PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 34 GIS w polskiej edukacji | 5--23
Tytuł artykułu

Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Does GIS Increase Position of Geographical Disciplines? Importance of GIS and GIScience for Geography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Geografowie postrzegają technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym oprogramowanie GIS, jako element nieuchronnych przemian w geografii. Część uważa, że są instrumentami pomocniczymi geografii, część zauważa "cyfrowy zwrot" (digital turn), który odnawia zainteresowanie i związki z takimi dziedzinami, jak computational social sciences oraz data-driven geography w celu uzyskania głębszego wglądu w badania ilościowe, w skali czasowej, wielorozdzielcze i wieloskalowe. Współcześnie różnorodność cyfrowych urządzeń, platform, aplikacji i usług jest nieodłącznym, normalnym i oczekiwanym elementem codziennego życia, a technologie cyfrowe są również standardem medialnym generowania i analizy wiedzy w badaniach jakościowych. W miarę postępu, komercjalizacji i popularyzacji technologii geoprzestrzennych, one same przyczyniają się do rozwoju ontologii i epistemologii przestrzennych. Analiza semantyczna artykułów opublikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych dedykowanych różnym dyscyplinom geografii (w latach 2014-2018) dowodzi, że w geograficznym dyskursie naukowym najbardziej aktywne jawią się czasopisma geograficzne podejmujące tematykę interdyscyplinarną, metodologiczną lub z zakresu geografii stosowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
Geographers perceive information and communication technologies (ICT), including GIS software, as an element of inevitable transformations in geography. Some consider them to be ancillary to geography, some also note a digital turn that renews interest and links with areas such as computational social sciences and data-driven geography to gain a deeper insight into quantitative research, especially multi-resolution and multi-scale, on a time scale. Recently, the diversity of digital devices, platforms, applications and services is an inherent, normal and expected element of everyday life, and digital technologies are also a media standard for generating and analyzing knowledge in qualitative research. Progress, commercialization and popularization of geospatial technologies contribute to the development of spatial ontology and spatial epistemology. Semantic analysis of articles published in the most important geographical scientific journals (2014-2018) proves that interdisciplinary, methodological or applied geography approaches are most active in geographical scientific discourse. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Ash J., Kitchin R., Leszczynski A., 2018, Digital turn, digital geographies?, "Progress in Human Geography", 42 (1): 25-43.
 • Goodchild M.F., 2018, Geography and GISCIENCE, [Keynote lecture], http://igu2018. ulaval.ca.
 • Holt-Jensen A., 2018, Geography: history and concepts, Fifth Edition, SAGE Pub., Thousand Oaks, California.
 • Kitchin R., 2014, The data revolution: big data, open data, data infrastructures and their consequences, SAGE Publications, Los Angeles, California.
 • Lazer D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabasi A.-L., Brewer D., Christakis N., Contractor N., Fowler J., Gutmann M., Jebara T., King G., Macy M., Roy D., Van Alstyne M., 2009, SOCIAL SCIENCE: Computational Social Science, "Science", 323 (5915): 721-723.
 • McDowell L., 2008, Understanding diversity: the problem of/for theory, [w:] Theory and methods: critical essays in human geography, Contemporary foundations of space and place, Ashgate, Burlington, Vermont: 296-309.
 • Miller H.J., Goodchild M.F., 2015, Data-driven geography, "GeoJournal", 80 (4): 449-461.
 • Onsrud H., Kuhn W., 2016, ADVANCING GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE: the past and next twenty years, S. l.: GSDI Association Press.
 • Rogers R., 2015, Digital methods, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Rosenberg M., 2017, Geography Journals. Important Geographical Journals, https:// www.thoughtco.com/about-geography-journals-1435600 (dostęp: 7.04.2018).
 • Sui D., Morrill R., 2004, Computers and Geography: From Automated Geography to Digital Earth, [w:] Brunn S.D., Cutter S.L., Harrington J.W. (red.), Geography and Technology, Dordrecht: Springer Netherlands: 81-108; [online] http://link.springer. com/10.1007/978-1-4020-2353-8_5 (dostęp: 4.09.2018).
 • Unwin P.T.H., 2017, Reclaiming information and communication technologies for development, First edition, Oxford University Press, Oxford-New York, NY.
 • Werner P., 2013, Kreatorzy, gestorzy i internauci - od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów, Wizualne Bazy Danych, 36 (2): 239-250.
 • Yuan M., 2015, Frontiers of GIScience: Evolution, State-of-Art, and Future Pathways, https://www.researchgate.net/publication/269112940_Frontiers_of_GIScience_ Evolution_State-of-Art_and_Future_Pathways (dostęp: 3.09.2018).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U., 2018, poz. 1818).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.