PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 6, cz. 3 Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne | 357--372
Tytuł artykułu

Rola zaufania jako czynnika wyzwalającego zaangażowanie. Postrzeganie pracy zespołów w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Trust as a Releasing Factor. Perception of the Work of Teams in Selected Production and Service Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka funkcjonowania zespołów pracowniczych jest szeroko omawiana w literaturze przedmiotu, jednak doświadczenia praktyków w dalszym ciągu wskazują na brak świadomości znaczenia dobrej współpracy w zespołach, która przyczynia się do osiągania sukcesu oraz wzrostu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Badania empiryczne [Biesok, Wyród-Wróbel 2018; Zaheer, McEvily, Perron 1998, ss. 141-159; Gilbert, Tan 1998, ss. 321-338; Paliszkiewicz 2013] dotyczące uwarunkowań podejmowania współpracy nie dostarczają jednoznacznych odpowiedzi na temat efektywności, produktywności i skuteczności pracy zespołowej w przedsiębiorstwach. Wielu badaczy odnosi się do zaufania wobec klientów [Biesok, Wyród-Wróbel 2018; Thuong 2016, ss. 464-474; Terblanche 2018, ss. 48-59]. Brakuje jednak aplikacyjnych aspektów uzyskanych wyników, które stałyby się wzorcem praktyk zmierzających do podnoszenia poziomu zaufania w organizacji. Autorki, na podstawie literatury i przeprowadzonych badań, podjęły się ustalenia poziomu świadomości pracowników wobec wymagań, które powinien spełniać zespół, a także czynników wywierających wpływ na jego funkcjonowanie: roli zaufania, zaangażowania pracowników, dysfunkcji pracy w zespole. (fragment tekstu)
EN
The key factor that makes employees demonstrate commitment is the level of trust in the organization and management. The factor becomes particularly important in the current labor market and in the conditions of increasing uncertainty and danger. Trust is currently one of the basic and most important values of the organizational culture, which is still underestimated. Therefore, building teams based on a culture of trust turns out to be a big challenge for modern organizations. The authors dealt with the issue of the existing dependencies between trust in the team and at the same time made an attempt to verify them - whether trust supports engagement. The analysis was carried out using a survey in 2018 on a group of part-time students of the Faculty of Management Engineering at the Poznan University of Technology, working in manufacturing and service companies, the results of which are presented in this study. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Bartkowiak G., (2016) Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Toruń, Warszawa.
 • Biesok G., Wyród-Wróbel J. (2018), European Customer Satisfaction Index Model: comparison of evidences from Poland and Lithaunia [online], www.copparisionevidencefromPLanLT.pdf, dostęp: 19.03.2019.
 • Callaway P. L. (2007), The relationship of organizational trust and job satisfaction: an analysis in the U.S. Federal Work Force, Universal Publishers, Florida.
 • CBOS (2018), Komunikat z badań o nieufności i zaufaniu, nr 35.
 • Certo S.C. (2003), Modern Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York.
 • Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny [w:] L. Harrison, S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań, s. 169.
 • Gilbert J.A., Tang T.L.P. (1998), An examination of organizational trust and antecedents, "Public Personnel Management", vol. 27, no. 3, ss. 321-338.
 • Glińska-Neweś A. (2017), Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Galford R., Seibold Drapeau A. (2005), Wrogowie zaufania, "Harvard Business Review Polska", nr 27 [online], https://www.hbrp.pl/a/wrogowie-zaufania/1Fkummo3i, dostęp: 19.03.2019.
 • Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2018), Kształtowanie kapitału społecznego organizacji, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWE, Warszawa.
 • Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Lencioni P. (2002), Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieści o przywództwie, MT Biznes, Warszawa.
 • Paliszkiewicz J.O. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Petriglieri G. (2017), Organizacja zbudowana na zaufaniu, "Harvard Business Review Polska", nr 170, s. 15.
 • Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Schein E.H., Schein P. (2017), Organizational culture and leadership 5 th edition, Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 • Schooman F.D., Mayer R.C., Davis J.H. (2007), An integrative model of organizational trust : past, present and future, "Academy of Management Review", vol. 32, no. 2, ss. 344-354.
 • Sułkowski Ł., Sikorski C. (2014), Metody Zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Terblanche N.S. (2018), Revisiting the supermarket. In - store customer shopping experience, "Journal of Retailing and Consumer Services" , vol. 40, ss. 48-59.
 • Thuong N.T.T. (2016), Factors influencing customer satisfaction towards supermarkets in Thai Nguyen City, Vietnam, "International Journal of Economics, "Commmerce and Management", vol. 4, no. 2, ss. 464-474.
 • Wyrwicka M.K. (2003), Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Wyrwicka M., Grzelczak A., Krugiełka A. (2010), Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Zaheer A., McEvily B., Perrone V. (1998), Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance, "Organizational Science", vol. 9, no. 2, ss. 141-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.