PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 1 Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems | 88--99
Tytuł artykułu

Promocja szkoły w środowisku jako kompetencja kierownicza w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Promotion of School as a Managerial Competence in the Organisation and Management of Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja znaczenia promocji szkoły w środowisku jako ważnej kompetencji dyrektorów (szczególnie tych podejmujących pracę po raz pierwszy). W związku z powyższym podjęto się w nim przedstawienia istoty promocji jako procesu. Wskazano cele promocji szkoły oraz dokonano typologizacji odbiorców działań promocyjnych. Zaprezentowano wybrane narzędzia promocji, które mogą być skutecznie używane przez osoby odpowiedzialne za organizację i zarządzanie placówką oświatową. Ponadto uporządkowano i wskazano instrumenty komunikacji marketingowej możliwe do wykorzystania podczas konstruowania tzw. planów promocji szkoły. Dla realizacji celu pracy dokonano analizy literatury. Zastosowano badanie typu desk research, metodę case study oraz benchmarking. Ustalono, że właściwie prowadzona promocja szkoły w środowisku powinna być dynamicznym procesem opartym na pętli podwójnego uczenia się. Oddziałuje ona bowiem na różne grupy interesariuszy na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W pracy przyjęto następującą hipotezę badawczą: z perspektywy zarządzających promocja powinna stanowić sekwencję działań systemowych (na realizację których zapewnione są odpowiednie zasoby), celowych i zaplanowanych, opartych na odpowiednio dobranych metodach i formach skierowanych do zdefiniowanych odbiorców (zarówno do klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the meaning of the promotion of school in the environment as an important competence of principals (especially those who take up the job for the first time). In connection with the above, an attempt was made to capture the essence of promotion as a process. The objectives of the promotion of the school were set and the typology of the recipients of the promotional activities was defined. The selected tools for the promotion, which can be used effectively by those responsible for the organisation and management of an educational institution, were presented. On top of this, the instruments of the marketing communication, which could be used during the preparation of the so-called school promotion plans were put in order and determined. In order to accomplish the aim of this paper, a decision was taken to analyse the literature. For this purpose, desk research, case study method and benchmarking were used. It was found that the proper promotion of the school in the environment should be a dynamic process based on the double-loop learning. It affects various groups of stakeholders, acting as feedback. From the perspective of the managers, promotion should constitute a sequence of activities (with appropriate resources ensured to perform them), which are systemic, targeted and planned, based on appropriately selected methods and forms, addressed to defined recipients (both internal and external customers). (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska
Bibliografia
 • Argyris, M., Schön, D. (1974). Theory in Practice. Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bartnik, M. (2007). Skuteczna reklama. Jak reklamować, żeby sprzedać. Warszawa: Wydawnictwo Flashbook.
 • Buczak, A. (2016). Nauka obroni się sama...? Czyli współczesny marketing w szkolnictwie. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 37(1).
 • Budzińska, G., Klimka, M. (2012). Coaching w procesie uczenia się przez całe życie. CLLL. Pozyskano z: http://www.adam-europe.eu/prj/6832/prd/8/5/POLSKA%20Coaching%20for%20Career%20Learning.pdf
 • Domaradzka-Grochowalska, Z. (2015). Wspomaganie szkół i przedszkoli. Coaching, mentoring i inne formy pracy. Materiały szkoleniowe, Warszawa: ORE. Pozyskano z: http://www.coachfederation.org/intcoachingweek/about-coaching/ file:///C:/Documents%20and%20Settings/TEST/Moje%20dokumenty/Downloads/Wspomaganie_szkol_i_przedszkoli_coaching_mentoring_i_inne_formy_pracy.pdf
 • Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: PWN.
 • Gańko, T. (2006). Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie budowania jakości w edukacji. Meritum, 2(2), 35-38.
 • Gawrecki, L. (2008). Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 6, 9-11.
 • Grupa, R. (2012). Satysfakcja pozakupowa i dysonans pozakupowy jako czynniki determinujące reakcje konsumenckie. Społeczeństwo i Edukacja, Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 1, 483-494.
 • Gębarowski, M. (2010). Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej. Gdańsk: Regan Press.
 • Gębarowski, M. (2012). Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych. Prace Instytutu Lotnictwa, 4(225).
 • Hajduk, M., Hajduk, E. (2004). Analiza wybranych modeli konkurencji kluczem do kształtowania przewagi polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. W: J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Hajduk, M. (2005). Wpływ zasobów ludzkich na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Kijów: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ukrainy.
 • Hajduk, E., Hajduk, M. (2005). Wybrane aspekty związane z wykorzystaniem Internetu w biznesie. W: A. Szewczyk (red.), Komputer - przyjaciel czy wróg?. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydawnictwo Printshop, 47-68.
 • Hall, H. (2007). Marketing w szkolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo ABC Wolters Kluver Business.
 • Herbuś, I. (2016). Działania reklamowe - od komercji do kampanii społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie, 22, 93-100.
 • Jaworska, E. (2003). Public relations w Zespole Szkół Medycznych w Łańcucie. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 4, 10-11.
 • Kazimierowicz, M. (2010). "Promocyjna sprzedaż" szkoły. Nowa Szkoła, 9, 23-29.
 • Kotler, P. (2002a). Marketing, Management. Millenium Edition, Custom Edition for University of Phoenix, USA: Pearson Custom Publishing.
 • Kotler, P. (2002b). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kulmatycki, A. (2012). Szkoła a media. Część I. Specyfika mediów: metody pracy i oczekiwania. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 7.
 • Maciejczuk-Tytus, U. (2014). Kontakt - pseudorelacja - relacja w usługach edukacyjnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11(778), 24-31.
 • Michałowska, D.A. (2013). Komunikacja społeczna a komunikacja interpersonalna. Poznań. Pozyskano z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6241/1/Komunikacja%20spo%C5%82eczna%20a%20komunikacja%20interpersonalna.pdf
 • Orzechowska, L. (2010). Ku mądrej i atrakcyjnej szkole. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 12, 52-53.
 • Ożarek, G. (2007). Zarządzanie szkołą w społeczeństwie informatycznym. Meritum, 4(7), 18-23.
 • Pomianowska, M., Szczepkowska, K. (2013). Jakiego nauczyciela potrzebujemy, czyli czas rekrutacji. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 6, 45.
 • Sieńkowska, E. (2013). Do nastolatka przemów inteligentnie!, Marketing w praktyce, 2(180), 50-51.
 • Smoleń-Jajeśnica, Z. (2017). Metody i formy promocji szkoły. Materiały ze szkoleniowej Rady Pedagogicznej, ZSG w Krakowie. Pozyskano z: http://www.zsg1.pl/images/pliki/plikinauczyciele/mifpsz.pdf
 • Tołwińska-Królikowska, E. (2015). Szkoła otwarta, czyli jaka?. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 10.
 • Walkiewicz, A. (2011). Logotyp - czym się różni od logo. Pozyskano z: http://jaksiepromowac.pl/2011/08/31/logotyp-czym-rozni-sie-od-loga/
 • Wojciechowski, P. (2014). Design thinking w edukacji. Marketing w Praktyce, 33.
 • Murawska, B., Szlom, A., Florencka, Z., Filipkowski, K., Czermak, S. (2013). Plan promocji Zespołu Szkół nr 6 na rok 2013/2014. Pozyskano z: http://www.jagiellonka.plock.pl/pdf/zespol/plan_prom_zs_6.pdf
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 - Prawo prasowe. Dz.U. 1984 r. nr 5, poz. 24 ze zm.
 • Wschód Biznesu 2 (2017, 2 sierpnia). Skuteczny plan promocji. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/files/74/517/20358.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.