PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 6 | 40--44
Tytuł artykułu

Głębie dokowe a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

Warianty tytułu
Depths of Docks and Property Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głębie dokowe, będące efektem robót czerpalnych, umożliwiające zanurzenie doku pływającego na odpowiednią głębokość, nie stanowią budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Po pierwsze, nie zostały wymienione expressis verbis w Prawie budowlanym ani w załączniku do niej. Po drugie, nie są urządzeniem technicznym i nie zostały wymienione expressis verbis w kategorii XXVII załącznika do Prawa budowlanego jako przykład budowli hydrotechnicznej. Po trzecie, brak jest regulacji rangi ustawowej, z których wynikałoby, że głębie dokowe są budowlami hydrotechnicznymi, a zatem brak jest podstaw do uznania ich za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i objęcia opodatkowaniem.(abstrakt oryginalny)
EN
Depths of docks, which constitute the result of dredging works, enabling a floating dock to be submerged to an appropriate depth do not constitute structures in the meaning of Article 1a, para. 1, item 2 of the Act on Local Taxes and Charges and are not taxable with property tax on the basis of Article 2, para. 1, item 3 of that Act. Firstly, they have not been mentioned expressis verbis in the Construction Law or its appendix. Secondly, they are not technical devices and have not been listed expressis verbis in category XXVII of the appendix to the Construction Law as an example of a hydro-technical construction. Thirdly, there are no regulations of the rank of a statute from which it would arise that dock depths are hydro-technical structures and therefore there are no grounds for accepting them to be structures in the meaning of the Act on Local Taxes and Charges and for taxing them. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
40--44
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
  • Banasik P., Glosa do wyroku TK z 13.09.2011 r., P 33/09, "Przegląd Podatkowy" 2011/12.
  • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
  • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
  • Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.