PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 255--261
Tytuł artykułu

Cultivation of Legume Crops in the Context of Sustainable Agriculture

Warianty tytułu
Uprawa roślin strączkowych w aspekcie zrównoważonego rolnictwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W produkcji roślinnej w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na odpowiednie wykorzystanie środowiska przyrodniczego. Głównym celem opracowania jest określenie czynników warunkujących decyzje rolników o podjęciu uprawy roślin strączkowych w gospodarstwach rolnych. Dodatkowo przeprowadzono kalkulację wyceny korzyści ekonomicznych wynikających z wiązania azotu atmosferycznego przez rośliny. Wartość korzyści ekonomicznych obliczono jako iloczyn średniej rynkowej ceny 1 kg czystego azotu (2,93 zł/kg) i ilości tego składnika, jaka pozostaje w glebie po przeoraniu resztek pożniwnych. Wykorzystano badania empiryczne, którymi objęto 180 wybranych gospodarstw rolnych na terenie całego kraju, zajmujących się produkcją roślin strączkowych. Ankietowani rolnicy wskazali, że głównym powodem wprowadzenia roślin strączkowych do struktury zasiewów była poprawa struktury gleby oraz wpływ roślin strączkowych na wzrost plonów roślin następczych. Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że wartość korzyści ekonomicznych wynikających z wiązania azotu atmosferycznego dostępnego dla kolejnych roślin w płodozmianie w przypadku uprawy grochu wynosiła 140 zł/ha, natomiast dla łubinu była wyższa o 58 zł/ha.(abstrakt oryginalny)
EN
Crop production processes are increasingly focused on the proper use of the natural environment. Therefore, the main purpose of this paper was to identify factors determining farmers' decision to cultivate legumes on their farms. Additionally it was decided to estimate economic benefits resulting from atmospheric nitrogen fixing by plants. The value of economic benefits was calculated by multiplying the price per kg of pure nitrogen and the amount of nitrogen fixed in the soil after the crop residues are ploughed. This paper relies on empirical studies which covered 180 selected legume farms across the country. As shown by the calculation, the value of biological benefits for the cultivation of peas was 140 PLN/ha and 58 PLN/ha more for lupins. The farmers surveyed cited improved soil texture and the beneficial impact of legumes on the yield of subsequent crops as the main reason for introducing legumes into their cropping patterns.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
255--261
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Buczek Jan, Dorota Bobrecka-Jamro, Ewa Szpunar-Krok, Renata Tobiasz-Salach. 2009. Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i stosowanych herbicydów (Yield of winter wheat depending on previous crop and herbicidies). Fragmenta Agronomica 26 (3): 7-14.
 • 2. Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej (Biological benefits in profitability account of agricultural production). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 398: 112-120.
 • 3. Dubis Bogdan, Wojciech Budzyński. 1998. Wartość przedplonowa różnych typów łubinu żółtego dla zbóż ozimych (Pre-harvest value of various types of yellow lupine for winter cereals). Rocznik Nauk Rolniczych. Seria A 113 (3-4): 145-154.
 • 4. Dzienia Stanisław, Andrzej Sosnowski, Barbara Romek. 1989. Wpływ następczych roślin strączkowych na plonowanie zbóż. [W] Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych (Effect of follow legumes on yielding of cereals. [In] New trends in the cultivation and use of legume plants). Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 • 5. Fotyma Mariusz. 2000. Problematyka rolnictwa zrównoważonego (Problems of sustainable agriculture). Biuletyn Informacyjny IUNG 14: 3-8.
 • 6. GUS. 2008-2017. Wyniki produkcji roślinnej (Production of main agricultural crops). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • 7. GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa 2014 (Statistical Yearbook of Agriculture 2014). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • 8. GUS. 2017. Rocznik statystyczny rolnictwa 2016 (Statistical Yearbook of Agriculture 2016). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • 9. Jerzak Michał A., Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2012. Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego programu polityki rolnej w Polsce (Determinants for the productions of legumes as an alternative source of protein in the new area of Agricultural Policy within Poland). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 113-120.
 • 10. Juszkiewicz Wiesława. 2006. Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. [W] Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (The importance of organic agriculture in the context of sustainable development [In] Sustainable development in theory and practice). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe we Wrocławiu.
 • 11. K-PODR. 2017. Kalkulacje rolnicze 2017 (Agricultural calculations 2017). Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, http://www.ekonomika.kpodr.pl/index.php/analizy-ekonomiczne/kalkulacje-rolnicze, access: 10.07.2018.
 • 12. Kapusta Franciszek. 2012. Rośliny strączkowe źródłem białka dla ludzi i zwierząt (Legumes as protein source for humans and animals). Nauki Inżynierskie i Technologie 1 (4): 16-32.
 • 13. Kapusta Franciszek. 2017. Rola roślin strączkowych w rolnictwie polskim (The role of legume in polish agriculture). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1 (17): 68-78.
 • 14. Krasowicz Stanisław. 2006. Sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolniczym (Methods of implementing the idea of sustainable development in an agricultural holding). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej. Rolnictwo 540: 256-257.
 • 15. Kulig Bogdan. 2011. Uprawa roślin strączkowych (Growing legumes). http://matrix.ur.krakow.pl/~bkulig/uprawa8.pl, access 25.06.2018.
 • 16. Majchrzak Leszek, Jerzy Pudełko, Stanisław Spurtacz. 2010. Opłacalność uprawy łubinu żółtego w warunkach produkcyjnych w latach w latach 2005-2007 (Profitability of yellow lupin grown in productive conditions in the years 2005-2007). Fragmenta Agronomica 27 (4): 102-110.
 • 17. MARD, ME (Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of the Environment). 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr, access: 10.02.2017.
 • 18. Martyniuk Stefan. 2012. Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowymi (Scientific and practical aspects of legumes symbiosis with root-nodule bacteria).Polish Journal of Agronomy 9: 17-22.
 • 19. Podleśny Janusz, Jerzy Księżak. 2009. Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce (Current and prospective possibilities of legume seeds production in Poland). Studia i Raporty IUNG -PI B 14: 111-132.
 • 20. Prusiński Janusz, Ewa Kaszkowiak, Magdalena Borowska. 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku (Effect of nitrogen fertilization and foliar application on faba bean seed yield and yield components). Fragmenta Agronomica 25 (4): 11-127.
 • 21. Stawiński Stanisław. 2010. Łubin wąskolistny - gatunek niewykorzystanych możliwości (Narrow-leaved lupine - a species of unused possibilities). Warszawa: Agro Serwis.
 • 22. Szukała Jerzy. 2012. Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy (New trends in agrotechnics of legumes and methods of increasing the profitability of cultivation). Warszawa: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 23. Śmiglak-Krajewska Magdalena. 2014. The determinants of pulses production on farms in Wielkopolska Province. Roczniki Naukowe SER iA XVI (6): 489-494.
 • 24. Zegar Józef S. (ed.) 2005. Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (The concept of research on socially sustainable agriculture). Warszawa: IERiGŻ PiB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.