PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 274--282
Tytuł artykułu

Specyfika zasady powszechności ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu kredytu

Autorzy
Warianty tytułu
Credit Insurance Coverage Availability Specifics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie jednej z trzech głównych zasad ochrony ubezpieczeniowej, tj. powszechności i jej specyficznych cech, jakie można zidentyfikować w ubezpieczeniu kredytu. Zagadnienie powszechności ubezpieczeń można rozpatrywać z punktu widzenia przedsiębiorców korzystających z ochrony ubezpieczeniowej (powszechność podmiotowa), ubezpieczanych przedmiotów (powszechność przedmiotowa) oraz z punktu widzenia rodzajów ryzyka objętych ochroną zakładu ubezpieczeń (powszechność typów ryzyka objętych ubezpieczeniem). Jak stwierdza J. Handschke, postulat powszechności ochrony ubezpieczeniowej należy zawsze rozpatrywać na tle konkretnego rodzaju ubezpieczeń. Ocena "stopnia" powszechności ochrony ubezpieczeniowej wymaga więc odniesienia liczby podmiotów, przedmiotów i rodzajów zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem do liczby podmiotów, przedmiotów i rodzajów zdarzeń, które mogą lub powinny być objęte ubezpieczeniem. (fragment tekstu)
EN
This article is focused on credit insurance coverage availability issues. This coverage needs to be reviewed under entity, subject and risk. Credit insurance is characterized by variety of entities, which can be insured, variety of subjects, which can be covered and specificity of credit risk, in particular marketable and non-marketable risks. This complexity is unique and important for this kind of insurance. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Biuletyn Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wyniki sektora ubezpieczeń za rok 2001, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2002.
 • Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1995, Biuro Nadzoru i Statystyki, Warszawa, listopad 1996.
 • Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Wyniki sektora ubezpieczeń za rok 2000, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 2001.
 • Bulik M., Makroekonomiczne czynniki rozwoju ubezpieczeń kredytów hipotecznych w warunkach polskich, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1037, AE, Wrocław 2004.
 • Handschke J., Postulat powszechnej ochrony ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1977, nr 1.
 • Insurance Statistics Yearbook 1994-2003, OECD Publishing, Paris 2005.
 • Kreid E., Wskaźnik efektywności ubezpieczeń majątkowych, "Studia Ubezpieczeniowe" t. IV, Warszawa-Poznań 1979.
 • Krzemińska D., Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, AE, Poznań 2005.
 • Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Rozprawy Nr 353, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 • Pfeiffer Ch., Trends in European Insurance, [w:] Modem Insurance Theory and Education, vol. III, Varsity Press, Orange, New Jersey 1972.
 • Pokorzyński L., Uwagi w sprawie podstawowych zasad ubezpieczeń w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu", nr 4, Poznań 1957.
 • Poleszak H., Pojęcie efektywności ochrony ubezpieczeniowej i metody jej oceny, "Studia Ubezpieczeniowe", t. VI, Warszawa-Poznań 1982.
 • Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2003.
 • Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2004.
 • Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2004, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy, DzU 2001 nr 101, poz. 1097.
 • Rynek usług ubezpieczeniowych. Badanie małych i średnich firm. Raport z badania syndykatowego, B.P.S. Consultants Poland Ltd., Gdańsk, marze 2003.
 • Szpunar J., Niektóre warunki wykorzystania pola ubezpieczeniowego, "Studia Ubezpieczeniowe", t. III, Warszawa-Poznań 1976.
 • Szpunar J., Powszechność ochrony ubezpieczeniowej, "Ruch Prawniczy, "Ekonomiczny i Społeczny" 1968 , nr 3.
 • Szpunar L., Ubezpieczenia gospodarcze, Skrypt AE w Poznaniu, Poznań 1972.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, DzU 2001 nr 59, poz. 609 z późn. zm.
 • Wyniki finansowe instytucji ubezpieczeniowych w Polsce w łatach 1991-1995 "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.