PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 10, Nr 3 | 226--244
Tytuł artykułu

Postulat jasności prawa. Plain language czy praca edukacyjna

Warianty tytułu
Requirement of clarity for law. Plain language or legal education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podniesiono kilka aspektów jasności tekstów aktów prawnych w od- niesieniu do jej rozumienia przez różne podmioty (ekspertów i laików). Są to jednocześnie dwa różne punkty widzenia i dwie różne propozycje mające pomóc w zrozumieniu prawa (tekstów aktów prawnych). Artykuł koncentruje się na zagadnieniach: (1) znaczenia jasności tekstu aktu prawnego (jako tekstu, który nie jest tekstem użytkowym), (2) kompetencji językowej, kompetencji komunikacyjnej, prawniczej kompetencji komunikacyjnej, (3) dyskursu prawniczego, (4) zagadnieniu uproszczenia języka tekstu aktu prawnego jako remedium zapewniającego jasność prawa, (5) edukacji rozwijającej prawniczą kompetencję komunikacyjną.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
226--244
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bogucki O., Choduń A., Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konsty- tucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego, [w:] M. Aleksandrowicz,A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa, Białystok 2014.
 • Choduń A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2018.
 • Choduń A., Leksyka tekstów aktów prawnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny" 2006, 4.
 • Choduń A., Maciej Zieliński's (derivative) concept of legal interpratation, "Studia Prawa Publicznego" 2015, 2, s. 111-125.
 • Choduń A., Norma językowa a dyrektywy redagowania tekstów aktów prawnych, [w:] S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Szczecin 2006, s. 47-53.
 • Choduń A., Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym polszczyzny, Warszawa 2007.
 • Choduń A., Zieliński M., Język urzędowy a język urzędników. Precyzja, adekwatność, komu- nikatywność, [w:] I Kongres Języka Urzędowego 30-31 października 2012 r. Kancelaria Senatu, Warszawa 2013.
 • Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" Prace z Nauk Politycznych, 1986, 26.
 • Gruszczyński W., Ogrodniczuk M. (red.), Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Warszawa 2015.
 • Jadacka H., Dlaczego nie wszyscy mogą zrozumieć teksty prawne, [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, A. Pawelec (red.), Prawo, język, etyka, Warszawa 2010.
 • Malinowski A., Komunikatywność polskich kodeksów, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, 1, s. 24-33.
 • Malinowski A., Odesłanie jako metoda zwiększania jednoznaczności i spójności tekstu prawnego, [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, media, Warszawa 2011, s. 83-93.
 • Markowski A., Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Warszawa 1992.
 • Piekot T., Ruch prostego języka - korzyści i zagrożenia (Standard "plain language" jako język przyjazny obywatelom), [w:] I Kongres Języka Urzędowego 30-31 października 2012 r. Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 169-197.
 • Swales J.M., Genre Analysis. English in academic and research settings, Cambridge 1990.
 • Wronkowska S., Zieliński M., O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, "Studia Prawnicze" 1985, 3-4.
 • Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972.
 • Zieliński M., Języki prawne i prawnicze, [w:] W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 1999, s. 50-74.
 • Zieliński M., O potrzebie nauczania języka prawa, [w:] W. Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Kraków 1998, s. 103-111.
 • Zieliński M., Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia, [w:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą. Kancelaria Senatu, Warszawa 2007.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa (wyd. od 1. z 2002 r. od 7. z 2017 r.).
 • Zych N., Idea plain language a teksty prawne, "Przegląd Legislacyjny" 2016, 3, s. 65-90.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.