PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 156--165
Tytuł artykułu

Propozycja modyfikacji finansowania polskiego systemu rekompensat dla inwestorów giełdowych

Autorzy
Warianty tytułu
Modification of Changes in Polish System of Compensations for Stock Exchange Investors-a Proposal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System rekompensat dla inwestorów giełdowych jest jednym z ogniw sieci bezpieczeństwa finansowego, chroniącym drobnego inwestora przed utratą środków pieniężnych i instrumentów finansowych w momencie upadłości przedsiębiorstw inwestycyjnych. System ten nie chroni inwestora przed skutkami jego błędnych decyzji, polegających na alokacji środków pieniężnych w instrumenty finansowe, w wyniku których następuje np. zmniejszenie ich wartości, a jedynie przed utratą walorów, w przypadku gdy przedsiębiorstwo inwestycyjne staje się niewypłacalne. Limit ochrony w polskim systemie rekompensat wynosi 22 000 euro i stanowi minimum przewidziane w dyrektywie (Investor Compensation Directive - ICD). W ocenie wysokości limitu ochrony analitycy często posługują się relacją wysokości rekompensaty do produktu krajowego brutto per capita. Poziom tego wskaźnika dla Polski wyniósł 4,85 i jest jednym z najwyższych w krajach UE 25.
Ważnym elementem każdego systemu ochrony inwestora jest polityka, dotycząca gromadzenia środków na wypłaty dla osób upoważnionych. Środki pieniężne, potrzebne do realizacji zadań systemu rekompensat, pochodzą z wpłat dokonywanych przez instytucje inwestycyjne zobowiązane do uczestnictwa w systemie. (fragment tekstu)
EN
Compensation system for stock exchange investors is an element of security system which is to protect small investors against loss of financial means, as well as financial instruments, in case of declaring bankruptcy. However, the system does not protect investor from the results of his "wrong" decisions, fox instance allocation of sources in financial instruments resulting in eg. decrease of their value. The system provides protection from loss of value in case of investment institution declaring insolvency. The limit of protection in Polish compensation system is 22 000 euro and is the minimum specified in Investor Compensation Directive ( ICD). While estimating the amount of protection limit the analysts use the ratio - the amount of compensation to Gross Domestic Product (GDP) per capita. The ratio in Poland is 4.85 and is one of the highest in EU 25 countries.
Policy of hoarding means for payments made to persons entitled is an important element of every investor protection system. Financial means, necessary for realizing compensations, come from payments made by investment institutions which arc obliged to participate in the system. (original abstract)
Twórcy
autor
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • COM (2000) 81 final DOCUMENTS, EN 10 02 11 99, Office for Official Publications of the European Communities, L-2985 Luxembourg 2000.
  • Dyrektywa 97/9 z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów giełdowych (DzU WE L 84 z 26.03.1997).
  • Franks J., Mayer C., Correia da Silva L., Asset Management and Investor Protection, an International Analysis, Oxford University Press, Oxford 2003.
  • Janik B., Analiza systemów rekompensat dla inwestorów giełdowych w krajach Unii Europejskiej na tle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (97/9/EC Investor Compensation Directive), "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002 nr 12, s. 117-121.
  • Janik B., Polski system rekompensat dla inwestorów giełdowych - stan obecny i propozycja modyfikacji, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005 nr 10, s. 122-124.
  • Janik B., Systemowa ochrona inwestora - amerykański system rekompensat dla inwestorów giełdowych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005 nr 7/8, s. 111-114.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków własnych domu maklerskiego w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych (DzU 03.109.1032).
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU nr 183, poz. 1538).
  • Wierzba R., System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie, "Bezpieczny Bank" 2005 nr 1, s. 38-56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.