PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 51 | 181--191
Tytuł artykułu

Sytuacja zawodowa backpackerów zatrudnionych na australijskim rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Professional Situation of Backpackers Employed on the Australian Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. W artykule przedstawiono rezultat badań, które zostały przeprowadzone wśród backpackerów, zatrudnionych w australijskim programie wizowym (w kategorii zarówno 417, jak i 462). Celem badań była analiza ich doświadczenia pracowniczego, sytuacji zawodowej oraz relacji z pracodawcami.
Metoda. W 2016 roku przeprowadzono wywiady bezpośrednie z 19 osobami z różnych krajów, które w ramach programu WHV podjęły tymczasową pracę na rynku przedsiębiorczym w Zachodniej Australii. Zastosowano metodę GT (Grounded Theory). Wyniki. Uzyskane wyniki pozwoliły na opisanie obszaru doświadczeń, pozyskiwanych przez backpackerów (będących interesariuszami australijskiego programu wizowego) w zakresie ich sytuacji zawodowej i warunków świadczonej pracy.
Ograniczenia badań i wnioskowania. W artykule zarysowano problem zatrudnienia backpackerów na wizie WHV. Prezentowane wnioski stanowią część z prowadzonych od 2014 roku kompleksowych badań nad doświadczeniem backpackerów zatrudnianych na australijskim rynku pracy.
Implikacje praktyczne. Praca ma charakter praktyczny, ponieważ zatrudnianie backpackerów ma wpływ na rozwój wielu sektorów australijskiego przemysłu. Szeroko zatem prowadzona dyskusja nad tym zagadnieniem pozwala na poszukiwanie koniecznych rozwiązań, które pozwoliłyby poprawić sytuację backpackerów na tymczasowym rynku pracy w Australii. Tym istotniejszych, im bardziej kontrowersyjne wydają się dotychczas stosowane zasady i warunki ich zatrudniania. Innym aspektem, który nadaje praktyczny wymiar temu zagadnieniu, jest konieczność dyskusji nad rewizją programu WHV ze względu na dopuszczenie do tymczasowego rynku pracy w Australii nowej grupy backpackerów - z krajów dawnej demokracji ludowej (m.in. z Polski).
Oryginalność. W pracy poruszono zagadnienie, które w badaniach zagranicznych najczęściej przedstawia się w statystykach i raportach. Ukazuje się w nich liczbę zatrudnionych backpackerów, klasyfikuje formy ich zatrudnienia, opisuje skutki gospodarczo-ekonomiczne dla Australii. Brakuje szczegółowych analiz jakościowych, w których z perspektywy podmiotowej, a więc samych backpackerów, będących interesariuszami programu WHV, pokazano by implikacje prowadzenia programu WHV.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The article presents the results of research carried out among backpackers employed as part of the Australian visa programme (in both 417 and 462 categories). The analysis includes the backpackers' employee experience, their professional situation and relations with employers.
Method. In 2016, direct interviews were conducted with 19 people from various countries who, within the WHV programme, undertook a temporary job on the entrepreneurial market in Western Australia. The GT (Grounded Theory) method was used.
Findings. The obtained results allowed to describe the area of experience gained by backpackers (who are stakeholders of the Australian visa programme) in terms of their professional situation and the conditions of the provided work.
Research and conclusions limitations. There is a problem outlined in the article. The presented conclusions are part of the comprehensive studies that have been being conducted since 2014 regarding the experience of backpackers employed on the Australian labour market.
Practical implications. The work is practical in nature. It is important for many reasons, most of all because hiring backpackers has impact on the development of many sectors of the Australian industry. Therefore, extensive discussion of the issue allows to search for the necessary solutions. More controversial seem to be the rules applied to backpackers' employment so far, but more important are solutions. Another aspect that gives practical value to this issue is the need for discussion on the revision of the WHV programme in view of admission of anew group of backpackers to the temporary labour market in Australia - from the countries of former socialist democracies (including Poland).
Originality. The raised issue is usually presented in foreign research as statistics and reports. The research commonly shows the number of employed backpackers, classifies the forms of their employment and describes the economic results for Australia. However, there is a lack of detailed qualitative analysis in which, from the perspective of the subjects, that means backpackers who are stakeholders of the WHV programme, the implications of running the WHV programme would be shown.
Type of paper. The article presents the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allon F., Bushell R., Anderson K., (2008), Backpackers in Global Sydney. Final Report, University of Western Sydney, Sydney.
 • Alyse E. (2013), Fears Backpacker Farm Workers Exploited, ABC News, March 20.
 • Annual Report 2006-07 (2008), Department of Immigration and Citizenship, Canberra.
 • Arbes V. (2013), A Sociological Investigation of Illegal Work in Australia, Department of Immigration and Citizenship, Melbourne.
 • Backpacker tourism action plan 2009-2013 (2009), The Victorian Government, Melbourne.
 • Birrell B., Healy E. (2012), Immigration Overshoot. Research Report, Centre for Population and Urban Research, Victoria.
 • Brennan Ch. (2014), Backpackers or Working Holiday Makers? Working Tourists in Australia, "Qualitative Sociology Review", Vol. X (3), s. 94-114.
 • Harding G., Webster E. (2002), The Working Holiday Maker Scheme and the Australian Labour Market, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne, Melbourne.
 • Mohsin A., Ryan C. (2003), Backpackers in the Northern Territory of Australia- Motives, behaviours and satisfactions, "International Journal of Tourism Research", Vol. 5 (2), 113-131.
 • Murphy J. (1995), The Labor Market Effects of Working Holiday Makers, Australian Government Publication Service, Canberra.
 • Murphy D. (2006), Apply Within, "Sydney Morning Herald", 6 May.
 • Pearce P. L., Murphy L., Brymer E. (2009), Evolution of the Backpacker Market and the Potential for Australian Tourism, CRC for Sustainable Tourism, Gold Coast, Queensland.
 • Ruhanen L. (2010), Working while travelling: Tourism development opportunities for agricultural regions, "Tourism", Vol. 58 (1), s. 173-184.
 • Tan Y., Lester L., Bai T., Sun L. (2009), Evaluation of Australia's Working Holiday Maker (WHM) Program, Department of Immigration and Citizenship, Canberra.
 • Uriely N. (2001), "Travelling Workers" and "Working Tourists", "International Journal of Tourism Research", Vol. 3 (1), s. 1-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.