PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 249--254
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich cennych przyrodniczo

Warianty tytułu
Entrepreneurship in Naturally Valuable Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Walory środowiska przyrodniczego w literaturze przedmiotu są powszechnie wskazywane jako czynnik sprzyjający rozwojowi. Celem głównym opracowania jest próba oceny rozwoju sektora MSP na obszarach cennych przyrodniczo w kształtowaniu procesów społeczno-demograficznych tych obszarów, które stanowią swoisty barometr rozwoju określonego terytorium. Badaniami objęto pięć powiatów regionu Podkarpacia z największym udziałem obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody (powyżej 60%): bieszczadzki -100%, leski - 98,2%, sanocki - 82,5%, przemyski - 70,7%, krośnieński 63,4%. Analiza porównawcza obejmowała lata 2013-2017. Badania wykazały, że teoretyczne atuty wynikające z posiadania cennych przyrodniczo zasobów nie przekładają się na rozwój funkcji gospodarczych. Pomimo wysokiego wskaźnika przedsiębiorstw przypadających na 10 tys, mieszkańców, ograniczone są efekty związane z rozwojem przedsiębiorczości. Ich potencjał stanowi zbyt słaby impuls dla rozwoju gospodarczego (dominują podmioty zatrudniające do 10 osób, duża część to firmy samozatrudniające, słabe ekonomicznie). Skutkuje to małą atrakcyjnością do zamieszkiwania na tych terenach oraz niekorzystnymi procesami demograficznymi.(abstrakt oryginalny)
EN
In the literature, the qualities of the natural environment are commonly indicated as a factor conducive to development. The main objective of the paper is an attempt to assess the development of the SME sector in valuable natural areas and its potential in shaping the socio-demographic processes of these areas, which are a kind of barometer for the development of a specific territory. The research covered five districts of the Podkarpacie region with the largest share of areas covered by various forms of nature protection - over 60%. These districts include: Bieszczadzki - 100%, Leski - 98.2%, Sanocki - 82.5%, Przemyski - 70.7%, Krośnienski - 63.4%. The comparative analysis covered the years 2013-2017. The research shown that theoretical advantages resulting from possessing valuable natural resources do not translate into the development of economic functions. Despite the high rate of enterprises per 10,000 inhabitants, their potential is too weak impetus for economic development (entities employing up to 10 persons dominate, of which a large part is made up of self-employed, economically weak firms). This results in a low attractiveness to live in these areas and unfavourable demographic processes.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
249--254
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • 1. Czarnecki Konrad, Barbara Gołębiewska. 2013. Zmiany w finansowaniu działalności parków narodowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego (Changes in the Financing of the National Parks on the Example of the Pieniny National Park)). Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 45-50.
  • 2. Czudec Adam, Teresa Miś, Dariusz Zając. 2018. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym (Sustainable development of rural areas in the regional dimension). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
  • 3. Kraśnicka Teresa. 2001. Przedsiębiorczość jako podmiot badań ekonomistów (Entrepreneurship as a subject of economists' Research). Ekonomia/Uniwersytet Warszawski 4: 197-200.
  • 4. Matuszczak Anna, Bazyli Czyżewski. 2013. Wspólna polityka rolna w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa w aspekcie dostosowań regionalnych (Common Agricultural Policy in Shaping the Sustainable Development of Agriculture in the Context of Regional Adaptation). Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 229-36.
  • 5. MRR. 2011. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (The concept of the Spatial Development of the Country 2030). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • 6. Smędzik-Ambroży Katarzyna. 2018. Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (Resources and sustainable development of agriculture in Poland after accession to the European Union). Warszawa: PWN.
  • 7. Ślusarz Grzegorz. 2013. Zasoby ziemi Podkarpacia i ich wykorzystanie. [W] Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju Podkarpackiego rolnictwa, ed. A. Czudec, M.Cierpiał-Wolan, 27-40. Rzeszów: FOSZE.
  • 8. Ślusarz Grzegorz. 2017. Wyzwania demograficzne peryferyjnych obszarów wiejskich (Demographic challenges of peripheral country areas). Roczniki Naukowe SERiA XIX (6): 213-218
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.