Gall, Katowice 2011.
 • Trzaskowski R.: Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia i zasiedzenia. Palestra, r. 52, nr 3/4, 2007, pp. 269-274.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2008 r., II CSK 612/07 [Decision of the Supreme Court of 11 April, 2008, II CSK 612/07]. LEX No. 515703.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.