PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 243--248
Tytuł artykułu

Ocena wybranych parametrów jakości mikrobiologicznej jednodniowych soków jabłkowych

Warianty tytułu
Evaluation of Selected Parameters of Microbiological Quality of One-Day Apple Juices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem podjętych badań była ocena wybranych cech mikrobiologicznych jednodniowych soków jabłkowych dostępnych na rynku Trójmiasta. Materiał badany stanowiło 30 próbek niepasteryzowanych, jednodniowych soków jabłkowych. W materiale badawczym pochodzącym z różnych placówek handlowych oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych oraz liczebność grzybów strzępkowych i drożdży. Badania mikrobiologiczne przeprowadzono tradycyjną metodą płytkową według obowiązujących norm metodycznych, w dniu zakupu i po 24-godzinnym, chłodniczym przechowywaniu produktu. Wyższą liczebnością bakterii mezofilnych tlenowych charakteryzowały się soki jabłkowe produkowane dla sieci handlowych, zarówno w dniu zakupu produktów, jak i po 24-godzinnym przechowywaniu w warunkach chłodniczych w stosunku do soków marek własnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to evaluate selected microbiological features of apple juice available on the Tri-City market. The test material consisted of 30 samples of unpasteurized, one-day apple juices. In the research material coming from various commercial establishments, the total number of mesophilic aerobic bacteria and the number of filamentous fungi and yeast populations was determined. Microbiological tests were carried using the traditional plate method according to the current methodological standards, on the day of purchase and after 24 hours of refrigerated storage of the product. A higher number of mesophilic aerobic bacteria populations were characterized by apple juices produced for retail chains, both on the day of product purchase and after 24 hour storage in refrigeration conditions in relation to private brand juices.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
243--248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Balon Urszula, Joanna M. Dziadkowiec, Piotr Kafel, Paweł Nowicki, Anna Prusak, Tadeusz Sikora. 2017. Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania (Consumer behavior on the juice market and their selected conditions). Handel Wewnętrzny 2 (367): 28-44.
 • 2. Bonin Sylwia, Paweł Bałdyga, Edyta Lipińska. 2011. Stan mikrobiologiczny produkcji zagęszczonego soku jabłkowego (Microbial Quality during the production of apple juice concentrate). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIV (3): 706-711.
 • 3. KUPS (Krajowa Unia Producentów Soków). 2016. Soki 2016 (Juices 2016), http://www.kups.org.pl/files/?id_plik=2499, access: 16.07.2018.
 • 4. Kunicka Alina. 2004. Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji soków owocowych (Microbiological hazards in the production of fruit juices). Przemysł Spożywczy 10: 42-45.
 • 5. Makarewicz Małgorzata, Iwona Drożdż, Aleksander Poreda, Tadeusz Tuszyński. 2011. Ocena czystościmikrobiologicznej handlowych, niepasteryzowanych soków owocowych i warzywnych (Evaluation of microbiological purity of commercial, unpasteurised fruit and vegetable juices). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 11-12: 12-15.
 • 6. Michalczyk Magdalena, Ryszard Macura, Grzegorz Fiutak. 2017. Wpływ warunków przechowywania na zawartość składników bioaktywnych w nieutrwalonych termicznie sokach owocowych i warzywnych (The effect of storage conditions on the content of bioactive components in thermally non-fixed fruit and vegetable juices). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 24 (112): 41-50, doi: 10.15193/zntj/2017/112/196.
 • 7. Nabrdalik Małgorzata, Paweł Świsłowski. 2017. Ocena mikrobiologiczna niepasteryzowanych soków owocowych i warzywnych (Microbiological evaluation of unpasterized fruit and vegetable juices). Proceedings of ECOpole 11 (2): 541-551, doi: 10.2429/proc.2017.11(2)062.
 • 8. Nowicka Paulina, Aneta Wojdyło, Jan Oszmiański. 2014. Zagrożenia powstające w żywności minimalnie przetworzonej i skuteczne metody ich eliminacji (Microbiological hazards in minimally processed foods and effective methods to eliminate tchem). Żywność Nauka Technologia Jakość 21 (93): 5-18, doi: 10.15193/zntj/2014/93/005-018.
 • 9. Płocharski Witold. 2016. Owoce, warzywa i soki w zaleceniach żywieniowych - kontrowersje dotyczące spożycia (Fruit, vegetables and juices in nutritional recommendations - controversy regarding consumption). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 7-8: 16-21, doi: 10.15199/64.2016.7-8.2.
 • 10. PN-EN 1132:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie pH (Fruit and vegetable juices. Determination of the pH-value). http://sklep.pkn.pl/pn-en-1132-1999p.html.
 • 11. PN-EN ISO 7218:2008. Mikrobiologia żywności i pasz. Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych (Microbiology of food and animal feeding stuffs. General requirements and guidance for microbiological examinations). http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-7218-2008p.html.
 • 12. PN-90/A-75052/05. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie obecności i liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych i psychrofilnych (Fruit, vegetable and vegetable-meat preserves. Methods of microbiological tests. Determination of the presence and number of mesophilic and psychrophilic aerobic microorganisms). http://sklep.pkn.pl/pn-a-75052-05-1990p.html.
 • 13. PN-EN ISO 4833:2004. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w temperaturze 30°C (Food and feed microbiology. Horizontal method for determining the number of microorganisms. Plate method at 30°C). http://sklep.pkn.pl/pn-iso-15214-2002p.html.
 • 14. Postupolski Jacek, Krystyna Rybińska, Ewa Ledzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna, Kazimierz Karłowski. 2010. Mikotoksyny w żywności - zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej (Mycotoxins in food - changes in European Union legislation). Przemysł Spożywczy 64: 16-18.
 • 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Commission Regulation (EC) No 1441/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs). Dz.U. L 322, 7.12.2007.
 • 16. Sokołowska Barbara. 2014. Alicyclobacillus - termofilne kwasolubne bakterie przetrwalnikujące - charakterystyka i występowanie (Alicyclobacillus - thermophilic acidophilic spore-forming bacteria - profile and prevalence). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (95): 5-17, doi: 10.15193/ZNTJ/2014/95/005-017.
 • 17. Sokołowska Barbara, Maria Chotkiewicz, Jolanta Niezgoda, Agnieszka Dekowska. 2011. Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych, niepasteryzowanych, wyciskanych soków owocowych i warzywnych dostępnych w handlu (Evaluation of microbial contamination of fresh, unpasteurised, extruded fruit and vegetable juices available in commerce). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 569: 219-228.
 • 18. Tomczak Maciej, Ewa Tomczak. 2014. The need to report effect size estimates revisited. An overview of some recommended measures of effect size. Trends in Sport Sciences 1 (21): 19-25.
 • 19. Tournas Vasiliki H., Hero J. Heeres, Stacey L. Burgess. 2006. Moulds and yeasts in fruit salads and fruit juices. Food Microbiology 23: 684-688.
 • 20. WHO (World Health Organization). 2009. Global health risks summary tables. Geneva: WHO.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.